Khách hàng mới với máy tính xách tay

Trung tâm khách hàng mới

Trung tâm khách hàng mới

Bạn không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đã đến
đúng chỗ. Nhận thông tin bạn cần và
tìm hiểu thêm về cách vận chuyển bằng FedEx.

Bạn không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đã đến
đúng chỗ. Nhận thông tin bạn cần và
tìm hiểu thêm về cách vận chuyển bằng FedEx.

Hãy để chúng tôi giúp quý khách tìm hiểu về vận chuyển bằng FedEx

Dù quý khách gửi hàng lần đầu tiên hay đã gửi thường xuyên, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Với sự hướng dẫn và tài liệu của chúng tôi, quý khách sẽ tìm được thông tin vận chuyển phù hợp với nhu cầu.

Khiếu nại về lô hàng bị mất hoặc hư hại

Bốn bước để khiếu nại về lô hàng bị mất hoặc hư hại:

BƯỚC 1
Tải xuống Mẫu Đơn Khiếu Nại.

BƯỚC 2
Điền thông tin.

BƯỚC 3
Thu thập chứng từ bắt buộc.

BƯỚC 4
Gửi lại mẫu đơn khiếu nại đã được hoàn tất cho bộ phận Hỗ trợ khách hàng FedEx qua email, fax hoặc thư kèm chứng từ bổ sung.

Lời khuyên MẸO

  1. Nếu quý khách gửi mẫu đơn khiếu nại qua email cho chúng tôi, quý khách sẽ nhận được xác nhận đã nhận email đó và thông tin cập nhật thường xuyên về trạng thái của khiếu nại.

  2. Khiếu nại về sự thiếu hụt, hư hại hoặc chậm trễ phải được báo cáo trong vòng 21 ngày dương lịch sau khi giao lô hàng và tất cả chứng từ phụ phải được nộp trong vòng chín tháng sau khi gói hàng được gửi cho FedEx.

  3. Khiếu nại về việc không giao hàng hoặc giao hàng sai phải được nộp trong vòng chín tháng kể từ khi gói hàng được gửi cho FedEx. Tất cả khiếu nại sẽ được giải quyết dựa trên giá trị của điều tra khiếu nại.

Hướng dẫn HƯỚNG DẪN