Sân bay có đội ngũ FedEx

Phụ phí và thông tin khác

Phụ phí và thông tin khác

Đối với Người thanh toán tại Việt Nam

Để biết thông tin về phụ phí, vui lòng tải xuống bản PDF ‘Phụ phí và thông tin khác của FedEx’ từ liên kết bên dưới. 

Để biết điều khoản và điều kiện đầy đủ về các dịch vụ của FedEx, vui lòng tham khảo mặt sau của Vận đơn hàng không quốc tế của FedEx cũng như Điều kiện vận chuyển tiêu chuẩn trực tuyến hoặc Điều khoản và điều kiện dịch vụ quốc tế của lô hàng.

 

Phụ phí ngoài khu vực giao hàng/nhận hàng

Các lô hàng quốc tế của FedEx Express được giao đến hoặc nhận từ các vùng xa xôi, khó tiếp cận sẽ bị tính phụ phí ngoài khu vực giao hàng/nhận hàng. Danh sách mã bưu chính và thành phố áp dụng phụ phí này có sẵn ở đây.

Phụ phí xử lý bổ sung

Kể từ ngày 20/01/2020, Phụ phí xử lý bổ sung áp dụng cho mọi gói hàng đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào sau đây:

Kích thước

Phụ phí áp dụng đối với lô hàng chứa bất kỳ gói hàng nào:

1) có cạnh dài nhất lớn hơn 121 cm;

2) có cạnh dài thứ hai lớn hơn 76 cm;

Hình dạng và kích thước gói hàng có thể thay đổi trong khi vận chuyển, làm ảnh hưởng đến việc áp dụng phụ phí đối với gói hàng. Nếu kích thước gói hàng thay đổi khi vận chuyển, FedEx có thể sẽ điều chỉnh phù hợp cước phí của lô hàng bất kỳ lúc nào.

Hàng hóa nặng

Phụ phí áp dụng đối với lô hàng chứa bất kỳ đơn vị xử lý hàng hóa nào có cạnh dài nhất lớn hơn 157 cm.

Chúng tôi có quyền định giá phí xử lý bổ sung đối với hàng hóa và bất kỳ đơn vị xử lý Hàng hóa nặng nào cần xử lý đặc biệt trong khi vận chuyển.

 

Phí hàng quá khổ

Kể từ 20/01/2020, phí quá khổ áp dụng đối với lô hàng chứa các gói hàng dài quá 243 cm hoặc có chiều dài và chu vi (D+2R+2C) quá 33 cm.

Hình dạng và kích thước gói hàng có thể thay đổi trong khi vận chuyển, làm ảnh hưởng đến việc áp dụng phụ phí đối với gói hàng. Nếu kích thước gói hàng thay đổi khi vận chuyển, FedEx có thể sẽ điều chỉnh phù hợp cước phí của lô hàng bất kỳ lúc nào.

Phụ phí lập hóa đơn cho bên thứ ba

Áp dụng từ 22/01/2018, Phụ phí lập hóa đơn cho bên thứ ba sẽ được áp dụng với các lô hàng được lập hóa đơn cho bên thứ ba. Phụ phí sẽ được tính cho người thanh toán của bên thứ ba. Phụ phí lập hóa đơn cho bên thứ ba sẽ áp dụng nếu tài khoản không liên quan đến người gửi, theo quyết định riêng của FedEx, được lập hóa đơn với tư cách bên thứ ba của lô hàng. Vui lòng tham khảo Điều kiện vận chuyển tiêu chuẩn trực tuyến để biết định nghĩa về lô hàng của Bên thứ ba nhận hóa đơn.