Giá cước

Tải giá cước FedEx xuống

Tải giá cước FedEx xuống

Để xem giá cước vận chuyển FedEx (áp dụng từ 01/01/2018), vui lòng nhấp vào tiêu đề dịch vụ FedEx được yêu cầu để tải tệp PDF tương ứng xuống. Để tìm giá cước niêm yết cho lô hàng cụ thể của bạn, vui lòng nhấp vào đây.

Giá cước xuất khẩu tại Việt Nam năm 2018 (Cho Người thanh toán tại Việt Nam)

Giá cước ImportOne tại Việt Nam năm 2018 (Cho Người thanh toán tại Việt Nam)

Giá cước International Priority FedEx 10kg & 25kg Box (Cho Người thanh toán tại Việt Nam)

Giá cước ImportOne chỉ dành cho các khách hàng đã đăng ký dịch vụ FedEx ImportOne. Với các khách hàng khác, giá cước xuất khẩu dựa trên quốc gia/vùng lãnh thổ nơi gửi hàng sẽ được áp dụng đối với các lô hàng đến Việt Nam. Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện cho FedEx ImportOne không, vui lòng liên hệ với nhóm Dịch vụ khách hàng của FedEx.

International DirectDistribution (Chỉ dành cho các dịch vụ Xuất khẩu)

Giá của bên thứ ba toàn cầu năm 2018 (Cho Người thanh toán tại Việt Nam)

Giá cước bên thứ ba toàn cầu chỉ dành cho các khách hàng đã đăng ký dịch vụ bên thứ ba toàn cầu của FedEx. Với các khách hàng khác, giá cước xuất khẩu sẽ áp dụng dựa trên quốc gia/vùng lãnh thổ nơi gửi hàng. Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện cho dịch vụ bên thứ ba toàn cầu của FedEx không, hãy liên hệ với nhóm Dịch vụ khách hàng của FedEx.