Zamknij
Drukuj Drukuj
FedEx Ship Manager® Pomoc
FedEx Ship Manager® Nowy wpis lub edycja w książce adresowej

Opcje pomocy
Menu pomocy
Kliknij menu Pomoc umieszczone w górnej części każdej strony, aby uzyskać dostęp do następujących narzędzi:
 • Pomoc w obsłudze tej strony - Zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania, konkretne instrukcje oraz informacje dodatkowe dla sekcji i procesów widocznych na ekranie.
 • Wsparcie techniczne online - Umożliwia wyszukiwanie odpowiedzi online, czat online z jednym z przedstawicieli wsparcia technicznego FedEx lub wysłanie pytania.
 • Interaktywny system pomocy - Oferuje Demo, możliwość przećwiczenia używania naszych aplikacji, pomoc w trakcie wykonywania transakcji, drukowanie podręcznika użytkownika i informacje o nowościach.

Kontakt z FedEx
Patrz Biuro Obslugi Klienta FedEx, aby uzyskać informacje na temat możliwości skontaktowania się z FedEx poprzez e-mail, pocztę lub telefonicznie.


Utwórz lub Edytuj Adres 1. Podaj wymagane i opcjonalne informacje adresowe.
 2. Aby uzyskać szczegółową pomoc dla sekcji na tym ekranie, przewiń w dół, kliknij poniższe linki lub kliknij link Pomoc w górnej części każdej sekcji:


Dane kontaktoweWpisz lub edytuj wymagane dane kontaktowe. Możesz również wprowadzić dodatkowe informacje (opcjonalnie), takie jak adres mailowy, dział, stanowisko.

Uwaga:
Nr (ID) indentyfikacyjny kontaktu to niepowtarzalny identyfikator, taki jak nick lub numer klienta. Przy wybieraniu numeru identyfikacyjnego kontaktu podczas tworzenia wysyłki dane uzupełniane są automatycznie przez informacje adresowe zapisane w profilu kontaktu.


To jest adres prywatny (tylko USA)
Wybierz tę opcję, by określić adres nie jako firmowy ale jako adres prywatny. Pojęcie „doręczenie na adres prywatny" oznacza doręczenie do domu lub posiadłości prywatnej, także gdy działalność gospodarcza jest wykonywana w domu.

Za dostawę na adres prywatny naliczana jest opłata. Patrz Przewodnik po uslugach FedEx na fedex.com w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat dodatkowych opłat związanych z dostawą na adres prywatny.


Pomiń automatyczne sprawdzanie adresu
Wybierz tę opcję, jeśli na ekranie Dostosuj wybrano preferencję automatycznego sprawdzania adresu. Sprawdzanie adresu nie obejmuje obecnie wszystkich krajów. Patrz Sprawdz adres w systemie FedEx w celu uzyskania dodatkowych informacji.


Rodzaj adresu


Wybierz rodzaj adresu z opcji Zapisz jako. Jeżeli dokonano wyboru zarówno opcji Odbiorca jak i Nadawca, kontakt zapisany zostanie jako odbiorca i nadawca. Jeżeli nie wybrano rodzaju adresu, kontakt zapisany zostanie jako odbiorca.


Dodaj adres do grupy
Wybierz grupę z rozwijanego menu Dodaj do.Szczegółowe informacje dotyczące przesyłkiSekcja ta jest opcjonalna. Podczas tworzenia przesyłki dla tego odbiorcy, można zmieniać domyślne informacje i opcje.


Rodzaj usługi
Z rozwijanego menu wybierz tę usługę FedEx, z której korzystasz najczęściej. Patrz Przewodnik po uslugach FedEx znajdujący się na fedex.com w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat usług FedEx i gwarancji doręczenia.


Rodzaj paczki
Z rozwijanego menu wybierz ten rodzaj paczki, którego używasz najczęściej. Patrz Przewodnik po uslugach FedEx znajdujący się na fedex.com w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat paczek FedEx.


Waluta
Z rozwijanego menu wybierz tę walutę, której używasz najczęściej. Rodzaj waluty jest przeważnie taki sam jak kraj pochodzenia.


Twoje ireferencje
Wpisz swoje domyślne dane referencyjne, takie jak numer klienta, w pole Twoje referencje.


Nr identyfikacji podatkowej odbiorcy
Jeżeli FedEx działa jako agent wypełniający EEI/SED dla wysyłek międzynarodowych do danego odbiorcy, wpisz Nr identyfikacji podatkowej odbiorcy.Szczegółowe informacje dotyczące rachunkuSekcja ta jest opcjonalna. Podczas tworzenia przesyłki dla tego odbiorcy, możesz zmieniać domyślne opcje.


Opłatą za transport obciążyć
 • Z rozwijanego menu wybierz najczęściej obciążane konto.
 • W przypadku wybrania opcji Odbiorca lub Trzecia Strona, wpisz dziewięciocyfrowy numer konta Fedex, które ma być obciążone.
 • W przypadku wybrania opcji Nadawca, pole Nr konta jest wypełniane automatycznie.

Cłem/podatkami/opłatami obciążyć
 • Z rozwijanego menu wybierz konto najczęściej obciążane cłem, podatkami i opłatami za przesyłki miedzynarodowe.
 • W przypadku wybrania opcji Odbiorca lub Trzecia Strona, wpisz dziewięciocyfrowy numer konta Fedex, które ma być obciążone.
 • W przypadku wybrania opcji Nadawca, pole Nr konta jest wypełniane automatycznie.


Odbiór/przyjęcieSekcja ta jest opcjonalna. W trakcie tworzenia przesyłki dla tego odbiorcy, istnieje możliwość zmieniania opcji domyślnych.


Zaplanuj odbiór
Wybierz tę opcję, jeśli nie masz ustalonego miejsca odbioru lub jeśli chcesz ustalać odbiór telefonicznie.


Dostarcz przesyłkę do placówki FedEx
Wybierz tę opcję, jeśli zwykle dostarczasz przesyłkę do placówki FedEx.


Wykorzystaj zaplanowany już odbiór dla mojej lokalizacji
Wybierz tę opcję, aby wykorzystano informacje dotyczące odbioru z poprzednich telefonicznych zamówień odbioru. Podczas tworzenia przesyłki można edytować adres odbioru i szczegółowe dane dotyczące opakowania.Powiadomienia poprzez e-mailSekcja ta jest opcjonalna. Podczas tworzenia przesyłki dla tego odbiorcy, można zmieniać domyślne informacje i opcje.
 • Wpisz adres e-mail i z rozwijanego menu wybierz język wiadomości e-mail.
 • Wybierz rodzaje zawiadomień do wysłania.
  • Zawiadomienia typuWysyłka informują o tym, że paczka została wysłana.
  • Zawiadomienia typu Odbiór informują o tym, że paczka została odebrana (dostępne jedynie jeśli zaplanowano odbiór).
  • Zawiadomienia typu Wyjątek informują o wszelkich odstępstwach, które mogą spowodować opóźnienie dostawy.
  • Zawiadomienia typuDostawa informują o tym, że paczka została dostarczona.


Uzupełnij wpisane daneUtwórz profil przesyłki
Wybierz tę opcję, aby zapisać informacje jako Profil przesyłki, by móc korzystać z nich w przyszłości.. Następnie kliknij Zapisz. Patrz Profile przesylek w celu uzyskania dodatkowych informacji.


Zapisz informacje adresowe


Kliknij Zapisz po zakończeniu wpisywania lub edytowania informacji adresowych. Adres zapisany zostanie w książce adresowej i nastąpi powrót do ekranu Adresy.

Użytkownicy Shipping Administratora: Adres zapisany został w książce adresowej wybranej z zakładki Adresy (Osobista, Wspólna, Centralna).


Anuluj informacje adresowe
Kliknij Anuluj, aby odrzucić wpisane lub edytowane informacje. Nastąpi powrót do ekranu Adresy.
Niniejsze informacje i ich używanie są objęte Umową o automatyzacji FedEx, na podstawie której zostały one uzyskane lub otrzymano autoryzację do używania aplikacji FedEx Ship Manager na fedex.com. W związku z niniejszymi informacjami, żadna gwarancja nie jest rozszerzona, łącznie z gwarancjami bez ograniczenia, WPROWADZONE GWARANCJE ZAKUPU I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ ODRZUCANE. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy tymi informacjami a Umową o automatyzacji lub umową o transporcie pomiędzy klientem i FedEx lub pomiędzy tymi informacjami i Przewodnikiem po usługach FedEx, konflikt ten będzie rozwiązywany na podstawie Umowy o automatyzacji, umowy o transporcie oraz Przewodniku po usługach FedEx, w podanej kolejności. Korzystanie z zawartych tutaj informacji oznacza akceptację wyżej wymienionych warunków.
Zamknij