Zamknij
FedEx Ship Manager® Pomoc
Drukuj Drukuj
FedEx Ship Manager® – Preferencje
Preferencje

Opcje pomocy


Menu pomocy

Kliknij na menu Pomoc umieszczone w górnej części każdej strony, aby uzyskać dostęp do następujących narzędzi:
 • Pomoc w obsłudze tej strony – zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania, konkretne instrukcje oraz informacje dodatkowe dla sekcji i procesów widocznych na ekranie.
 • Wsparcie techniczne online – umożliwia wyszukiwanie odpowiedzi online, czat online z jednym z przedstawicieli wsparcia technicznego FedEx lub wysłanie pytania.
 • Interaktywny system pomocy – oferuje wersję Demo, możliwość przećwiczenia obsługi naszych aplikacji, pomoc w trakcie wykonywania transakcji, drukowanie podręcznika użytkownika i informacje o nowościach.

Kontakt z FedEx

Patrz Biuro Obsługi Klienta FedEx, aby uzyskać informacje na temat możliwości skontaktowania się z FedEx poprzez e-mail, pocztę lub telefonicznie.

Preferencje


Za pomocą ekranu Preferencje można dostosować FedEx Ship Manager® do własnych potrzeb. Możesz ustawić wartości domyślne dla najczęściej używanych opcji i danych przesyłek. Na tym ekranie nie są wymagane żadne wpisy, ustaw tylko te preferencje, które najbardziej odpowiadają twoim potrzebom. Dostępne preferencje mogą różnić się w zależności od kraju pochodzenia.
Uwaga: W trakcie tworzenia przesyłki możesz zmieniać jej ustawienia domyślne. Jeśli jednak zmienisz ustawienia domyślne na ekranie Preferencje w trakcie tworzenia przesyłki, nie będą one zastosowane do przesyłki bieżącej.
Szczegółowy opis części widocznych na tym ekranie znajduje się poniżej. Można też przejść bezpośrednio do konkretnych tematów pomocy. Możesz także kliknąć na odnośniku Pomoc, który znajduje się u górny każdej z części:

Od


Wyświetl pole z identyfikatorem danych kontaktowych

Wybierz tę opcję, aby zawsze wyświetlać pole z identyfikatorem danych kontaktowych podczas wysyłania przesyłek.

Uruchom odnośnik w celu wybrania adresu z programu Outlook

Wybierz tę opcję, aby aktywować opcję Wybierz adres z odnośnika Microsoft Outlook® z części Od podczas wysyłania przesyłek.

Zawsze pokazuj tę część w formie rozwiniętej

Wybierz tę opcję, aby zawsze pokazywać tę część w formie rozwiniętej podczas tworzenia przesyłek.

Do


Wyświetl pole z identyfikatorem danych kontaktowych

Wybierz tę opcję, aby zawsze wyświetlać pole z identyfikatorem danych kontaktowych podczas wysyłania przesyłek.

Zawsze zapisuj nowe adresy odbiorców do Książki adresowej

Wybierz tę opcję, aby zapisywać wszystkie nowe adresy w Książce adresowej.

Uruchom odnośnik w celu wybrania adresu z programu Outlook

Wybierz tę opcję, aby aktywować opcję Wybierz adres z odnośnika Microsoft Outlook® z części Do podczas wysyłania przesyłek.

Szczegółowe informacje dotyczące przesyłki i wysyłania


Rodzaj usługi

Z menu rozwijanego wybierz tę usługę FedEx, z której korzystasz najczęściej. Patrz Przewodnik po usługach FedEx znajdujący się na fedex.com/pl w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat usług FedEx i gwarancji doręczenia.

Rodzaj opakowania

Z menu rozwijanego wybierz rodzaj opakowania, z którego korzystasz najczęściej. Patrz Przewodnik po usługach FedEx dostępny na fedex.com w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opakowań FedEx.

Waluta

Z rozwijanego menu wybierz tę walutę, której używasz najczęściej. Rodzaj waluty przeważnie odpowiada krajowi pochodzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące rachunku


Opłatą za transport obciążyć

 • Z rozwijanego menu wybierz najczęściej obciążane konto.
 • W przypadku wybrania opcji Odbiorca lub Osoba trzecia, wpisz dziewięciocyfrowy numer konta Fedex, które ma być obciążone.
 • W przypadku wybrania opcji Nadawca, pole Nr konta jest wypełniane automatycznie.

Cłem / podatkami / opłatami obciążyć

 • Z rozwijanego menu wybierz konto najczęściej obciążane cłami, podatkami i opłatami za przesyłki międzynarodowe.
 • W przypadku wybrania opcji Odbiorca lub Osoba trzecia, wpisz dziewięciocyfrowy numer konta Fedex, które ma być obciążone.
 • W przypadku wybrania opcji Nadawca, pole Nr konta jest wypełniane automatycznie.

Opcje referencji

 • Kliknij tę opcję, aby wyświetlić pola referencyjne.
 • Wybierz informacje referencyjne, o których wprowadzaniu chcesz, aby Ci przypominano. Pola te pojawiają się podczas tworzenia przesyłki w części Szczegółowe informacje dotyczące rachunku.
 • Wpisz informacje domyślne, które chcesz umieścić w polach tekstowych informacji referencyjnych dla każdej przesyłki.

Załącz dodatkowe opłaty za obsługę

 • Kliknij tę opcję i określ pozycje Stała kwota i Zmienna kwota, których używasz najczęściej dla przesyłek FedEx Express® i FedEx Ground®.
 • Wybierz skąd mają być pobierane opłaty z menu rozwijanego Dodaj kwotę do.

Usługi specjalne


Przypomnij mi o opcjach dostawy w sobotę

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby zawsze przypominano ci o opcjach dostawy w sobotę, jeśli są one dostępne dla twojej przesyłki.

Pokaż opcje FedEx InSight

Wybierz tę opcję, aby zawsze wyświetlać Pokaż opcje FedEx InSight® w części Usługi specjalne. Aby uaktywnić tę funkcję, należy aktywować usługę FedEx InSight.

Zawsze pokazuj tę część w formie rozwiniętej

Wybierz tę opcję, aby zawsze pokazywać tę część w formie rozwiniętej podczas tworzenia przesyłek.

Odbiór/przyjęcie


Zaplanuj odbiór

Wybierz tę opcję, aby zaplanować odbiór podczas tworzenia przesyłki.

Pozostaw przesyłkę w oddziale FedEx

Wybierz tę opcje, jeśli zazwyczaj samodzielnie dostarczasz przesyłki.

Użyj już zaplanowanego odbioru dla mojej lokalizacji

Wybierz tę opcję, aby twoja przesyłka została odebrana podczas następnego regularnego odbioru w twojej lokalizacji.

Zawsze pokazuj tę część w formie rozwiniętej

Wybierz tę opcję, aby zawsze pokazywać tę część w formie rozwiniętej podczas tworzenia przesyłek.

Powiadomienia poprzez e-mail


Informacje E-mail

 • Wpisz adres nadawcy jako adres domyślny i wybierz odpowiedni język wiadomości e-mail.
 • Wybierz rodzaje powiadomień do wysłania.
  • Powiadomienia typuWysyłka informują o tym, że paczka została wysłana.
  • Powiadomienia typu Odbiór informują o tym, że paczka została odebrana (dostępne jedynie jeśli zaplanowano odbiór).
  • Powiadomienia typu Wyjątek informują nadawcę o wszelkich odstępstwach, które mogą spowodować opóźnienie dostawy.
  • Powiadomienia typuDostawa informują o tym, że paczka została dostarczona.
 • Kliknij Wprowadź dodatkowych odbiorców, aby wysyłać powiadomienia poprzez e-mail do innych osób. Powtórz powyższe kroki dla pozycji Inny 1 i Inny 2.
 • Wybierz rodzaj formatu, z którego korzystasz najczęściej przy wysyłaniu powiadomień poprzez e-mail: HTML, tekst lub bezprzewodowy.

Zawsze pokazuj w tej części dodatkowych odbiorców

Wybierz tę opcję, aby zawsze pokazywać dodatkowych odbiorców e-mail podczas tworzenia przesyłek.

Zawsze pokazuje opcję komunikatu osobistego

Wybierz tę opcję, aby zawsze pokazywać opcję komunikatu osobistego podczas tworzenia przesyłek.

Zawsze pokazuj tę część w formie rozwiniętej

Wybierz tę opcję, aby zawsze pokazywać tę część w formie rozwiniętej podczas tworzenia przesyłek.

Ceny i czas doręczenia


Wyświetl wszystkie usługi

Wybierz tę opcję, aby zawsze wyświetlać wszystkie usługi FedEx dostępne dla danej przesyłki.

Zawsze pokazuj tę część w formie rozwiniętej

Wybierz tę opcję, aby zawsze pokazywać tę część w formie rozwiniętej podczas tworzenia przesyłek.

Preferencje międzynarodowe


Następujące preferencje mogą się różnić w zależności od kraju pochodzenia.

Zawsze wyświetlaj dodatkową dokumentację celną

Wybierz tę opcję, aby zawsze wyświetlać pole wyboru Dodatkowa dokumentacja celna.

Włącz importowanie danych EEI za pomocą Narzędzia do wypełniania agenta FedEx (tylko dla USA)

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić odnośnik Pobierz dane SED/EEI w części Do. Opcja ta umożliwia importowanie informacji EEI/SED dla uzupełnionych zleceń EEI/SED wypełnianych za pomocą narzędzia FedEx Export AgentFile®.

Zawsze twórz Fakturę Handlową

Wybierz tę opcję jeśli chcesz, aby FedEx Ship Manager tworzył Faktury handlowe dla wszystkich przesyłek międzynarodowych. Jeżeli wybierzesz tę preferencję, nie możesz jednocześnie utworzyć Faktury pro forma.

Zawsze twórz Fakturę Pro Forma

Wybierz tę opcję jeśli chcesz, aby FedEx Ship Manager tworzył Faktury pro forma dla wszystkich przesyłek międzynarodowych. Jeżeli wybierzesz tę preferencję, nie możesz jednocześnie utworzyć Faktury handlowej.

Zawsze wyświetlaj zalecenia

Wybierz tę opcję, aby zawsze pokazywać pole wyboru Wyświetlaj zalecenia.

Jednostka miary

Wybierz domyślne jednostki miary dla przesyłek międzynarodowych.

Opis dokumentu

Wybierz opis z menu rozwijanego lub wpisz swój własny opis, który będzie używany jako domyślny dla międzynarodowej wysyłki dokumentów.

Kanadyjska eksportowa informacja celna

Wybierz opcję wypełnienia B13A, której używasz najczęściej dla przesyłek pochodzących z Kanady Jeżeli wybierzesz Niewymagane B13A, możesz wprowadzić Numer zwolnienia B13A, który jest najczęściej związany z Twoimi przesyłkami. Patrz Kanadyjskie przepisy eksportowe (B13A) odnośnie wymagań B13A.

Przesyłki w ramach Unii Europejskiej

Wybierz, aby nie tworzono faktur handlowych lub pro forma online za pomocą FedEx Ship Manager, jeżeli zwykle tworzysz te dokumenty odręcznie.

Opcje drukowania i ważenia


Drukowanie listu przewozowego

Wybierz drukarkę Laserową/Atramentową lub Termiczną jako drukarkę domyślną.

Skonfiguruj drukarkę termiczną

Jeśli jako drukarkę domyślną wybrałeś drukarkę termiczną kliknij Skonfiguruj drukarkę termiczną, aby uzyskać instrukcje konfiguracji.
Jeżeli wysyłasz przesyłki międzynarodowe, potrzebna Ci również będzie podłączona do komputera drukarka laserowa lub atramentowa w celu drukowania międzynarodowych dokumentów przewozowych.

Użyj wagi

 • Wybierz Użyj wagi jeżeli korzystasz z własnej wagi do ważenia swych paczek. W ten sposób pole Waga na ekranie Utwórz przesyłkę zostanie automatycznie wypełnione.
 • Kliknij Informacje dotyczące wagi, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat nabywania, instalowania i używania wagi.
 • Musisz korzystać z programu Microsoft® Internet Explorer 4.x (lub wersje późniejsze), a waga musi być odpowiednio podłączona do portu COM1 komputera.

Uzupełnij przesyłkę


Przypomnij mi o wydrukowaniu przesyłek oczekujących

Wybierz tę opcję, aby zawsze wyświetlać przypomnienie o przesyłkach oczekujących na przetworzenie.

Przypomnij mi o wydrukowaniu Manifestu dla usługi Ground

Wybierz tę opcję, aby zawsze wyświetlać przypomnienie o wydruku manifestu FedEx Ground.

Zawsze pokazuj okienko potwierdzenia przesyłki

Wybierz tę opcję, aby zawsze przed drukowaniem listu przewozowego pokazywać ekran Potwierdź szczegółowe informacje o przesyłce.

Niniejsze informacje i ich używanie są objęte Umową o automatyzacji FedEx, na podstawie której zostały one uzyskane lub otrzymano autoryzację do używania aplikacji FedEx Ship Manager® w systemie fedex.com/pl. W związku z niniejszymi informacjami, żadna gwarancja nie jest rozszerzona, a wszelkie gwarancje, w tym m.in. DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ ODRZUCANE. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy tymi informacjami a Umową o automatyzacji lub umową o transporcie pomiędzy klientem i FedEx lub pomiędzy tymi informacjami i Przewodnikiem po usługach FedEx, konflikt ten będzie rozwiązywany na podstawie Umowy o automatyzacji, umowy o transporcie i Przewodniku po usługach FedEx, w podanej kolejności. Korzystanie z zawartych tutaj informacji oznacza akceptację wyżej wymienionych warunków.
Zamknij