Zamknij
Drukuj Drukuj
FedEx Ship Manager® Pomoc
FedEx Ship Manager® Dostosuj książkę adresową

Opcje pomocyMenu pomocy
Kliknij na menu Pomocumieszczone w górnej części każdej strony, aby uzyskać dostęp do następujących narzędzi:
 • Pomoc w obsłudze tej strony - Zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania, konkretne instrukcje oraz informacje dodatkowe dla sekcji i procesów widocznych na ekranie.
 • Wsparcie techniczne online - Umożliwia wyszukiwanie odpowiedzi online, czat online z jednym z przedstawicieli wsparcia technicznego FedEx lub wysłanie pytania.
 • Interaktywny system pomocy - Oferuje Demo, możliwość przećwiczenia używania naszych aplikacji, pomoc w trakcie wykonywania transakcji, drukowanie podręcznika użytkownika i informacje o nowościach.

Kontakt z FedEx
Patrz Biuro Obslugi Klienta FedEx, aby uzyskać informacje na temat możliwości skontaktowania się z FedEx poprzez e-mail, pocztę lub telefonicznie.


DostosujKomunikaty potwierdzające
Kliknij zakładkę Dostosuj znajdującą się na ekranie Książka adresowa i wybierz opcję Włącz lub Wyłącz komunikaty potwierdzające.
 • Włącz - Wyświetlanie komunikatów potwierdzających na dole ekranu po dokonaniu pewnych czynności w książce adresowej, np. usunięcia adresu lub grupy. Jeżeli czynność wymaga potwierdzenia, zanim użytkownik przejdzie do następnego etapu, musi wybrać Tak lub Nie.
 • Wyłącz - Po dokonaniu czynności w książce adresowej komunikaty potwierdzające nie są wyświetlane. Podejmowane czynności są automatycznie zatwierdzane bez ich potwierdzania.

Dostosuj sprawdzanie adresów

Kliknij zakładkę Dostosuj znajdującą się na ekranie Książka adresowa i wybierz tę opcję funkcji sprawdzania adresu, która najbardziej odpowiada Twoim przesyłkom. Patrz Sprawdz adres, w celu uzyskania ogólnej informacji na temat funkcji sprawdzania adresu w systemie FedEx.
 • Zawsze sprawdzaj nowe/zmienione adresy - Nowe lub zaktualizowane adresy są automatycznie sprawdzane, gdy przy tworzeniu przesyłki używany jest nowy lub zaktualizowany adres, gdy adres jest dodawany do książki adresowej lub w niej aktualizowany, albo gdy adresy importowane są z zewnętrznej bazy danych. Wyniki sprawdzania adresu są wyświetlane, jeśli konieczne jest dokonanie poprawek.
 • Sprawdzaj adresy co ( ) dni - Po raz kolejny automatycznie sprawdza adresy. Z rozwijanego menu wybierz liczbę dni upływających pomiędzy kolejnymi kontrolami adresu.
 • Wyświetl podobne adresy, jeśli nie znaleziono zgodnego wyniku - Podaje podobne adresy, w razie gdy funkcja sprawdzania adresu nie znalazła zgodnych wyników. Wyniki te mogą pomóc w ustaleniu brakującej w adresie informacji. Alternatywne adresy wyświetlane są jedynie jeśli są aktualne.
 • Wyświetlaj adresy z użyciem małych i dużych liter (np. ul. Główna 100) - Wyświetla tekst adresu z użyciem małych i dużych liter.
 • Automatycznie akceptuj zmiany standaryzujące kod pocztowy - Zapewnia automatyczne sprawdzanie adresu, minimalnie wpływając na proces wysyłki. Opcja ta pozwala systemowi FedEx na poprawienie niepoprawnej pisowni w przypadku wpisania błędnej nazwy ulicy bez konieczności zatwierdzania zmian przez danego użytkownika.
 • Ukryj wskaźnik statusu sprawdzania adresów - Ukrywa wskaźnik statusu, jeżeli adres został sprawdzony.

Zachowaj wybrane elementy

Kliknij Zapisz po zakończeniu wybierania. Nastąpi powrót do ekranu Adresy.Niniejsze informacje i ich używanie są objęte Umową o automatyzacji FedEx, na podstawie której zostały one uzyskane lub otrzymano autoryzację do używania aplikacji FedEx Ship Manager w systemie fedex.com. W związku z niniejszymi informacjami, żadna gwarancja nie jest rozszerzona, łącznie z gwarancjami bez ograniczenia, WPROWADZONE GWARANCJE ZAKUPU I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ ODRZUCANE. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy tymi informacjami a Umową o automatyzacji lub umową o transporcie pomiędzy klientem i FedEx lub pomiędzy tymi informacjami i Przewodnikiem po usługach FedEx, konflikt ten będzie rozwiązywany na podstawie Umowy o automatyzacji, umowy o transporcie oraz Przewodniku po usługach FedEx, w podanej kolejności. Korzystanie z zawartych tutaj informacji oznacza akceptację wyżej wymienionych warunków.
Zamknij