Print   Print    Close
Opcje pomocy

Opcje pomocy

Menu pomocy
Kliknij menu Pomoc umieszczone w górnej części każdej strony, aby uzyskać dostęp do następujących narzędzi:
 
 • Pomoc w obsłudze tej strony — zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania, konkretne instrukcje oraz informacje dodatkowe dla części i procesów widocznych na ekranie.
 • Interaktywny system pomocy — oferuje materiały demonstracyjne, możliwość przećwiczenia obsługi naszych aplikacji, pomoc w trakcie wykonywania transakcji, drukowanie podręcznika użytkownika i informacje o nowościach.
 
Kontakt z FedEx
Patrz Biuro Obsługi Klienta FedEx, aby uzyskać informacje na temat możliwości skontaktowania się z FedEx poprzez e-mail, pocztę lub telefonicznie.
 

Najczęściej zadawane pytania

 1. Co to jest przesyłka zwrotna?
 2. Jak utworzyć samą przesyłkę zwrotną (tylko USA)?
 3. Jak utworzyć przesyłkę zwrotną z przesyłką wychodzącą (tylko USA)?
 4. Jak wybrać typ zwrotnego listu przewozowego?
 5. Jak dowiedzieć się, jaka jest cena przesyłki zwrotnej?
 6. Jak zaplanować odbiór?


Przesyłki zwrotne

Zwroty FedEx® są inicjowane przez handlowca lub klienta i umożliwiają wprowadzenie paczki zwrotnej do systemu zwrotów FedEx® z dowolnej lokalizacji. Ta funkcja umożliwia monitorowanie procesu zwrotów od odbioru paczek do ich dostarczenia z powrotem do lokalizacji zwrotu. Zwroty są dostępne w przypadku przesyłek FedEx Express® i FedEx Ground®. Do celu zwrotu nie można użyć zwykłej etykiety wychodzącej, ponieważ adres wyjściowy paczki jest teraz adresem docelowym. Paczka zaczyna być śledzona i widoczna w momencie odebrania pierwszego skanu przez system FedEx. Jeśli nie zostanie użyta etykieta przesyłki zwrotnej, użytkownik nie jest obciążany za przesyłkę zwrotną. System przesyłek zwrotnych FedEx® automatyzuje proces zwrotów, udostępniając handlowcom następujące możliwości:
 • Drukowanie etykiety przesyłki zwrotnej w celu wysłania paczki wychodzącej.
 • Wysyłanie do klientów wiadomości e-mail z gotowym do użycia, chronionym hasłem listem przewozowym.
 • Generowanie żądania odbioru i listu przewozowego dla przesyłek zwrotnych ich klientów.
 • Śledzenie przesyłki zwrotnej dzięki przypisanemu przez handlowca numerowi RMA (upoważnienie do zwrotu materiałów).
 • Łączenie przesyłki zwrotnej z wychodzącą przesyłką zamienną do celów związanych ze śledzeniem.
 
Warunki, stawki i opłaty dodatkowe dla usług zwrotu różnią się od obowiązujących dla normalnych przesyłek FedEx. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Przewodnik po usługach FedEx w witrynie fedex.com.
 
Uwaga: nie wszystkie opcje zwrotu są dostępne dla wszystkich lokalizacji wyjściowych/docelowych.
 


Tworzenie samej przesyłki zwrotnej

 1. Wybierz opcję Utwórz przesyłkę zwrotną znajdującą się w zakładce Przygotuj przesyłkę.
 2. Wprowadź wymagane informacje na ekranie Utwórz przesyłkę zwrotną, a następnie kliknij opcję Wyślij, aby przetworzyć zwrot.
Aby uzyskać szczegółowy opis części widocznych na tym ekranie, czytaj dalej lub wybierz jeden z konkretnych tematów poniżej. Możesz także kliknąć łącze Pomoc, które znajduje się u góry każdej z części:
 


Tworzenie przesyłki zwrotnej z przesyłką wychodzącą

 1. Wybierz opcję Utwórz przesyłkę znajdującą się w zakładce Przygotuj przesyłkę.
 2. Wprowadź wymagane informacje dla przesyłki wychodzącej. Pamiętaj, aby wybrać opcję Przetwarzaj przesyłkę zwrotną w sekcji Usługi specjalne.
 3. Po wprowadzeniu wszystkich informacji dotyczących przesyłki wychodzącej kliknij opcję Kontynuuj, aby utworzyć przesyłkę zwrotną.
Możesz również powiązać przesyłkę zwrotną z przesyłką wychodzącą, klikając łącze w module Zwróć poprzednią przesyłkę i wybierając przesyłkę wychodzącą z historii przesyłek lub ręcznie wprowadzając numer śledzenia i datę wysyłki przesyłki wychodzącej.
 
Aby uzyskać szczegółowy opis części widocznych na tym ekranie, czytaj dalej lub wybierz jeden z konkretnych tematów poniżej. Możesz także kliknąć łącze Pomoc, które znajduje się u góry każdej z części:
 
 


Paczka zwrotna do

Informacje o odbiorcy
Użyj jednej z poniższych opcji, aby wpisać lub wybrać informacje dotyczące odbiorcy:
 
 • Z menu rozwijanego Zapisani nadawcy, Firma lub Kontakt wybierz zapisanego odbiorcę.
 • Wpisz wszystkie wymagane informacje dotyczące nowego odbiorcy.
 • Wybierz adres z programu Microsoft Outlook®
  Wybierz tę opcję, aby umożliwić FedEx dostęp do Twojej książki adresowej programu Microsoft Outlook i pobieranie informacji o odbiorcach.
 
Przeprowadź szczegółową kontrolę adresu
Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby FedEx sprawdzał adres odbiorcy. W celu dostosowania Kontrolera adresów FedEx® przejdź na zakładkę Moje listy i wybierz opcję Książka adresowa, a następnie opcję Dostosuj, aby ustawić wartości domyślne. Patrz Kontroler adresów FedEx, aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat funkcji Kontroler adresów FedEx.
To jest adres prywatny
Wybierz tę opcję w przypadku wysyłania na adres prywatny w Stanach Zjednoczonych. Mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty.
 
Zapisz informacje dotyczące odbiorcy
 
 • Zapisz nowy adres w książce adresowej: Wybierz tę opcję, aby zapisać nowego odbiorcę w celu wykorzystania jego danych w przyszłości.
 • Zapisz jako domyślny adres zwrotny: Wybierz tę opcję, aby zapisać zaktualizowane dane dotyczące odbiorcy w książce adresowej.
 


Paczka zwrotna od

Informacje o nadawcy
Użyj jednej z poniższych opcji, aby zmienić nadawcę:
 
 • Wybierz innego nadawcę z menu rozwijanego Numer identyfikacyjny kontaktu, Firma lub Kontakt.
 • Wpisz wszystkie wymagane informacje dotyczące nowego nadawcy.
 • Wybierz adres z programu Microsoft Outlook®
  Wybierz tę opcję, aby umożliwić FedEx dostęp do Twojej książki adresowej programu Microsoft Outlook i pobieranie informacji o nadawcach.
 
To jest adres prywatny
Wybierz tę opcję, aby wskazać, że wysyłasz przesyłkę na adres prywatny, a nie na adres firmowy. Za dostawę na adres prywatny naliczana jest opłata. Patrz Przewodnik po usługach FedEx w witrynie fedex.com, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dopłat związanych z odbiorem spod adresu prywatnego. Adresem prywatnym może być dowolny dom lub mieszkanie prywatne. Obejmuje to lokalizacje, w których firma jest prowadzona z domu.
 
Zapisz informacje dotyczące nadawcy
Wybierz opcję Zapisz nowy adres w książce adresowej, aby zapisać nowego nadawcę w celu wykorzystania jego danych przy przyszłych wysyłkach.
 


Szczegółowe informacje dotyczące paczki i przesyłki

Typ zwrotnego listu przewozowego
Wybierz jedną z poniższych opcji:
 
 • Drukuj: Wybierz tę opcję, aby dołączyć etykietę zwrotną do przesyłki wychodzącej lub wysłać klientowi wydrukowaną etykietę zwrotną w osobnej korespondencji. Tego listu przewozowego będzie można użyć w przyszłości. Usługi przesyłek dostępne dla tej opcji zwrotu to: FedEx Express® (FedEx First Overnight®, FedEx Priority Overnight®, FedEx Standard Overnight®, FedEx 2Day®), FedEx Ground® i FedEx Home Delivery®. Szczegóły dotyczące wydrukowanych zwrotnych listów przewozowych FedEx są przechowywane w Historii wysyłek. Patrz opis opcji Drukuj zwrotny list przewozowy, aby uzyskać więcej informacji.
 • List przewozowy e-mailem: Wybierz tę opcję, aby wysłać klientom wiadomość e-mail z łączem umożliwiającym pobranie zwrotnego listu przewozowego. Usługi przesyłek dostępne dla tej opcji zwrotu to: FedEx Express (FedEx First Overnight, FedEx Priority Overnight, FedEx Standard Overnight, FedEx 2Day), FedEx Ground i FedEx Home Delivery. Patrz opis opcji Wyślij zwrotny list przewozowy e-mailem, aby uzyskać więcej informacji.
 • FedEx ExpressTag®: Wybierz tę opcję, aby zlecić wizytę kuriera FedEx Express w lokalizacji klienta, utworzenie i przymocowanie przez niego listu przewozowego oraz odbiór paczki do zwrotu. Jedyną usługą przesyłki dostępną dla tej opcji zwrotu jest FedEx Express (FedEx Priority Overnight, FedEx Standard Overnight, FedEx 2Day). Patrz FedEx ExpressTag, aby uzyskać więcej informacji.
 • FedEx Ground® Call Tag: Wybierz tę opcję, aby zlecić wizytę kierowcy FedEx Ground w lokalizacji klienta, utworzenie i przymocowanie przez niego listu przewozowego oraz odbiór paczki do zwrotu. Usługi przesyłek dostępne dla tej opcji zwrotu to: FedEx Ground i FedEx Home Delivery dla zleceń odbioru z firm i spod adresów prywatnych. Kliknij pozycję FedEx Ground Call Tag, aby uzyskać więcej informacji.
 
Uwaga: nie wszystkie typy zwrotnych listów przewozowych są dostępne dla wszystkich lokalizacji wyjściowych/docelowych.
 
Rodzaj usługi
Wybierz rodzaj usługi z menu rozwijanego. Patrz Przewodnik po usługach FedEx w witrynie fedex.com, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usług FedEx® i gwarancji doręczenia.
Zawartość paczki
Użyj jednej z poniższych opcji, aby określić zawartość paczki:
 
 • Wybierz opcję Dokumenty, aby wskazać, że wysyłasz dokumenty, a nie produkty lub towary, i wprowadź wszystkie wymagane informacje, aby opisać przesyłkę.
 • Wybierz opcję Produkty/Towary, aby wskazać, że wysyłasz dokumenty, a nie produkty lub towary, i wprowadź wszystkie wymagane informacje, aby opisać przesyłkę.
 
Rodzaj paczki
Wybierz rodzaj paczki z menu rozwijanego. Patrz Przewodnik po usługach FedEx w witrynie fedex.com, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opakowań FedEx.
 
Liczba paczek
 
 • Odpowiedz Tak na pytanie „Czy paczki są identyczne?”, gdy wysyłasz więcej niż jedną paczkę i zostanie ono zadane. Poszczególne zwroty muszą stanowić identyczne przesyłki, tj. wszystkie paczki muszą mieć taką samą wagę i takie same wymiary.
 • Jeśli przesyłasz więcej niż 1 paczkę, a paczki te nie są identyczne, wybierz opcję Nie i wpisz osobne informacje dla poszczególnych paczek w sekcji Szczegółowe informacje o przesyłce wieloczęściowej. Ta sekcja jest ograniczona do 10 wierszy w przypadku zwrotnych listów przewozowych drukowanych i wysyłanych pocztą e-mail lub 5 wierszy w przypadku usług FedEx ExpressTag i FedEx Ground Call Tag.
 
Waga lub Waga danej paczki
Wprowadź wagę dla przesyłki zwrotnej. Jeśli przesyłka zawiera więcej niż jedną paczkę i wszystkie paczki są identyczne, wpisz wagę jednej paczki.
 
FedEx zastrzega sobie możliwość ponownego ważenia i mierzenia paczek. Stawka może się zmienić w zależności od rzeczywistej wagi i wymiarów.
 
Wymiary
Wybierz zapisany profil z wymiarami z menu rozwijanego lub wybierz opcję Wprowadź ręcznie wymiary. Minimalne wymiary paczki to 1 cal lub 1 cm dla każdego wymiaru: długość (D), szerokość (S) i wysokość (W).
 
Aby zapisać wymiary w celu ich wykorzystania w przyszłości, kliknij opcję Zapisz profil z wymiarami i uzupełnij pole Nazwa profilu, używając do tego maksymalnie 10 znaków. Można zapisać maksymalnie 20 profilów. Aby wyświetlać, modyfikować lub usuwać profile z wymiarami, wybierz opcję Wymiary z zakładki Moje listy. Patrz Wymiary, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Zadeklarowana/Wartość transportu lub Zadeklarowana/Wartość transportu dla poszczególnych paczek
Wpisz deklarowaną wartość przesyłek w USA i Kanadzie lub wartość transportu w przypadku przesyłek międzynarodowych. Jeśli przesyłka zawiera więcej niż jedną paczkę i wszystkie są identyczne, wpisz wartość jednej paczki.
 
 • Deklarowana wartość: Deklarowana wartość wszelkich paczek stanowi maksymalny zakres naszej odpowiedzialności w zawiązku z przesyłką, obejmujący między innymi utratę, uszkodzenie, opóźnienie, nieprawidłowe dostarczenie, niedostarczenie, nieprawidłowe poinformowanie, wszelkiego rodzaju niepoinformowanie lub nieprawidłowe dostarczenie informacji odnośnie do przesyłki. Za udowodnienie rzeczywistych szkód odpowiada nadawca. Odpowiedzialność za jakąkolwiek stratę i ryzyko jakiejkolwiek straty ponad deklarowaną wartość jest przejmowana przez nadawcę. Możesz przenieść to ryzyko na dowolnego ubezpieczyciela, wykupując polisę ubezpieczeniową. Jeśli chcesz nabyć polisę ubezpieczeniową, skontaktuj się ze swoim agentem lub brokerem ubezpieczeniowym.
 • Wartość transportu: Wartość transportu to cena sprzedaży lub koszt wymiany zawartości przesyłki międzynarodowej. Deklarowana wartość transportu stanowi maksymalny zakres odpowiedzialności FedEx w związku z przesyłką. Ekspozycja na stratę i ryzyko jakiejkolwiek straty ponad deklarowaną wartość jest przejmowana przez nadawcę. Wartość ta powinna być taka sama na dokumencie przesyłki FedEx Ship Manager i na fakturze handlowej, jeśli jest ona wymagana. Wartość przewozu nie może przekraczać wartości celnej. Szczegółowe informacje i ograniczenia znajdziesz w odpowiedniej taryfie, rozdziale Warunki w dokumencie Przewodnik po usługach FedEx lub w obowiązujących warunkach standardowych. Wpisz zadeklarowaną wartość przesyłki zwrotnej. Jeśli przesyłka zawiera więcej niż jedną paczkę i wszystkie paczki są identyczne, wpisz wartość jednej paczki.
 
Data utworzenia
Domyślna wartość tego pola to dzisiejsza data.
 
Opcje podpisu przy dostawie FedEx®
Aby zażądać podpisu przy dostawie paczki, wybierz jeden z poniższych rodzajów podpisów. Zobacz Przewodnik po usługach FedEx w witrynie fedex.com w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat opłat i opcji dotyczących podpisu.
 • Nie określono: Jeśli opcja podpisu nie zostanie wybrana, zastosowane zostaną standardowe procedury doręczania firmy FedEx. Szczegółowe informacje są dostępne w Przewodniku po usługach FedEx.
 • Podpis niewymagany: Firma FedEx może przekazać przesyłkę nawet wtedy, gdy nikt nie będzie obecny. Ta opcja jest niedostępna w niektórych lokalizacjach docelowych i dla niektórych przesyłek. Szczegółowe informacje są dostępne w Przewodniku po usługach FedEx.
 • Wymagany podpis adresata lub jego pełnomocnika: FedEx uzyska podpis w jeden z trzech sposobów:
o Od osoby przebywającej pod adresem dostawy
o Od sąsiada, zarządcy budynku lub innej osoby przebywającej pod sąsiadującym adresem
o Odbiorca może zezwolić na pozostawienie przesyłki bez niczyjej obecności.
Ta opcja jest niedostępna w niektórych lokalizacjach docelowych i dla niektórych przesyłek. Mogą wystąpić opłaty za specjalną obsługę przesyłki. Szczegółowe informacje są dostępne w Przewodniku po usługach FedEx.
 • Wymagany podpis adresata: Podpis przy odbiorze może złożyć dowolna osoba obecna pod adresem odbiorcy. Jeśli pod tym adresem nikogo nie ma, próba doręczenia zostanie ponowiona. Ta opcja jest niedostępna w przypadku niektórych przesyłek. Mogą wystąpić opłaty za specjalną obsługę przesyłki. Szczegółowe informacje są dostępne w Przewodniku po usługach FedEx.
 • Wymagany podpis osoby pełnoletniej: W przypadku przesyłek dostarczanych na terytorium USA FedEx uzyska podpis od osoby mającej skończone 21 lat (wymagane potwierdzenie przez okazanie oficjalnego dowodu tożsamości ze zdjęciem) przebywającej pod adresem dostawy. W przypadku przesyłek do innych miejsc docelowych FedEx uzyska podpis od osoby pełnoletniej według przepisów obowiązujących w danym kraju, która przebywa pod adresem dostawy. Wymagane jest okazanie oficjalnego dowodu tożsamości ze zdjęciem lub innego dokumentu identyfikującego uznawanego przez lokalne władze. W każdym przypadku, jeśli pod adresem dostawy nie ma osoby uprawnionej do odbioru, FedEx ponowi próbę dostarczenia. Mogą wystąpić opłaty za specjalną obsługę przesyłki. Szczegółowe informacje są dostępne w Przewodniku po usługach FedEx.
Dozwolone są dostawy w sobotę
Ten wybór umożliwia dostarczenie przesyłki zwrotnej w sobotę, jeśli jest to najbardziej dogodna z dostępnych opcji. W przypadku dokonania dostawy w sobotę mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty. Uwaga: jeśli sobota nie jest dostępna dla wysyłki zwrotnej, nie są naliczane dodatkowe opłaty.
 


Szczegóły opcji zwrotu

Szczegóły opcji zwrotu różnią się w zależności od wybranego typu zwrotnego listu przewozowego.

Wyślij zwrotny list przewozowy e-mailem

Użyj tej opcji, aby wysłać klientom wiadomość e-mail z łączem umożliwiającym pobranie zwrotnego listu przewozowego. Klient wypełni i wydrukuje list przewozowy, przymocuje go do paczki, a następnie pozostawi paczkę w dowolnym punkcie przyjęć przesyłek FedEx lub przekaże ją kierowcy FedEx. Klienci mogą ustalić najbliższy punkt przyjęć przesyłek bezpośrednio na ekranie zwrotnego listu przewozowego.
 
W przypadku przetwarzania przesyłki FedEx z wysyłką listu przewozowego pocztą e-mail kopia listu przewozowego nie jest widoczna. W zamian otrzymujesz powiadomienie z numerami śledzenia powiązanymi z konkretnym żądaniem. Szczegóły dotyczące etykiet zwrotnych FedEx wysyłanych pocztą e-mail są przechowywane w Historii wysyłek.
 
Dla każdego zwrotnego listu przewozowego wysyłanego pocztą e-mail wprowadź wszystkie wymagane informacje:
 • List dostępny do: Kliknij ikonę kalendarza i wybierz datę, do której list przewozowy wysyłany pocztą e-mail będzie dostępny.
 • Kontaktowy numer telefonu w przypadku zwrotu: Wprowadź numer telefonu, pod który będą mogli dzwonić klienci w przypadku pytań o ich przesyłkę zwrotną.
 • E-mail nadawcy zwrotu: Wprowadź adres e-mail, na który zostanie wysłany zwrotny list przewozowy.
 • Wiadomość dostosowana: Wprowadź wiadomość osobistą zawierającą maksymalnie 200 znaków, która będzie dodawana do wiadomości e-mail wysyłanej do klienta.
 • Język wiadomości e-mail: Wybierz język, w którym zostanie utworzony zwrotny list przewozowy. Zezwól nadawcy zwrotu na edytowanie przesyłki zwrotnej: Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi klientowi edytowanie niektórych szczegółów przesyłki.
 • Dołącz instrukcje FedEx dotyczące zwrotu: Spowoduje to dodanie instrukcji dotyczących zwrotu do wiadomości e-mail. Do dodatkowych instrukcji będzie można również dodać wiadomość osobistą. Wiadomość zostanie dołączona do instrukcji dotyczących zwrotu w wybranym języku bez tłumaczenia.
 • Uwzględnij dodatkowe dokumenty w zwrocie: Możesz wczytać dodatkowe dokumenty, które zostaną dołączone do zwrotu. Dokumenty muszą być w formacie PDF. Możesz również wybrać dokumenty z listy Sugerowane dokumenty.
 
Drukuj zwrotny list przewozowy
Wybierz tę opcję, aby przygotować wydrukowany zwrotny list przewozowy lub zapisać gotowy do wydruku zwrotny list przewozowy na potrzeby osobnej korespondencji z klientem. Tego listu przewozowego będzie można użyć w przyszłości.
 
Dotyczy każdego drukowanego zwrotnego listu przewozowego: Z menu rozwijanego wybierz język, w którym zostaną utworzone instrukcje FedEx dotyczące zwrotu. Jeśli wybierzesz język inny niż angielski, możesz również wybrać opcję umożliwiającą dodanie instrukcji w języku angielskim. Wiadomość dostosowana: Wpisz wiadomość osobistą zawierającą maksymalnie 200 znaków. Wiadomość zostanie wydrukowana na instrukcjach FedEx.
 

FedEx ExpressTag®

Użyj opcji FedEx ExpressTag, aby zlecić wizytę kuriera FedEx Express w lokalizacji klienta, utworzenie i przymocowanie przez niego listu przewozowego oraz odbiór paczki do zwrotu. Klient otrzyma pokwitowanie zawierające numery śledzenia powiązane z żądaniem FedEx ExpressTag.
 
W przypadku przetwarzania żądania FedEx ExpressTag kopia listu przewozowego nie jest widoczna. W zamian otrzymujesz powiadomienie z numerem śledzenia powiązanym z konkretnym żądaniem. W usłudze FedEx Express Tag udostępniany jest główny numer śledzenia przesyłki. Dodatkowe numery śledzenia są generowane, gdy kurier drukuje listy przewozowe na miejscu. Swoje paczki możesz śledzić, używając głównego numeru śledzenia przesyłki. Szczegóły dotyczące żądania FedEx ExpressTag są przechowywane w Historii wysyłek.
 
Odbiór paczki można zaplanować na ten sam lub następny dzień (od poniedziałku do piątku). Pierwsza próba odbioru paczki zostanie podjęta w żądanym terminie. Poproś klienta o przygotowanie i spakowanie paczki przed przybyciem kuriera, aby uniknąć nieudanej próby odbioru.
 
Dostępność opcji FedEx ExpressTag zależy od lokalizacji i dostępności sygnału bezprzewodowego, który jest potrzebny do tego, aby kurier odebrał żądanie FedEx ExpressTag i wydrukował etykietę. Sygnały bezprzewodowe mogą być niedostępne w bardziej odległych lokalizacjach. Dostępność czasowa oraz czas oczekiwania na kurierów FedEx odbierających paczki mogą różnić się w zależności od obszaru geograficznego, wybranej usługi i kodu pocztowego. Ogólnie rzecz biorąc, większość paczek może być odbierana po 13:00, a średni czas od powiadomienia do odebrania paczki przez kuriera wynosi 2 godziny. W niektórych przypadkach potrzebny czas oczekiwania może wynieść 3 godziny. W przypadku tworzenia żądania FedEx ExpressTag należy wprowadzić godzinę gotowości paczki oraz godzinę zamknięcia firmy. Różnica pomiędzy tymi godzinami powinna wynosić co najmniej 2 godziny. Jeśli FedEx będzie potrzebować więcej niż 2 godziny, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący o niepoprawnej godzinie gotowości paczki.
Informacje dodatkowe
 
 • Termin odbioru: Używając pola tekstowego lub ikony kalendarza, wybierz termin odbioru w bieżącym dniu lub w następnym dniu roboczym.
 • Godzina gotowości: Wskaż godzinę, o której przesyłka zwrotna będzie gotowa do odbioru.
 • Godzina zamknięcia: Wskaż najpóźniejszą godzinę, o której można odebrać przesyłkę zwrotną; musi ona przypadać co najmniej 2 godziny po godzinie gotowości.
 • Instrukcje dotyczące odbioru: Wpisz do 25 znaków w polu tekstowym, aby podać instrukcje dotyczące odbioru. Na przykład określ miejsce, w którym będzie znajdować się paczka (recepcja itp.).
 

FedEx Ground® Call Tag

Użyj opcji FedEx Ground Call Tag, aby zlecić wizytę kierowcy FedEx Express w lokalizacji klienta, utworzenie i przymocowanie przez niego listu przewozowego oraz odbiór paczki do zwrotu. Klient otrzyma pokwitowanie zawierające numery śledzenia powiązane z żądaniem FedEx Ground Call Tag.
 
W przypadku przetwarzania żądania FedEx Ground Call Tag kopia listu przewozowego nie jest widoczna. W zamian otrzymujesz powiadomienie z numerami śledzenia powiązanymi z konkretnym żądaniem FedEx Ground Call Tag. Numer śledzenia jest przypisany do każdej paczki. Szczegóły dotyczące żądania FedEx Ground Call Tag są przechowywane w Historii wysyłek.
 
Odbiory z firm są realizowane od poniedziałku do piątku i mogą być planowane nie wcześniej niż na następny dzień oraz nie później niż na 14 dzień od daty bieżącej. Odbiory spod adresów prywatnych są realizowane od wtorku do soboty i mogą być planowane nie wcześniej niż na następny dzień oraz nie później niż na 14 dzień od daty bieżącej. W przypadku każdego żądania FedEx Ground Call Tag podejmowane są maksymalnie 3 próby odbioru. Próby odbioru są podejmowane w ciągu 3 kolejnych dni. Poproś klienta o przygotowanie i spakowanie paczki przed przybyciem kierowcy, aby uniknąć nieudanej próby odbioru. Usługi przesyłek dostępne dla tej opcji zwrotu to: FedEx Ground i FedEx Home Delivery dla zleceń odbioru z firm i spod adresów prywatnych. Usługa FedEx Ground jest aktywna w godzinach od 8:00 do 18:00. Godzina, o której kurier FedEx ground podejmie próbę odbioru paczki, nie jest sztywno ustalona.
 
Informacje dodatkowe
 
 • Opis przedmiotu: Opisz zwracany przedmiot.
 • Termin odbioru: Używając pola tekstowego lub ikony kalendarza, wybierz termin, w którym przesyłka zwrotna będzie mogła zostać odebrana; nie może to być data wcześniejsza od następnego dnia ani późniejsza niż 14 dni od daty bieżącej.
 • Godzina gotowości: Wskaż godzinę, o której przesyłka zwrotna będzie gotowa do odbioru.
 • Godzina zamknięcia: Wskaż najpóźniejszą godzinę, o której będzie można odebrać przesyłkę zwrotną.
 • Instrukcje dotyczące odbioru: Wpisz do 30 znaków w polu tekstowym, aby podać instrukcje dotyczące odbioru. Na przykład określ miejsce, w którym będzie znajdować się paczka (recepcja itp.).
 


Szczegóły dotyczące rozliczania

Obciążyć opłatami za transport
Z menu rozwijanego wybierz konto, które zostanie obciążone opłatami za przesyłkę.
 
 • W przypadku wybrania opcji Osoba trzecia wpisz w polu Nr konta dziewięciocyfrowy numer konta Fedex, które ma być obciążone.
 
Pola referencyjne
 
 • W polu Twoje referencje wpisz albo wybierz informację referencyjną, np. numer klienta używany w firmie.
 • Wpisz numer RMA. Numer RMA (upoważnienie do zwrotu materiałów) jest przypisany do użytkownika i pomaga zidentyfikować wysyłkę jako autoryzowaną wysyłkę zwrotną FedEx. Ten numer jest drukowany na etykiecie FedEx i w sekcji referencji faktury FedEx.
 • Wybierz opcję Dodatkowe pola referencyjne, aby wprowadzić lub wybrać numer zamówienia, faktury czy działu.
 
Dodatkowe informacje dotyczące informacji referencyjnych:
 
 • W polach referencyjnych można wprowadzać maksymalnie 30 znaków.
 • Informacje referencyjne mogą być wykorzystywane do sprawdzania statusu przesyłek i raportów.
 • Wszystkie informacje referencyjne poza numerem faktury są drukowane na fakturach usług FedEx Express, FedEx Ground i FedEx Express® Freight.
 • Informacje referencyjne są drukowane na wszystkich listach przewozowych.
 


Usługi specjalne

Wybierz dla swojej przesyłki usługi specjalne i wpisz wszelkie dodatkowo wymagane informacje. Dostępne wyświetlane usługi specjalne FedEx zależą od miejsca pochodzenia przesyłki, miejsca przeznaczenia, rodzaju listu przewozowego oraz informacji szczegółowych na temat paczek i przesyłki.
 
 • Towary niebezpieczne: Towary niebezpieczne to artykuły lub substancje, które mogą stanowić ryzyko dla zdrowia, bezpieczeństwa, własności lub środowiska i które są klasyfikowane zgodnie z regulacjami Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) lub 49 Kodeksu Regulaminu Federalnego (49 CFR). Wybierz rodzaj towarów niebezpiecznych z menu rozwijanego. Patrz Przewodnik po usługach FedEx, aby uzyskać więcej informacji na temat towarów niebezpiecznych.
 • Wymagające dostępu towary niebezpieczne: Towary takie jak materiały wybuchowe, łatwopalne gazy, łatwopalne ciecze oraz materiały żrące, które wymagają dostępu w trakcie transportu, mogą być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem określonych usług FedEx.
  a. Klasa 1.4 — Materiały wybuchowe
  b. Klasa 2.1 — Gazy palne
  c. Klasa 2.2 — Gazy niepalne z etykietą Tylko samoloty transportowe
  d. Klasa 3 — Materiały ciekłe zapalne
  e. Klasa 4.1 — Materiały stałe zapalne
  f. Klasa 4.2 — Materiały samozapalne
  g. Klasa 4.3 — Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne
  h. Klasa 5.1 — Materiały utleniające
  i. Klasa 5.2 — Nadtlenki organiczne
  j. Klasa 8 — Materiały żrące
 • Niewymagające dostępu towary niebezpieczne: Towary, takie jak substancje toksyczne i zakaźne, materiały radioaktywne i różne substancje i materiały niebezpieczne, które nie wymagają dostępu podczas transportu. Mogą one być przesyłane za pośrednictwem większości usług FedEx Express w USA i na świecie. Pozostałe materiały regulowane krajowe (ORM-D) mogą być przesyłane jedynie w przypadku krajowych przesyłek w USA i/lub innych terytoriów zależnych USA, takich jak Portoryko.
  k. Klasa 2.2 — Gazy niepalne bez etykiety Tylko samoloty transportowe
  l. Klasa 6.1 — Materiały toksyczne (trujące)
  m. Klasa 6.2 — Materiały zakaźne
  n. Klasa 7 — Materiały radioaktywne, Kategoria I — biała, Kategoria II — żółta, Kategoria III — żółta
  o. Klasa 9 — Różne substancje i pozostałe materiały regulowane krajowe (ORM-D)
 • Suchy lód (wysyłka suchego lodu jest obecnie dostępna za pośrednictwem aplikacji FedEx Ship Manager® w USA tylko dla krajowych i zagranicznych przesyłek FedEx Express): Suchy lód lub zestalony dwutlenek węgla (UN 1845) to zamrożona postać dwutlenku węgla. Wpisz wagę suchego lodu w funtach (lbs) lub kilogramach (kg). Maksymalna dozwolona ilość suchego lodu na jedną przesyłkę to 200 kg (440 lbs).
 • Zatrzymanie w placówce FedEx (tylko przesyłki w ramach usług FedEx Express i FedEx Express Freight): Wybierz tę opcję, aby zaznaczyć, że odbiorca odbierze przesyłkę w placówce FedEx. Jako punkt domyślny zostanie wybrana placówka FedEx położona najbliżej lokalizacji odbiorcy. Możesz wybrać inną placówkę z udostępnionej listy lub użyć opcji Wyświetl więcej placówek.
 • Odprawa celna przesyłki zwrotnej FedEx®: Wybierz tę opcję, aby wymagać od brokera kontynuacji przetwarzania zwrotu cła dla przesyłek zwrotnych w celu zminimalizowania odpowiedzialności celnej i podatkowej nałożonej na te przesyłki. Zoptymalizuj potencjalne zyski poprzez wybranie odprawy celnej przesyłki zwrotnej FedEx zarówno dla przesyłki wychodzącej, jak i zwrotnej. Mogą być wymagane dodatkowe opłaty. Ta opcja jest dostępna w przypadku wybrania międzynarodowych przesyłek zwrotnych innych niż dokumenty i nie jest dostępna dla wszystkich lokalizacji wyjściowych/docelowych.
 


Powiadomienia przez e-mail

Powiadomienia przez e-mail nie są dostępne w przypadku paczek przesyłanych za pośrednictwem usługi FedEx ExpressTag lub FedEx Ground Call Tag.
 
 1. Wpisz adresy e-mail nadawcy i odbiorcy oraz wybierz język wiadomości e-mail dla tych adresów z menu rozwijanych. Aby wysłać powiadomienia do 2 innych osób, kliknij opcję Dodaj dodatkowych odbiorców i wykonaj te same kroki.
 2. W polu Rodzaj powiadomienia zaznacz każdy rodzaj powiadomienia, które chcesz wysłać.
  • Powiadomienia typu Wysyłka informują, że dane dotyczące przesyłki zostały wysłane do FedEx.
  • Powiadomienia typu Doręczenie informują o czasie odebrania przesyłki przez FedEx.
  • Powiadomienia typu Wyjątek informują o wszelkich odstępstwach, które mogą spowodować opóźnienie dostawy.
  • Powiadomienia typu Dostawa informują o tym, że paczka została dostarczona.
   
 3. Wybierz format powiadomień e-mail.
 4. Aby dodać wiadomość osobistą do powiadomień e-mail, kliknij opcję Dodaj wiadomość osobistą i wpisz wiadomość zawierającą maksymalnie 120 znaków. Wiadomość osobista jest niedostępna w formacie bezprzewodowym i może zostać zapisana tylko w alfabecie łacińskim.
 5. Wyślij kopię powiadomienia o zwrocie (tylko w przypadku zwrotnych listów przewozowych e-mail): Kliknij to łącze, aby w razie potrzeby dodać kopie zwrotnych listów przewozowych e-mail. Dodaj adresy e-mail i właściwy język w przypadku każdego odbiorcy. Możesz dodać maksymalnie sześć dodatkowych adresów.


Ceny i czas doręczenia

W sekcji Ceny i czas doręczenia wyświetlany jest szacowany koszt i czas przewozu przesyłki. Oferta cenowa, którą otrzymasz, może różnić się od opłat naliczonych za przesyłkę, uzależnionych od rzeczywistej wagi, wymiarów paczki i innych szczegółów dotyczących przesyłki. Aby uzyskać informacje odnośnie do sposobu obliczania kosztów przesyłki, patrz Przewodnik po usługach FedEx w witrynie fedex.com.
 
Aby uzyskać ceny i czas doręczenia poza systemem FedEx Ship Manager, wybierz opcję Sprawdź cenę i czas doręczenia z zakładki Wyślij na stronie fedex.com. Patrz Sprawdź cenę i czas doręczenia, aby uzyskać pomoc do tej funkcji.
 
Dla przesyłek FedEx Express oferta cenowa powstaje na podstawie stawek związanych z danym numerem konta FedEx i zawiera wszystkie stosowne zniżki. Dla przesyłek FedEx Ground pokazana stawka jest stawką standardową.
 
Wybierz usługę
Wybierz usługę i przejdź do uzupełnienia wysyłki. Pole Rodzaj usługi w dziale szczegółowe informacje dotyczące paczki i przesyłki wyświetla nowy wybór usług.
 
Wyświetl wszystkie usługi
Wybierz tę opcję, aby wyświetlić wszystkie usługi dostępne dla danej przesyłki.
 
Wyświetl lub wydrukuj szczegółowe informacje o stawkach
Kliknij opcję Wyświetl składniki ceny.
 


Finalizacja przesyłki

Kliknij opcję Wyślij, aby przetworzyć przesyłkę.
 
Po wyświetleniu ekranu List przewozowy można wydrukować etykietę zwrotną i wyświetlić lub wydrukować instrukcje. Możesz wyświetlić lub wydrukować potwierdzenie dla zwrotnych listów przewozowych e-mail, FedEx ExpressTag lub FedEx Ground Call Tag.
 

Niniejsze informacje i ich używanie są objęte Umową o automatyzacji FedEx, na podstawie której zostały one uzyskane lub otrzymano autoryzację do używania aplikacji FedEx Ship Manager® w systemie fedex.com. W związku z powyższym nie udziela się żadnych gwarancji, a wszelkie gwarancje, obejmujące między innymi DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM UNIEWAŻNIONE. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy tymi informacjami a Umową o automatyzacji lub umową o transporcie pomiędzy klientem i FedEx lub pomiędzy tymi informacjami i Przewodnikiem po usługach FedEx, konflikt ten będzie rozwiązywany na podstawie Umowy o automatyzacji, umowy o transporcie i Przewodniku po usługach FedEx, w podanej kolejności. Korzystanie z zawartych tutaj informacji oznacza akceptację wyżej wymienionych warunków.
 


Close