Máy tính xách tay trên bàn và bàn tay

Theo dõi FedEx®

Theo dõi FedEx®

Theo dõi và nắm thông tin chi tiết về tình trạng lô hàng của bạn - tất cả ở trong một định dạng tùy chỉnh.

Theo dõi và nắm thông tin chi tiết về tình trạng lô hàng của bạn - tất cả ở trong một định dạng tùy chỉnh.

Tận hưởng trải nghiệm theo dõi chuyên sâu như mong muốn giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của bạn.

Biểu tượng lịch

Tùy chỉnh chế độ xem

Dễ dàng lọc, sắp xếp, xuất báo cáo và chọn xem các lô hàng trong chế độ xem theo danh sách hoặc theo lịch.

Biểu tượng gói hàng đóng kín

Quản lý tất cả lô hàng của bạn

Theo dõi trạng thái lô hàng FedEx Express® .

Biểu tượng ngôi sao

Theo dõi theo cách bạn muốn

Đặt biệt danh cho lô hàng để xác nhận nhanh và tạo danh sách xem riêng.

Biểu tượng cảnh báo

Chia sẻ các cập nhật của bạn

Cảnh báo những người khác về trạng thái của lô hàng, tình trạng giao hàng và các ngoại lệ qua thông báo bằng email.

Biểu tượng tài liệu

Nhận bằng chứng giao hàng

Xem, tải xuống và gửi email chứng từ Bằng chứng giao hàng có chữ ký.