Tìm hiểu thêm về cách vận chuyển bằng FedEx

Trung tâm khách hàng mới

Trung tâm khách hàng mới

Bạn không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đã đến
đúng chỗ. Nhận thông tin bạn cần và
tìm hiểu thêm về cách vận chuyển bằng FedEx.

Bạn không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đã đến
đúng chỗ. Nhận thông tin bạn cần và
tìm hiểu thêm về cách vận chuyển bằng FedEx.

Trước khi vận chuyển


Quản lý lô hàng


Chuẩn bị chứng từ vận chuyển

Chuẩn bị chứng từ vận chuyển

Lên lịch nhận hàng hoặc giao hàng

Lên lịch nhận hàng hoặc giao hàng

Sau khi bạn gửi hàng


Lô hàng bị mất hoặc hư hại

Lô hàng bị mất hoặc hư hại

Đăng ký nhận tin tức điện tử từ FedEx

Đăng ký nhận tin tức điện tử từ FedEx

Book icon

Hướng dẫn Dịch Vụ FedEx

Hỗ trợ khách hàng

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng