Điều khoản sử dụng

Tuyên bố về Quyền riêng tư

Tuyên bố về Quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi sử dụng mọi dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi

Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi sử dụng mọi dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi

Chính sách quyền riêng tư cho nền tảng kỹ thuật số của FedEx

Ngày có hiệu lực: 12/04/2017

Ngày có hiệu lực của Chính sách quyền riêng tư này được quy định ở trên. FedEx bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này vào bất cứ lúc nào có kèm theo thông báo hoặc không. Mọi thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư sẽ có hiệu lực sau khi đăng phiên bản sửa đổi lần đầu tiên được ba mươi (30) ngày. Để theo sát những thay đổi này, bạn nên kiểm tra Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi thường xuyên. FedEx hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư cho người nhận và người dùng nền tảng liên lạc kỹ thuật số của FedEx. Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho: thông tin có thể nhận dạng cá nhân về bạn ("Thông tin cá nhân") mà chúng tôi thu thập qua các trang liên kết với chính sách này, bao gồm fedex.com, senseaware.com, các ứng dụng di động của FedEx và qua các tiện ích do FedEx kiểm soát được nhúng trong nền tảng liên lạc, như trong Facebook hoặc Twitter (gọi chung là “Nền tảng kỹ thuật số của FedEx”) và dữ liệu về máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, được thu thập khi bạn sử dụng Nền tảng kỹ thuật số của FedEx ("Dữ liệu thiết bị"). Thông tin cá nhân được thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ thực tế và địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, thông tin thanh toán, hồ sơ doanh nghiệp, số điện thoại, số thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, lịch sử mua hàng và các tùy chọn sản phẩm và dịch vụ.

FedEx sử dụng thông tin thu thập được qua Nền tảng kỹ thuật số của FedEx để:

  • tiếp thị và cải tiến các dịch vụ của FedEx,
  • giao dịch kinh doanh với khách hàng của FedEx,
  • cải thiện Nền tảng kỹ thuật số của FedEx và nội dung được phân phối qua nền tảng,
  • liên hệ với bạn để cung cấp các bản cập nhật và thông tin về Nền tảng kỹ thuật số của FedEx, các dịch vụ và hoạt động của FedEx nhằm giúp phát hiện gian lận,
  • tiến hành hoạt động tiếp thị, khuyến mãi và cung cấp thông tin khác của FedEx,
  • xác định loại nội dung kỹ thuật số và nội dung khác, thông báo và thông tin mà khách truy cập vào Nền tảng kỹ thuật số của FedEx coi trọng nhất, đánh giá và giám sát một số trải nghiệm người dùng và
  • thực hiện các hoạt động khác như mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này và
  • giúp FedEx hiểu rõ hiệu quả của nội dung, thông báo và thông tin được cung cấp qua Nền tảng kỹ thuật số của FedEx.


Khi sử dụng Nền tảng kỹ thuật số của FedEx, bạn đồng ý cho phép FedEx sử dụng thông tin của bạn như đã mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này Nếu bạn chọn không cung cấp Thông tin cá nhân hoặc Dữ liệu thiết bị, FedEx sẽ không thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ và thông tin của FedEx cho bạn.

Một số tính năng, bao gồm nhưng không giới hạn ở FedEx Ship Manager® trên fedex.com, FedEx InSight®, FedEx Return Manager®, FedEx® Billing Online, FedEx® Global Trade Manager và My FedEx Rewards yêu cầu có đăng ký hoặc mật khẩu mới truy cập được hoặc có thể yêu cầu thông tin khác để sử dụng Nền tảng kỹ thuật số của FedEx. Thông tin thu được từ người dùng đã đăng ký ở các mảng này cũng có thể được dùng cho mục đích nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. Các mảng này và nhiều mảng khác có thể sử dụng cookie, như mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Thông tin thu được ở các mảng này cũng có thể được dùng theo thỏa thuận chi phối quyền truy cập và sử dụng một số mảng cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn ở FedEx Ship Manager trên fedex.com, FedEx Return Manager, v.v. Ngoài ra, khách truy cập vào fedex.com có thể chọn đăng ký ID người dùng và mật khẩu đăng nhập fedex.com để đơn giản hóa việc truy cập vào một số tính năng tương tác trên fedex.com.

Thông tin đăng nhập Fedex.com hiện cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào một số ứng dụng của FedEx như FedEx Ship Manager trên fedex.comFedEx® Global Trade Manager. Các ứng dụng khác yêu cầu đăng ký riêng. Trong tương lai, FedEx có thể thêm các tính năng khác vào những ứng dụng truy cập qua thông tin đăng nhập fedex.com.


Chính sách quyền riêng tư cho Nền tảng kỹ thuật số của FedEx: Câu hỏi thường gặp


1. Theo dõi gói hàng

Nếu bạn là người nhận gói hàng, chúng tôi đã có tên và thông tin vận chuyển của bạn từ khách hàng. Khi bạn truy cập vào fedex.com để theo dõi gói hàng đang vận chuyển của mình, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ IP và các thông tin khác về bạn, như vẫn thường làm với những khách truy cập khác của Trang web. Bạn không cần đăng ký fedex.com để có được thông tin theo dõi cho gói hàng của mình. Vui lòng tham khảo cả trang web hiện hành của công ty thuộc tập đoàn FedEx, như FedEx Ground, FedEx Freight, v.v và/hoặc Hướng dẫn dịch vụ FedEx để biết các điều khoản vận chuyển, giới hạn trách nhiệm pháp lý, từ chối bảo hành và các điều khoản chung áp dụng cho dịch vụ của FedEx cũng như các thông tin khác được dùng và cung cấp kèm theo dịch vụ của FedEx.


2. FedEx thu thập Dữ liệu thiết bị nào về khách truy cập Nền tảng kỹ thuật số của FedEx?

Nền tảng kỹ thuật số của FedEx sử dụng định dạng tệp nhật ký mở rộng có thể thu thập những thông tin sau: ngày giờ truy cập bao gồm ngày/giờ nhắn tin, nhấp và mở nội dung, địa chỉ giới thiệu (địa điểm nơi khách truy cập đến với Nền tảng kỹ thuật số của FedEx), thông tin về chiến dịch khuyến mãi giới thiệu (bao gồm quốc gia và ngôn ngữ trong đó), dấu ngày giờ trong đó, loại email hoặc máy khách kỹ thuật số đã dùng, hệ điều hành đã dùng, trình duyệt Internet đã dùng và IP/mã nhận dạng không phải cá nhân khác của khách truy cập. Mỗi máy tính và thiết bị kết nối với Nền tảng kỹ thuật số của FedEx đều được gán một số duy nhất, một địa chỉ IP, quốc gia/ngôn ngữ, dấu ngày/giờ, kích cỡ màn hình, thẻ meta, cookie bên đầu tiên của FedEx và cookie của bên thứ ba.


3. FedEx có yêu cầu Thông tin cá nhân không?

Một số khu vực trong Nền tảng kỹ thuật số của FedEx, bao gồm cả fedex.com, có thể yêu cầu Thông tin cá nhân. Các khu vực này gồm: Đăng ký tài khoản trực tuyến, các tính năng của Quản lý tài khoản và các trang đăng ký FedEx Ship Manager trên fedex.com, FedEx Global Trade Manager, FedEx Return Manager và FedEx InSight. Danh sách này có thể mở rộng mà không cần thông báo. Trong trường hợp danh sách mở rộng, chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin.

Chính sách của chúng tôi là không cung cấp, bán hay bằng cách khác phân phối Thông tin cá nhân đã thu thập cho các bên thứ ba bên ngoài FedEx (trừ khi luật pháp yêu cầu) để cho phép các bên thứ ba đó thực hiện hoạt động tiếp thị của chính họ vì lợi ích riêng của họ; tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng nhà cung cấp để giúp chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý thông tin thu được vì lợi ích của chúng tôi và cho các mục đích đã mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, kể cả nghiên cứu thị trường. Thông lệ của chúng tôi là yêu cầu các nhà cung cấp thực hiện các hoạt động này nhất quán với chính sách này cũng như các yêu cầu của chúng tôi. Ngoài ra, Thông tin cá nhân của bạn có thể được kết hợp với thông tin không phải cá nhân để tùy chỉnh trải nghiệm FedEx của bạn trên Nền tảng kỹ thuật số của FedEx và trên các trang của bên thứ ba.


4. SenseAware hoạt động như thế nào và FedEx thu thập dữ liệu gì qua SenseAware?

SenseAware bao gồm các thiết bị cảm biến hỗ trợ GPS, cho phép khách hàng của SenseAware theo dõi gói hàng đang vận chuyển của họ, trong đó có địa điểm và điều kiện bên trong (độ ẩm, độ sáng/tối và thông tin tương tự). FedEx cung cấp thông tin này cho các khách hàng của SenseAware để họ sử dụng.


5. Điều gì xảy ra nếu tôi rời khỏi Nền tảng kỹ thuật số để truy cập một trang web có liên kết với FedEx?

Cookie là một chuỗi ký tự dữ liệu mà khi được lập trình vào trang web sẽ được máy chủ web đặt vào thư mục ứng dụng của trình duyệt trên máy tính của bạn. Sau khi được đặt trên máy của bạn, cookie sẽ cho phép Nền tảng kỹ thuật số của FedEx "nhận ra" máy tính hoặc thiết bị di động của bạn.

Cookie còn có thể được kết hợp với một web bacon, là một hình ảnh ẩn có dòng mã được đặt bên trong email hoặc trên một trang web. Web bacon sẽ cho FedEx biết liệu người nhận dự kiến có thể nhận email ở định dạng HTML không hay chỉ dưới dạng tin nhắn văn bản, liệu email đã được mở chưa hay đã mở nhiều lần và liệu quảng cáo hiển thị đã được xem hay nhấp vào chưa. Thông tin này được dùng để cung cấp thông báo tùy chỉnh cho khách truy cập vào Nền tảng kỹ thuật số của FedEx. Web bacon không tạo, sửa đổi hay xóa các tệp trên máy của người dùng. Vì các tệp không chạy được nên sẽ không cung cấp phương tiện để phân phối nội dung nguy hiểm như phần mềm độc hại hoặc virus. Các công nghệ này cho phép FedEx nhận và lưu trữ một số thông tin khi bạn truy cập Nền tảng kỹ thuật số của FedEx qua máy tính hoặc thiết bị di động. Dữ liệu thiết bị thu được từ các công nghệ này có thể bao gồm vị trí địa lý của máy tính hoặc thiết bị di động, thông tin về các trang cụ thể bạn đã xem khi truy cập trang web, trình tự và thời gian bạn xem những trang đó, loại phần cứng máy tính hoặc di động bạn dùng để truy cập trang web và địa chỉ IP của phần cứng.

Ngoài thông tin được cung cấp ở trên, cookie được dùng để hoàn thành một số mục tiêu. Đầu tiên là để mang đến cho FedEx khả năng cá nhân hóa thông tin cho khách truy cập vào Nền tảng kỹ thuật số của FedEx. Cookie còn giúp chúng tôi nhận ra bạn là khách truy cập cũ và ghi nhớ mọi tùy chọn mà bạn có thể đã cài đặt khi truy cập lần trước vào Trang web bằng cùng trình duyệt.

Trong một số trường hợp, cookie được dùng để cho phép FedEx liên kết khách hàng cá nhân với hồ sơ thông tin của họ. Ví dụ: thông qua việc sử dụng cookie, trang Đăng nhập fedex.com có thể "ghi nhớ" ID người dùng của bạn khi bạn đăng nhập vào FedEx Ship Manager tại fedex.com trên máy tính. Thông tin cá nhân cũng có thể được kết hợp với Dữ liệu thiết bị để cung cấp cho bạn nội dung tùy chỉnh hơn trên Nền tảng kỹ thuật số của FedEx và quảng cáo phù hợp hơn trên các trang khác. Ví dụ: khi bạn truy cập vào một trang trên Nền tảng kỹ thuật số của FedEx, chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sẽ tự động đặt cookie để nhận ra trình duyệt của bạn khi bạn duyệt Internet và hiển thị cho bạn những thông tin và quảng cáo dựa trên sở thích rõ ràng của bạn và về FedEx. Vui lòng xem phần quảng cáo bên dưới để biết thêm thông tin về hoạt động quảng cáo trực tuyến của chúng tôi và lựa chọn của bạn. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân khi bạn đăng ký fedex.com. Khi kết hợp Dữ liệu thiết bị và Thông tin cá nhân, chúng tôi xử lý toàn bộ dữ liệu này dưới dạng Thông tin cá nhân.


6. Cookie và web bacon là gì và FedEx sử dụng chúng như thế nào?

Một số thành phần nhất định của Nền tảng kỹ thuật số của FedEx bao gồm hoặc chứa các sản phẩm và dịch vụ do các doanh nghiệp bên thứ ba lưu trữ. Khi bạn truy cập vào một trong những thành phần này của bên thứ ba, thông tin duy nhất được chuyển tới bên thứ ba là dữ liệu về việc bạn đến từ Nền tảng kỹ thuật số FedEx. Biện pháp này cho phép bên thứ ba kiểm soát lưu lượng truy cập trang web của chính họ nhưng không cung cấp cho họ bất cứ thông tin gì về bạn, ngoài thông tin ở trên. Khi bạn rời khỏi Nền tảng kỹ thuật số của FedEx, bên thứ ba có thể kiểm soát lưu lượng truy cập trang web của chính họ và có thể cài đặt cookie hoặc web beacon khác để thu thập thông tin về bạn. FedEx không có trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý về các hoạt động hay chính sách quyền riêng tư độc lập trên trang web của bên thứ ba. Bạn nên tham khảo chính sách quyền riêng tư, các điều khoản và điều kiện khác trên những trang đó để xác định xem thông tin của bạn sẽ được sử dụng như thế nào và những biện pháp được áp dụng trên các trang của bên thứ ba đó.


7. Có thể xóa cookie khỏi ổ đĩa cứng của tôi không?

Có, bạn có thể xóa cookie khỏi ổ đĩa cứng. Ngoài ra, tùy theo loại trình duyệt web và phiên bản trình duyệt đang sử dụng, bạn có thể thay đổi các thuộc tính trên tệp cookie để không sử dụng hay lưu cookie nữa. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp trình duyệt của bạn để biết thêm thông tin về việc xóa cookie. Lưu ý rằng nếu bạn từ chối chấp nhận cookie, bạn có thể không truy cập được vào nhiều công cụ có trên hoặc được cung cấp qua Nền tảng kỹ thuật số của FedEx.


8. FedEx có sử dụng Thông tin cá nhân của tôi cho quảng cáo không?

Có. FedEx kết hợp Thông tin cá nhân thu được từ hoạt động đăng ký với Dữ liệu thiết bị lấy được từ cookie và các công nghệ khác liên quan đến hoạt động tìm kiếm và các hoạt động khác của bạn trên Nền tảng kỹ thuật số của FedEx. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận thông tin không phải cá nhân tương tự từ các nhà quảng cáo bên thứ ba hoặc các nguồn khác. Chúng tôi sử dụng thông tin này cho mục đích đã nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. Như đã nói ở trên, khi kết hợp Dữ liệu thiết bị và các thông tin khác với Thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xử lý toàn bộ dữ liệu này như Thông tin cá nhân.


9. FedEx có sử dụng công ty quảng cáo để phục vụ quảng cáo trên trang web của các bên thứ ba không?

Có, FedEx sử dụng một số công ty quảng cáo để phục vụ quảng cáo có liên quan đến FedEx trên trang web của bên thứ ba. Gần đây, FedEx sử dụng Google (và công ty liên kết của Google như DoubleClick), Adobe, Accuen, Salesforce và Facebook. FedEx không cung cấp bất kỳ Thông tin cá nhân nào cho những công ty quảng cáo này để cho phép họ sử dụng dữ liệu đó cho mục đích riêng hoặc cho lợi ích của bất cứ bên nào khác. Tuy nhiên, các công ty quảng cáo này có thể đặt cookie của chính họ hoặc của bên thứ ba vào trình duyệt của bạn để cá nhân hóa trải nghiệm liên quan đến FedEx của bạn trên các trang web của bên thứ ba.

Bạn có thể chọn không cho phép các công ty quảng cáo này sử dụng cookie của họ để phát quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba. Một số công ty ở trên là thành viên của Liên minh Quảng cáo kỹ thuật số (Digital Advertising Alliance, “DAA”). Bạn có thể chọn không tham gia hoạt động quảng cáo nhắm mục tiêu từ các công ty là thành viên của DAA tại một địa điểm. Để tìm hiểu thêm, vui lòng nhấp vào đây.

Để biết thêm thông tin về cookie tiếp thị và các công nghệ khác, cũng như để chọn không tham gia, hãy truy cập vào các trang web sau:

http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp

http://www.aboutads.info/

http://metrics.fedex.com/optout.html

Trừ khi được nêu rõ trong Chính sách quyền riêng tư này, Các nền tảng kỹ thuật số của FedEx thường không tuân theo các tín hiệu không theo dõi hoặc có thể so sánh gửi từ các trình duyệt web.


10. Chia sẻ trên mạng xã hội

Việc bạn sử dụng các nền tảng mạng xã hội như twitter, facebook, v.v chịu sự chi phối của các điều khoản và điều kiện riêng mà FedEx không có quyền kiểm soát. Tuy nhiên, khi khách hàng sử dụng thông tin đăng nhập mạng truyền thông xã hội của họ để truy cập Nền tảng kỹ thuật số của FedEx, tức là họ đồng ý cho phép FedEx truy cập vào một số thành phần của các trang truyền thông xã hội, nơi họ có thể chia sẻ bình luận và Thông tin cá nhân khác về bản thân. FedEx sử dụng tiện ích trên các trang web này để thu thập thông tin như địa chỉ IP, ác trang bạn đã truy cập trên FedEx.com và để xác định xem liệu các thành phần trên trang truyền thông xã hội có hoạt động đúng không. Các tiện ích này được lưu trữ trực tiếp trên trang FedEx.com hoặc bởi nhà cung cấp bên thứ ba.


11. FedEx còn chia sẻ thông tin theo những cách nào khác?

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn theo trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý khác; để thiết lập hoặc thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi; để biện hộ trước các khiếu nại pháp lý; hoặc khi có yêu cầu của luật pháp. Trong những trường hợp này, chúng tôi bảo lưu quyền đưa ra hoặc từ bỏ mọi phản đối hợp pháp hoặc quyền có sẵn cho chúng tôi.

Nếu chúng tôi cho rằng cần phải điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động đối với các hoạt động bất hợp pháp hoặc nghi ngờ là bất hợp pháp; để bảo vệ và bênh vực các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của công ty chúng tôi hoặc của Trang web này, của khách hàng hoặc những người khác; và theo Điều khoản dịch vụ, cũng như các thỏa thuận khác của chúng tôi.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn liên quan đến một giao dịch của công ty, như thoái vốn, sáp nhập, hợp nhất hoặc bán tài sản, hoặc trong trường hợp hy hữu là phá sản.

Ngoài ra, chúng tôi cũng bảo lưu quyền sử dụng và tiết lộ dữ liệu dưới dạng tổng hợp (tức là không cho phép nhận dạng cá nhân) cho mục đích thống kê và mục đích khác tùy theo quyết định của chúng tôi. FedEx cũng có thể tiết lộ dữ liệu cho các công ty bên thứ ba cung cấp dịch vụ hỗ trợ như phân tích web. Thông tin được cung cấp dưới dạng tổng hợp (tức là không cho phép nhận dạng cá nhân) cho mục đích thống kê và mục đích khác tùy theo quyết định của chúng tôi. Các nhà cung cấp bên thứ ba không được sử dụng thông tin chúng tôi chia sẻ cho mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ cho FedEx. Thông lệ của chúng tôi là yêu cầu các nhà cung cấp thực hiện các hoạt động thay cho FedEx theo cách nhất quán với Chính sách quyền riêng tư này.


12. Tại sao bạn nhận được email từ chúng tôi?

Nếu bạn nhận được email từ chúng tôi, điều đó có nghĩa là (a) địa chỉ email của bạn có trong hồ sơ của chúng tôi vì có người đã chia sẻ địa chỉ này với chúng tôi để nhận thông tin trong tương lai ("chọn tham gia"), hoặc (b) bạn đã đăng ký với chúng tôi, đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi hoặc đã có mối quan hệ với chúng tôi.

FedEx sẽ gửi email và thông minh khuyến mãi theo định kỳ tới khách hàng cho những mục đích đã nêu trong Chính sách quyền riêng tư này.

Mỗi email thương mại gửi đi đều kèm theo cách thức đơn giản, tự động cho phép bạn dừng nhận email từ chúng tôi hoặc để thay đổi mối quan tâm rõ ràng của bạn.

Nếu bạn muốn dừng nhận email, chỉ cần làm theo hướng dẫn ở cuối mọi email. Nếu bạn nhận được email ngoài dự kiến, không mong muốn từ FedEx hoặc có vẻ như được gửi từ FedEx, vui lòng chuyển tiếp bản sao email đó kèm theo nhận xét của bạn tới abuse@fedex.com để xem xét.

Trẻ em dưới 13 tuổi thì sao?

Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi một cách có chủ đích hoặc cố ý. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không gửi bất cứ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi và hãy nhờ phụ huynh hoặc người giám hộ hỗ trợ bạn.


13. Làm thế nào tôi có thể liên lạc với FedEx?

Địa chỉ bưu chính của chúng tôi là: FedEx Corporation P.O. Box 727 Memphis, TN 38194-1062 Bạn có thể gửi email cho chúng tôi tới webmaster@fedex.com hoặc gọi đến số 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339.