Cảm ơn bạn đã gửi email cho chúng tôi.

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi trong vòng 48 giờ tới.

Các câu hỏi chúng tôi nhận được vào ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc các Ngày lễ sẽ được trả lời vào 2 ngày làm việc tiếp theo.

Cảm ơn vì sự kiên nhẫn và thấu hiểu của bạn.