Ảnh chính trên trang đích theo dõi

Theo dõi

Theo dõi

Công cụ theo dõi của chúng tôi cung cấp cho bạn quyền kiểm soát lô hàng bằng cách liên tục thông báo để bạn có thể an tâm vận chuyển.

Công cụ theo dõi của chúng tôi cung cấp cho bạn quyền kiểm soát lô hàng bằng cách liên tục thông báo để bạn có thể an tâm vận chuyển.

Theo dõi theo cách bạn muốn

Bạn cần trạng thái lô hàng hoặc bằng chứng giao hàng? Hãy nhập số theo dõi hoặc số tham chiếu bên dưới.


Tùy chọn theo dõi

theo dõi mà không cần đăng nhập

Theo dõi lô hàng mà không cần đăng nhập

Nhập số theo dõi hoặc số tham chiếu để biết trạng thái lô hàng của bạn và lấy bằng chứng giao hàng.


Những lợi ích chính
•    Theo dõi gần với thời gian thực mà không cần đăng nhập
•    Xem thông tin cập nhật bằng một thao tác nhấp trên trang chủ
•    Lưu lô hàng để nhận cập nhật nhanh gần với thời gian thực
•    Xem tất cả lô hàng trên một giao diện rõ ràng
•    Tạo biệt danh để có trải nghiệm tìm kiếm đơn giản nhất

Theo dõi lô hàng bằng cách đăng nhập

Theo dõi lô hàng bằng cách đăng nhập

Đối với những lô hàng được vận chuyển thông qua FedEx Ship ManagerTM trên fedex.com, kết quả và chi tiết theo dõi sẽ tự động hiển thị sau khi bạn đăng nhập.

Những lợi ích chính
•    Các tính năng tùy chỉnh để theo dõi theo cách bạn muốn
•    Khả năng hiển thị nâng cao với chế độ xem chi tiết đối với mọi lô hàng
•    Có được thông tin cần thiết với báo cáo tùy chỉnh
•    Lựa chọn trong số hàng loạt tùy chọn thông báo

FedEx Mobile Tracking

Chức năng theo dõi dành cho di động của FedEx là công cụ theo dõi tiện lợi nhất của chúng tôi, cung cấp cập nhật trong khi bạn đang di chuyển để bạn có thể theo dõi lô hàng của mình 24/7 từ bất kỳ địa điểm nào. Công cụ mang đến cho bạn quyền sử dụng toàn bộ sức mạnh của FedEx Tracking.

Những lợi ích chính

  • Theo dõi mọi nơi mọi lúc
  • Theo dõi gói hàng chỉ bằng một thao tác chạm
  • Liên tục cập nhật bằng cách cài đặt thông báo tự động
  • Theo dõi dễ dàng bằng cách quét mã vạch