Sân bay có đội ngũ FedEx

Phụ phí và thông tin khác

Phụ phí và thông tin khác

Đối với Người thanh toán tại Việt Nam

Để biết thông tin về phụ phí, vui lòng tải xuống bản PDF ‘Phụ phí và thông tin khác của FedEx’ từ liên kết bên dưới. 

Để biết điều khoản và điều kiện đầy đủ về các dịch vụ của FedEx, vui lòng tham khảo mặt sau của Vận đơn hàng không quốc tế của FedEx cũng như Điều kiện vận chuyển tiêu chuẩn trực tuyến hoặc Điều khoản và điều kiện dịch vụ quốc tế của lô hàng.

 

Phụ phí mùa cao điểm

Xem Phụ phí mùa cao điểm tại đây.

 

Phụ phí ngoài khu vực giao hàng/nhận hàng

Các lô hàng quốc tế của FedEx Express được giao đến hoặc nhận từ các vùng xa xôi, khó tiếp cận sẽ bị tính phụ phí ngoài khu vực giao hàng/nhận hàng.

Kể từ ngày 18/1/2021, phụ phí ngoài khu vực giao hàng và nhận hàng đối với những lô hàng vận chuyển quốc tế nhất định từ và đến Mỹ sẽ được tính dựa trên mã bưu điện của khu vực lấy hàng hoặc giao hàng.

Danh sách mã bưu chính và thành phố áp dụng phụ phí này có sẵn ở đây.

Phụ phí xử lý bổ sung

Phụ phí xử lý bổ sung áp dụng cho mọi gói hàng đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào sau đây:

Kích thước

Phụ phí áp dụng đối với lô hàng chứa bất kỳ gói hàng nào:

1) có cạnh dài nhất lớn hơn 121 cm;

2) có cạnh dài thứ hai lớn hơn 76 cm;

Kể từ ngày 18/1/2021, phụ phí xử lý bổ sung sẽ được áp dụng đối với mọi lô hàng chứa các gói hàng có chiều dài và chu vi lớn hơn 266 cm.

Hình dạng và kích thước gói hàng có thể thay đổi trong khi vận chuyển, làm ảnh hưởng đến việc áp dụng phụ phí đối với gói hàng. Nếu kích thước gói hàng thay đổi khi vận chuyển, FedEx có thể sẽ điều chỉnh phù hợp cước phí của lô hàng bất kỳ lúc nào.

Hàng hóa nặng

Phụ phí áp dụng đối với lô hàng chứa bất kỳ đơn vị xử lý hàng hóa nào có cạnh dài nhất lớn hơn 157 cm.

Chúng tôi có quyền định giá phí xử lý bổ sung đối với hàng hóa và bất kỳ đơn vị xử lý Hàng hóa nặng nào cần xử lý đặc biệt trong khi vận chuyển.

 

Phí hàng quá khổ

Kể từ 14/08/2020, phí quá khổ áp dụng đối với lô hàng chứa các gói hàng dài* quá 243 cm hoặc có chiều dài* và chu vi (D+2R+2C) quá 330 cm.

Hình dạng và kích thước gói hàng có thể thay đổi trong khi vận chuyển, làm ảnh hưởng đến việc áp dụng phụ phí đối với gói hàng. Nếu kích thước gói hàng thay đổi khi vận chuyển, FedEx có thể sẽ điều chỉnh phù hợp cước phí của lô hàng bất kỳ lúc nào.

* Chiều dài là cạnh dài nhất của gói hàng "

Phụ phí vận đơn hàng không bản giấy

Từ ngày 8 tháng 6 năm 2020, chúng tôi đã áp dụng phụ phí vận đơn hàng không bản giấy cho các lô hàng xuất khẩu được thanh toán tại Việt Nam. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, tất cả các lô hàng xuất khẩu được thanh toán tại Việt Nam và nước ngoài chọn sử dụng vận đơn hàng không bản giấy đều áp dụng phụ phí 131,250 đồng cho mỗi lô hàng. Việc áp dụng phụ phí này cũng là một phần xu hướng số hóa của FedEx. Phụ phí sẽ được thu bằng tiền mặt khi nhân viên chuyển phát đến lấy hàng.

Chúng tôi khuyến khích Quý khách sử dụng công cụ trực tuyến để gửi hàng dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện hơn.