Zamknij
FedEx Ship Manager® Pomoc
Drukuj Drukuj
FedEx Ship Manager® – Książka adresowa
Książka adresowa Pomoc

Opcje pomocy


Menu pomocy

Kliknij menu Pomoc umieszczone w górnej części każdej strony, aby uzyskać dostęp do następujących narzędzi:
 • Pomoc w obsłudze tej strony – Zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania, konkretne instrukcje oraz informacje dodatkowe dla sekcji i procesów widocznych na ekranie.
 • Wsparcie techniczne online – Umożliwia wyszukiwanie odpowiedzi online, czat online z jednym z przedstawicieli wsparcia technicznego FedEx lub wysłanie pytania.
 • Interaktywny system pomocy – Oferuje Demo, możliwość przećwiczenia używania naszych aplikacji, pomoc w trakcie wykonywania transakcji, podręcznik użytkownika w wersji do wydruku i informacje o nowościach.

Kontakt z FedEx

Patrz Biuro Obsługi Klienta FedEx, aby uzyskać informacje na temat możliwości skontaktowania się z FedEx poprzez e-mail, pocztę lub telefonicznie.
 

Często zadawane pytania


 1. Jak tworzyć adresy w książce adresowej?
 2. Jak importować adresy z innych aplikacji?
 3. Jak eksportować adresy, aby można było z nich korzystać w innych aplikacjach?
 4. Jak tworzyć grupy?
 5. Jak dostosowywać książkę adresową?
 6. Jak poprawić błędy w kontaktach w mojej książce adresowej?
 

Adresy


Książki adresowe

 • Użytkownicy Shipping Administration: Wybierz książkę adresową z zakładki Adresy.
  • Dostępne książki adresowe (i dostęp do funkcji danej książki) zależne są od tego, jakie przywileje użytkownika udostępni użytkownikowi administrator.
 • Pozostali użytkownicy: Gdy klikniesz na zakładkę Adresy, pojawi się główna książka adresowa.

Wyszukaj adresy

 • Wpisz kryteria wyszukiwania w polu tekstowym Wyszukaj i za pomocą menu rozwijanego wybierz szukaną kolumnę.
 • Adresy odpowiadające kryteriom wyszukiwania zostaną wyświetlone w tabeli.

Wybierz adresy do wyświetlenia

Użyj jednej z poniższych opcji:
 • Wybierz rodzaj adresów do wyświetlenia za pomocą menu rozwijanego Wyświetl adresy dla.
 • Wybierz liczbę adresów do wyświetlenia za pomocą menu rozwijanego Na stronie.
 • Kliknij Wszystkie lub literę albo cyfrę w sekcji Opcje wyświetlania. Adresy zostaną posortowane względem pierwszej litery lub cyfry powiązanej z pierwszą kolumną książki adresowej. Jeśli na przykład pierwszą kolumną książki adresowej jest Identyfikator kontaktu, sortowanie nastąpi względem pierwszej litery lub cyfry w Identyfikatorze kontaktu. Aby sortować adresy według innego pola, skorzystaj z opcji Wybierz kolumny, by wybrać pole, które zajmie pierwsze miejsce w książce adresowej.

Sortuj adresy

 • Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować tabelę w kolejności rosnącej lub malejącej.

Dodaj adresy do grupy

 1. Wybierz pożądane adresy.
 2. Następnie wybierz grupę z menu rozwijanego Dodaj do znajdującego się po prawej stronie pod tabelą.

Wprowadź nowy adres

 1. Kliknij Wprowadź Adres.
 2. Następnie wprowadź nowe dane adresowe na ekranie Wprowadź adres.

Edytuj adres

 1. Wybierz adres i kliknij Edytuj.
 2. Następnie edytuj dane na ekranie Edytuj adres.

Usuń adres

 1. Wybierz jeden lub więcej adresów i kliknij Usuń.
 2. Jeśli to wymagane, kliknij Tak, aby potwierdzić usunięcie.

Sprawdź adres

 • Wybierz maksymalnie 40 adresów i kliknij Sprawdź adres.
 • Patrz Wyniki sprawdzania adresu w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat korzystania z wyników.
 • Patrz Dostosuj w celu dostosowania funkcji Sprawdź adres.
 • Patrz również Sprawdź adres w celu uzyskania ogólnych informacji na temat funkcji sprawdzania adresu FedEx. (link to FSM_AB_CkrResults & FSM_AB_Custom)

Udostępnij adresy (jedynie użytkownicy Shipping Administration)

  Wybierz adresy z Osobistej książki adresowej, które mają być udostępnione, i kliknij Udostępnij. Wybrane adresy umieszczane są we Wspólnej książce adresowej i mają do nich dostęp pozostali użytkownicy Shipping Administration.

Przenieś adresy (jedynie użytkownicy Shipping Administration)

 1. Wybierz adresy, które chcesz przenieść z Osobistej książki adresowej do Centralnej książki adresowej i kliknij Przenieś do centralnej.
 2. Wybrane adresy zostaną przeniesione i będą dostępne dla użytkowników Shipping Administration posiadających pozwolenie na dostęp do Centralnej książki adresowej.

Zaplanuj odbiór

 • Wybierz adres i kliknij Zaplanuj odbiór.
 • Patrz Odbiór w celu uzyskania dodatkowych informacji. (link to PUP_Help)

Wyślij na adres

 1. Wybierz adres i kliknij Wyślij.
 2. Następnie wprowadź pozostałe informacje dotyczące przesyłki na ekranie Utwórz przesyłkę.

Zapisz nowego odbiorcę w książce adresowej

 • Wybierz tę opcję, aby w trakcie tworzenia nowej przesyłki automatycznie zapisać w książce adresowej nowego odbiorcę.

Zapisz zmiany w książce adresowej

 • Wybierz tę opcję, aby w trakcie tworzenia nowej przesyłki automatycznie zapisać zmienione dane istniejącego odbiorcy lub nadawcy.
 

Niniejsze informacje i ich wykorzystanie są objęte Umową o automatyzacji FedEx, na podstawie której zostały one uzyskane lub otrzymano autoryzację do używania aplikacji FedEx Ship Manager @ w systemie fedex.com/pl . W związku z niniejszymi informacjami, żadna gwarancja nie jest rozszerzona, łącznie z gwarancjami bez ograniczenia, WPROWADZONE GWARANCJE ZAKUPU I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ ODRZUCANE. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy niniejszymi informacjami a Umową o automatyzacji lub umową o transporcie pomiędzy klientem i FedEx lub pomiędzy niniejszymi informacjami i Przewodnikiem po usługach FedEx, konflikt ten będzie rozwiązywany na podstawie Umowy o automatyzacji, umowy o transporcie i Przewodniku po usługach FedEx, w podanej kolejności. Korzystanie z zawartych tutaj informacji oznacza akceptację wyżej wymienionych warunków.
Zamknij