Luk
FedEx Ship Manager® Hjælp
Udskriv Udskriv
FedEx Ship Manager® Hjælp – Adressebog, opret/rediger
Hjælpefunktioner
Menuen Hjælp
Klik på menuen Hjælp øverst på hver side for at få adgang til følgende værktøjer:
 • Hjælp i forbindelse med denne side – Omfatter ofte stillede spørgsmål, specifikke anvisninger og yderligere oplysninger til de sektioner og processer, du ser på skærmen.
 • Online teknisk support – Giver dig mulighed for at finde svar online, chatte online med en FedEx-medarbejder for at få teknisk support eller sende et spørgsmål.
 • Interaktiv hjælpeguide – Viser en demo, giver mulighed for, at du kan øve dig ved hjælp af vores programmer, få hjælp under faktiske transaktioner og udskrive brugerguiden og oplysningerne under "Nyheder".

Kontakt FedEx
Se FedEx kundeservice for at få oplysninger om, hvordan du kan kontakte FedEx via e-mail, post eller telefon.


Opret eller rediger en adresse 1. Angiv de obligatoriske og valgfri adresseoplysninger.
 2. Hvis du ønsker hjælp med sektioner på denne skærm, skal du rulle ned og klikke på følgende links eller klikke på linket Hjælp øverst i hver sektion:


KontaktoplysningerIndtast eller rediger de obligatoriske kontaktoplysninger. Du kan også indtaste yderligere oplysninger, f.eks. kontaktpersonens afdeling, titel og e-mailadresse.

Bemærk:
 Kontakt-ID er et entydigt id, f.eks. kaldenavn eller kundenummer. Når du vælger et kontakt-ID under oprettelse af en forsendelse, bliver oplysningerne automatisk udfyldt med de adresseoplysninger, der er gemt i kontaktens profil.


Dette er en privatbolig (kun USA)
Marker denne indstilling for at identificere adressen som en privatbolig i stedet for en firmaadresse. En privatbolig defineres som et hjem eller en privat bolig, herunder også steder, hvor der drives erhverv fra hjemmet.

Der opkræves gebyr for levering til en privatbolig. Se FedEx Serviceguidefedex.com for at få yderligere oplysninger om gebyrer for levering til privatbolig.


Spring over automatisk adressekontrol
Marker denne indstilling, hvis du har valgt en automatisk adressekontrol på skærmbilledet Tilpas. Adressekontrol understøtter ikke alle lande på nuværende tidspunkt. Se FedEx Adressekontrol for at få yderligere oplysninger.


Adressetype


Vælg en adressetype fra indstillingerne under Gem som. Hvis du vælger både Modtager og Afsender, gemmes kontaktpersonen som en modtager og en afsender. Hvis du ikke vælger en adressetype, gemmes kontakten som en modtager.


Føj adressen til en gruppe
Vælg en gruppe på rullelisten Føj til.Specifikt for forsendelseDet er valgfrit, om du vil udfylde denne sektion. Når du opretter en forsendelse for modtageren, kan du ændre standardoplysningerne og -indstillingerne.


Servicetype
Vælg på rullelisten den FedEx-service, du benytter mest. Se FedEx Serviceguidefedex.com for at få yderligere oplysninger om FedEx-serviceydelser og -leveringsbetingelser.


Pakketype
Vælg på rullelisten den FedEx-service, du benytter mest. Se FedEx Serviceguidefedex.com for at få yderligere oplysninger om FedEx-pakker.


Valuta
Vælg den valuta på rullelisten, du benytter mest. Valutatypen er generelt den samme som i afsendelseslandet.


Din reference
Angiv standardreferenceoplysninger, f.eks. et kundenummer, i feltet Din reference.


Modtagerens CVR-nr.
Hvis FedEx fungerer som din EEI/SED indgivelsesagent for internationale forsendelser til denne modtager, skal du indtaste Modtagerens CVR-nr..FaktureringsoplysningerDet er valgfrit, om du vil udfylde denne sektion. Når du opretter en forsendelse for modtageren, kan du ændre standardindstillingerne.


Transport betales af
 • Vælg på rullelisten den konto, der oftest faktureres.
 • Hvis du vælger Modtager eller Tredjepart, skal du indtaste det 9-cifrede FedEx-kontonummer, der skal faktureres.
 • Hvis du vælger Afsender, udfyldes feltet Kontonummer automatisk.

Skatter/afgifter betales af
 • Vælg den konto på rullelisten, der oftest benyttes til skatter og afgifter for internationale forsendelser.
 • Hvis du vælger Modtager eller Tredjepart, skal du indtaste det 9-cifrede FedEx-kontonummer, der skal faktureres.
 • Hvis du vælger Afsender, udfyldes feltet Kontonummer automatisk.


Afhentning/leveringDet er valgfrit, om du vil udfylde denne sektion. Når du opretter en forsendelse for denne modtager, kan du ændre standardindstillingen.


Bestil afhentning
Vælg denne indstilling, hvis du ikke har en aftale om regelmæssig afhentning af forsendelser, og du vil have mulighed for at bestille afhentninger via telefonen.


Aflever pakke hos FedEx
Vælg denne indstilling, hvis du normalt afleverer pakkerne selv.


Brug en allerede planlagt afhentning hos mig
Vælg denne indstilling for at bruge oplysninger om afhentning fra tidligere afhentninger, der blev bestilt via telefonen. Du kan redigere afhentningsadressen og pakkeoplysningerne, når du opretter en forsendelse.E-mailmeddelelserDet er valgfrit, om du vil udfylde denne sektion. Når du opretter en forsendelse for denne modtager, kan du ændre standardoplysninger og -indstillinger.
 • Indtast e-mailadressen, og vælg et sprog for e-mails på rullelisten.
 • Vælg de typer meddelelser, der skal sendes.
  • Send – Denne type meddelelse angiver, at pakken er blevet sendt.
  • Afhentning – Denne type meddelelse angiver, at pakken er blevet afhentet (kun tilgængelig, når du har planlagt en afhentning).
  • Undtagelse – Denne type meddelelse angiver eventuelle undtagelser, der kan medføre forsinkelse.
  • Levering – Denne type meddelelse angiver, at pakken er blevet afleveret.


Afslut udfyldelsenOpret en forsendelsesprofil
Vælg denne indstilling for at gemme oplysninger som en forsendelsesprofil til brug for fremtidige forsendelser. Klik derefter på Gem. Se yderligere oplysninger under Forsendelsesprofiler.


Gem adresseoplysningerne


Klik på Gem, når du er færdig med at indtaste eller redigere adresseoplysningerne. Adressen gemmes i adressebogen, og du kommer tilbage til skærmbilledet Adresser.

Brugere af Forsendelsesadministration: Adressen gemmes i den adressebog, du har valgt under fanen Adresser (Personlig, Delt eller Central).


Annuller adresseoplysningerne
Klik på Annuller for at kassere de indtastede eller ændrede oplysninger. Du kommer tilbage til skærmbilledet Adresser.
Disse oplysninger stilles til rådighed for dig, og brugen af dem er underkastet FedEx' automatiseringsaftale, i henhold til hvilken du har fået adgang til eller er blevet autoriseret til at benytte FedEx Ship Manager at fedex.com. Der gives ingen garantier i forbindelse med disse oplysninger, og FedEx afviser udtrykkeligt alle garantier, herunder uden indskrænkning IMPLICITTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enhver konflikt mellem disse oplysninger og automatiseringsaftalen eller transportaftalen mellem dig og FedEx eller mellem disse oplysninger og FedEx Serviceguide vil være underlagt automatiseringsaftalen, transportaftalen og FedEx Serviceguide i den nævnte rækkefølge. Din brug af disse oplysninger udgør din accept af disse betingelser.
Luk