Khách hàng mới với máy tính xách tay

Trung tâm khách hàng mới

Trung tâm khách hàng mới

Bạn không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đã đến
đúng chỗ. Nhận thông tin bạn cần và
tìm hiểu thêm về cách vận chuyển bằng FedEx.

Bạn không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đã đến
đúng chỗ. Nhận thông tin bạn cần và
tìm hiểu thêm về cách vận chuyển bằng FedEx.

Hãy để chúng tôi giúp quý khách tìm hiểu về vận chuyển bằng FedEx

Dù quý khách gửi hàng lần đầu tiên hay đã gửi thường xuyên, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Với sự hướng dẫn và tài liệu của chúng tôi, quý khách sẽ tìm được thông tin vận chuyển phù hợp với nhu cầu.

Chuẩn bị chứng từ hải quan

Ba bước để xác định chứng từ hải quan cần thiết cho lô hàng của quý khách:

BƯỚC 1
Sử dụng Global Trade Manager để tìm tất cả chứng từ hải quan cần thiết cho lô hàng của quý khách.

BƯỚC 2
Tạo và tải lên hóa đơn thương mại khi chuẩn bị lô hàng bằng cách dùng FedEx Ship ManagerTM trên fedex.com và tải lên các chứng từ hải quan cần thiết của quý khách nếu cần.

BƯỚC 3
In vận đơn hàng không quốc tế và các chứng từ cần thiết.

Lời khuyên MẸO

  1. Duy trì mô tả nội dung lô hàng thống nhất và chi tiết trong tất cả các chứng từ bắt buộc để giúp giảm thiểu trì hoãn thông quan.

  2. Nếu quý khách sử dụng FedEx Ship ManagerTM trên fedex.com để chuẩn bị lô hàng, vui lòng tải lên chứng từ của quý khách hoặc sử dụng chứng từ do FedEx tạo và chọn "Có, tôi muốn FedEx gửi hóa đơn dưới dạng điện tử" để tắt dịch vụ Chứng từ thương mại điện tử. Sau khi quý khách sử dụng, chứng từ sẽ được lưu để sử dụng sau này, nhờ vậy quý khách có thể bắt đầu thuận lợi với thông quan hải quan và tránh bất kỳ khả năng chậm trễ nào.

Hướng dẫn HƯỚNG DẪN

Xem cách điền hóa đơn thương mại.