Giá cước

Tải giá cước FedEx xuống

Tải giá cước FedEx xuống

Tải xuống bảng giá Vận chuyển quốc tế và danh mục ký hiệu khu vực mới nhất của FedEx (có hiệu lực từ 04/01/2021) cho dịch vụ bạn chọn bên dưới.


Để nhận báo giá cho một lô hàng cụ thể, hãy dùng Công cụ tính giá cước của chúng tôi.


Để nhận bảng giá riêng cho tài khoản của bạn, xin vui lòng tham khảo Bảng giá FedEx.

Giá cước nhập khẩu và xuất khẩu cho người thanh toán tại Việt Nam

Thông tin về khu vực và phụ phí


Giá cước của bên thứ ba toàn cầu cho người thanh toán tại Việt Nam​