Khách hàng mới với máy tính xách tay

Trung tâm khách hàng mới

Trung tâm khách hàng mới

Bạn không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đã đến
đúng chỗ. Nhận thông tin bạn cần và
tìm hiểu thêm về cách vận chuyển bằng FedEx.

Bạn không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đã đến
đúng chỗ. Nhận thông tin bạn cần và
tìm hiểu thêm về cách vận chuyển bằng FedEx.

Hãy để chúng tôi giúp quý khách tìm hiểu về vận chuyển bằng FedEx

Dù quý khách gửi hàng lần đầu tiên hay đã gửi thường xuyên, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Với sự hướng dẫn và tài liệu của chúng tôi, quý khách sẽ tìm được thông tin vận chuyển phù hợp với nhu cầu.

Quản lý Báo cáo Trực tuyến

Ba bước để quản lý báo cáo FedEx trực tuyến:

BƯỚC 1
Đăng ký Báo cáo Trực tuyến FedEx FedEx Reporting Online (FRO) bằng ID người dùng và mật khẩu trên fedex.com.

BƯỚC 2
Đăng nhập vào Báo cáo Trực tuyến FedEx.

BƯỚC 3
Lúc này, quý khách đã sẵn sàng tạo báo cáo tiêu chuẩn hoặc báo cáo tùy chỉnh, tải xuống và xây dựng báo cáo tương tác, cũng như xem báo cáo định kỳ.


Video hướng dẫn VIDEO HƯỚNG DẪN

Cách theo dõi lô hàng

Lời khuyên MẸO

  1. Quý khách có thể quản lý nhiều tài khoản FedEx trong cùng một lần đăng nhập và chỉ định các đặc quyền ưu tiên cho nhiều người dùng.

  2. Quý khách có thể tùy chỉnh báo cáo theo nhu cầu.

  3. Qúy khách có thể chọn Báo cáo định kỳ để tự động tạo báo cáo hằng ngày/hằng tuần/hằng tháng.

Hướng dẫn HƯỚNG DẪN