Where now meets next

Nhập tối đa 30 số theo dõi FedEx

TRACKING NUMBER 01
TRACKING NUMBER 02
TRACKING NUMBER 03
Mã zip hoặc thành phố, tiểu bang -->

Giúp thế giới tiến về phía trước

Tại FedEx, chúng tôi luôn vận động, hướng tới một tương lai ngày càng số hóa. Chúng tôi đáp ứng những thách thức ngày nay bằng các công cụ và tài nguyên để giúp bạn vận chuyển, quản lý và theo dõi. Và chúng tôi giúp thế giới tiến lên bằng những nỗ lực như chuyển phát vắc xin COVID 19.

Mở ra nhiều cơ hội mới cho việc kinh doanh của bạn

Thương mại đang biến chuyển Vì thế, hãy trở nên dễ tiếp cận hơn Thu hút nhiều khách hàng khắp thế giới Với đơn vị vận chuyển đáng tin cậy Mở ra nhiều cơ hội mới cho việc kinh doanh của bạn

A person browsing on a tablet

Tài nguyên doanh nghiệp của bạn

Khám phá những cách để làm việc hiệu quả hơn, truy cập Trung tâm khách hàng mới,
đăng ký nhận Tin tức điện tử và nhận thông tin chi tiết từ Trung tâm thông tin doanh nghiệp.

New to FedEx?

Bạn mới sử dụng FedEx?

Trung tâm khách hàng mới của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tất cả các bước cần thiết khi vận chuyển với FedEx.

Tư duy lớn cho doanh nghiệp nhỏ

Tư duy lớn cho doanh nghiệp nhỏ

Từ khi khởi nghiệp đến khi phát triển toàn cầu, chúng tôi đồng hành để giúp doanh nghiệp nhỏ lớn mạnh. Tìm hiểu chuyên môn của chúng tôi tại Trung tâm dành riêng cho Doanh Nghiệp Nhỏ ngay hôm nay.

A woman wearing headphones while using a laptop

Các thay đổi đối với quy tắc Thuế GTGT của Liên minh Châu Âu

EU đang thực hiện những thay đổi quan trọng đối với Quy tắc Thuế GTGT vào ngày 1 tháng 7 năm 2021. Tìm hiểu thêm về các thay đổi và cách doanh nghiệp của bạn có thể bị ảnh hưởng.