Zamknij
FedEx Ship Manager® Pomoc
Drukuj Drukuj
FedEx Ship Manager® – Książka adresowa
Raport importowania

Opcje pomocy


Menu pomocy

Kliknij menu Pomoc umieszczone w górnej części każdej strony, aby uzyskać dostęp do następujących narzędzi:
  • Pomoc w obsłudze tej strony – Zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania, konkretne instrukcje oraz informacje dodatkowe dla sekcji i procesów widocznych na ekranie.
  • Wsparcie techniczne online – Umożliwia wyszukiwanie odpowiedzi online, czat online z jednym z przedstawicieli wsparcia technicznego FedEx lub wysłanie pytania.
  • Interaktywny system pomocy – Oferuje Demo, możliwość przećwiczenia używania naszych aplikacji, pomoc w trakcie wykonywania transakcji, podręcznik użytkownika w wersji do wydruku i informacje o nowościach.

Kontakt z FedEx

Patrz Biuro Obsługi Klienta FedEx, aby uzyskać informacje na temat możliwości skontaktowania się z FedEx poprzez e-mail, pocztę lub telefonicznie.
 

Raport importowania


Kontakty, podczas importowania których wystąpił błąd, znajdują się w raporcie importowania, lecz nie w Książce Adresów. Aby adresy te ukazały się w książce adresowej, należy wykonać poniższe czynności.

Edytuj lub popraw adres

Użytkownicy Shipping Administration:
  1. Wybierz pożądaną książkę adresową z zakładki Adresy.
  2. Dostępne książki adresowe i dostęp do funkcji danej książki zależy od tego, jakie przywileje użytkownika udostępni użytkownikowi administrator.
  3. Pozostali użytkownicy: Gdy klikniesz na zakładkę Adresy, pojawi się główna książka adresowa.
  4. Zaznacz adresy z błędami i kliknij Edytuj, aby edytować i poprawić dane adresowe. Więcej informacji można znaleźć w dziale Edytuj adres.

Usuń adres

Wybierz adres i kliknij Usuń. Jeśli to wymagane, kliknij Tak, aby potwierdzić usunięcie.

Zapisz adresy w pliku

  1. Wybierz jeden lub więcej adresów przeznaczonych do poprawy i kliknij Zapisz w pliku.
  2. Pojawi się okno dialogowe pobierania pliku, pozwalające na otwarcie lub zapisanie raportu. Zaleca się poprawę wszelkich nieprawidłowych lub brakujących pól, aby wszystkie kontakty mogły zostać wyświetlone w książce adresowej.
  3. Kontakty, podczas importowania których wystąpiły błędy, pozostaną w raporcie importowania przez okres 90 dni lub do momentu ponownego importowania kontaktów.
 

Niniejsze informacje i ich wykorzystanie są objęte Umową o automatyzacji FedEx, na podstawie której zostały one uzyskane lub otrzymano autoryzację do używania aplikacji FedEx Ship Manager @ w systemie fedex.com/pl . W związku z niniejszymi informacjami, żadna gwarancja nie jest rozszerzona, łącznie z gwarancjami bez ograniczenia, WPROWADZONE GWARANCJE ZAKUPU I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ ODRZUCANE. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy niniejszymi informacjami a Umową o automatyzacji lub umową o transporcie pomiędzy klientem i FedEx lub pomiędzy niniejszymi informacjami i Przewodnikiem po usługach FedEx, konflikt ten będzie rozwiązywany na podstawie Umowy o automatyzacji, umowy o transporcie i Przewodniku po usługach FedEx, w podanej kolejności. Korzystanie z zawartych tutaj informacji oznacza akceptację wyżej wymienionych warunków.
Zamknij