Giới thiệu về FedEx

Giới thiệu về FedEx

Giới thiệu về FedEx

Các giải pháp của chúng tôi kết nối con người và những cơ hội.

Kết nối con người với Hàng hóa, dịch vụ và ý tưởng sẽ tạo ra các cơ hội và cải thiện cuộc sống. FedEx tin rằng thế giới tốt đẹp hơn chính là thế giới của kết nối và niềm tin đó soi đường chỉ lối cho chúng tôi trong mọi công việc.

Lịch sử của FedEx tại APAC

Lịch sử của FedEx tại APAC

Tìm hiểu thêm về FedEx tại khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Thông tin về FedEx

Thông tin về FedEx

Mọi thông tin bạn luôn muốn biết về FedEx - từ đội máy bay và xe đến khối lượng gói hàng và số lượng nhân viên.

Trang tin tức toàn cầu

Trang tin tức toàn cầu

Cập nhật tin tức mới nhất về thị trường địa phương và thông cáo báo chí của doanh nghiệp.

Trách nhiệm Công dân

Báo cáo công dân toàn cầu

Báo cáo công dân toàn cầu của FedEx đặt ra các mục tiêu về việc áp dụng chuyên môn và nguồn lực của chúng tôi để tạo ra sự khác biệt ở những cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động trên toàn thế giới.

Tính bền vững

Tính bền vững

FedEx cam kết mang lại sự kết nối trên toàn cầu, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường.