Zamknij
FedEx Ship Manager® Pomoc
Drukuj Drukuj
FedEx Ship Manager® – Książka adresowa
Importuj/Eksportuj

Opcje pomocy


Menu pomocy

Kliknij menu Pomoc umieszczone w górnej części każdej strony, aby uzyskać dostęp do następujących narzędzi:
 • Pomoc w obsłudze tej strony – Zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania, konkretne instrukcje oraz informacje dodatkowe dla sekcji i procesów widocznych na ekranie.
 • Wsparcie techniczne online – Umożliwia wyszukiwanie odpowiedzi online, czat online z jednym z przedstawicieli wsparcia technicznego FedEx lub wysłanie pytania.
 • Interaktywny system pomocy – Oferuje Demo, możliwość przećwiczenia używania naszych aplikacji, pomoc w trakcie wykonywania transakcji, podręcznik użytkownika w wersji do wydruku i informacje o nowościach.

Kontakt z FedEx

Patrz Biuro Obsługi Klienta FedEx, aby uzyskać informacje na temat możliwości skontaktowania się z FedEx poprzez e-mail, pocztę lub telefonicznie.
 

Często zadawane pytania


 

Aby zaimportować adresy


 1. Kliknij zakładkę Importuj/Eksportuj znajdującą się na ekranie Książka adresowa.
 2. Wybierz opcję Importuj z menu rozwijanego Wybierz działanie. Uwaga: W przypadku użytkownika Shipping Administration w menu rozwijanym mogą znaleźć się opcje dodatkowe:
  • Importuj do Osobistej książki adresowej
  • Importuj do Centralnej książki adresowej
  • Eksportuj z Osobistej książki adresowej
  • Eksportuj z Centralnej książki adresowej
 3. Kliknij Zastąp książkę adresową, by zastąpić adresy w książce adresowej adresami zaimportowanymi.
  • Opcję tę można pozostawić niezaznaczoną, aby dodać importowane adresy do książki adresowej.
 4. Wybierz, czy adresy mają zostać zaimportowane jako odbiorcy, nadawcy, broker, jednocześnie jako odbiorca/nadawca lub wszystkie (odbiorca, nadawca, broker).
 5. Wybierz typ pliku lub wybierz Przypisz pola mojego pliku do szablonu importowania FedEx.
 6. Aby zaimportować adresy w formacie z przecinkiem, kliknij Pobierz przykładowy plik .CSV.
 7. Kliknij Przeglądaj i wybierz odpowiedni plik do importowania.
 8. Wybierz typ pliku z menu rozwijanego.
 9. Kliknij Importuj, aby zakończyć proces importowania i aby powrócić do ekranu Adresy.

Przypisz pola mojego pliku do szablonu importowania FedEx

Ekran przypisywania pól jest wyświetlany po kliknięciu Importuj, jeśli zaznaczona jest opcja Przypisz pola mojego pliku do szablonu importowania FedEx.
 1. Wybierz pole do przypisania i kliknij Przypisz do obok odpowiedniego pola FedEx.
 2. Aby usunąć przypisane pole, kliknij Usuń obok odpowiedniego pola FedEx.
 3. Kiedy zakończysz przypisywanie pól, kliknij Użyj tego przypisania, aby zakończyć proces importowania i powrócić do ekranu Adresy.

Wyświetl ostatni raport importowania

Kliknij Wyświetl ostatni raport importowania, aby poprawić kontakty, które zostały zaimportowane z błędami. Kontakty, podczas importowania których wystąpił błąd, znajdują się w raporcie importowania, lecz nie w Książce Adresów.
 

Eksportowanie


 1. Kliknij zakładkę Importuj/Eksportuj znajdującą się na ekranie Książka adresowa.
 2. Wybierz opcję Eksportuj z menu rozwijanego Wybierz działanie. Uwaga: W przypadku użytkownika Shipping Administration w menu rozwijanym mogą znaleźć się opcje dodatkowe:
  • Importuj do Osobistej książki adresowej
  • Importuj do Centralnej książki adresowej
  • Eksportuj z Osobistej książki adresowej
  • Eksportuj z Centralnej książki adresowej
 3. Wybierz adresy do eksportowania i zapisz je w pliku .csv.
 4. Kliknij Eksportuj.
 5. Wybierz lub wpisz nazwę pliku typu .csv.
 

Niniejsze informacje i ich wykorzystanie są objęte Umową o automatyzacji FedEx, na podstawie której zostały one uzyskane lub otrzymano autoryzację do używania aplikacji FedEx Ship Manager @ w systemie fedex.com/pl . W związku z niniejszymi informacjami, żadna gwarancja nie jest rozszerzona, łącznie z gwarancjami bez ograniczenia, WPROWADZONE GWARANCJE ZAKUPU I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ ODRZUCANE. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy niniejszymi informacjami a Umową o automatyzacji lub umową o transporcie pomiędzy klientem i FedEx lub pomiędzy niniejszymi informacjami i Przewodnikiem po usługach FedEx, konflikt ten będzie rozwiązywany na podstawie Umowy o automatyzacji, umowy o transporcie i Przewodniku po usługach FedEx, w podanej kolejności. Korzystanie z zawartych tutaj informacji oznacza akceptację wyżej wymienionych warunków.
Zamknij