Giá cước

Tải giá cước FedEx xuống

Tải giá cước FedEx xuống

Để xem giá cước vận chuyển FedEx (áp dụng từ 07/01/2019), vui lòng nhấp vào tiêu đề dịch vụ FedEx được yêu cầu để tải xuống tệp PDF tương ứng. Để tìm giá cước niêm yết cho lô hàng cụ thể của bạn, vui lòng nhấp vào đây.

Giá cước xuất khẩu tại Việt Nam năm 2019 (Cho Người thanh toán tại Việt Nam)

Giá cước ImportOne tại Việt Nam năm 2019 (Cho Người thanh toán tại Việt Nam)

Giá cước FedEx International Priority Thùng 10kg & 25kg (Cho Người thanh toán tại Việt Nam)
năm 2019

Giá cước ImportOne chỉ dành cho các khách hàng đã đăng ký dịch vụ FedEx ImportOne. Với các khách hàng khác, giá cước xuất khẩu dựa trên quốc gia/vùng lãnh thổ nơi gửi hàng sẽ được áp dụng đối với các lô hàng đến Việt Nam. Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện cho FedEx ImportOne không, vui lòng liên hệ với nhóm Dịch vụ khách hàng của FedEx.

International DirectDistribution (Chỉ dành cho các dịch vụ Xuất khẩu)

Bảng giá International First (Chỉ dành cho các dịch vụ Xuất khẩu)

Giá toàn cầu của bên thứ ba năm 2019 (Cho Người thanh toán tại Việt Nam)

Giá cước bên thứ ba toàn cầu chỉ dành cho các khách hàng đã đăng ký dịch vụ bên thứ ba toàn cầu của FedEx. Với các khách hàng khác, giá cước xuất khẩu sẽ áp dụng dựa trên quốc gia/vùng lãnh thổ nơi gửi hàng. Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện cho dịch vụ bên thứ ba toàn cầu của FedEx không, hãy liên hệ với nhóm Dịch vụ khách hàng của FedEx.

Áp dụng từ 07/01/2019, một số quốc gia tại châu Âu được tiến hành chia vùng lại.