Điều kiện vận chuyển

Điều kiện vận chuyển tiêu chuẩn

Điều kiện vận chuyển tiêu chuẩn

 

Là một phần trong cam kết liên tục của chúng tôi nhằm cung cấp thông tin cập nhật cho các quý khách hàng, chúng tôi muốn nhân cơ hội này nêu bật một số điều kiện trong hợp đồng áp dụng cho lô hàng FedEx International Priority® và FedEx International Economy® .

Để biết điều khoản và điều kiện đầy đủ điều chỉnh các dịch vụ của FedEx, vui lòng tham khảo mặt sau của Vận đơn hàng không quốc tế của FedEx và Điều kiện vận chuyển tiêu chuẩn mà các điều khoản và điều kiện đó tham chiếu. Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán nào, các giới hạn trách nhiệm được nêu bên dưới sẽ chiếm ưu thế.

Tải xuống Điều kiện vận chuyển tiêu chuẩn