Where now meets next

Nhập tối đa 30 số theo dõi FedEx

TRACKING NUMBER 01
TRACKING NUMBER 02
TRACKING NUMBER 03
Mã zip hoặc thành phố, tiểu bang -->

Mở ra nhiều cơ hội mới cho việc kinh doanh của bạn

Thương mại đang biến chuyển Vì thế, hãy trở nên dễ tiếp cận hơn Thu hút nhiều khách hàng khắp thế giới Với đơn vị vận chuyển đáng tin cậy Mở ra nhiều cơ hội mới cho việc kinh doanh của bạn

A person browsing on a tablet

Tài nguyên doanh nghiệp của bạn

Khám phá những cách để làm việc hiệu quả hơn, truy cập Trung tâm khách hàng mới,
đăng ký nhận Tin tức điện tử và nhận thông tin chi tiết từ Trung tâm thông tin doanh nghiệp.

New to FedEx?

Bạn mới sử dụng FedEx?

Trung tâm khách hàng mới của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tất cả các bước cần thiết khi vận chuyển với FedEx.

Tư duy lớn cho doanh nghiệp nhỏ

Giải pháp Thương mại Điện tử của

Từ cửa hàng trực tuyến của bạn đến cửa nhà khách hàng – hãy để chúng tôi trợ giúp về hậu cần, để bạn có thể tập trung vào việc xây dựng doanh nghiệp. 

A woman wearing headphones while using a laptop

Các thay đổi đối với quy tắc Thuế GTGT của Liên minh Châu Âu

EU đang thực hiện những thay đổi quan trọng đối với Quy tắc Thuế GTGT vào ngày 1 tháng 7 năm 2021. Tìm hiểu thêm về các thay đổi và cách doanh nghiệp của bạn có thể bị ảnh hưởng.