Hình ảnh Trái Đất

Ưu tiên Trái Đất:

Ưu tiên Trái Đất:

Sáng kiến của chúng tôi nhằm mang lại một tương lai bền vững hơn

Sáng kiến của chúng tôi nhằm mang lại một tương lai bền vững hơn

Chúng tôi đang nỗ lực để mang lại một tương lai bền vững hơn với mục tiêu hoạt động ở trạng thái trung hòa carbon vào năm 2040,  Ưu tiên Trái Đất là sáng kiến của chúng tôi để đạt được mục tiêu đó. Đây chính là chuyến giao hàng quan trọng nhất của chúng tôi vì địa chỉ chính là ngôi nhà Trái Đất của chúng ta. 

người phụ nữ mỉm cười và giao gói hàng

Báo cáo ESG năm 2021 hiện đã có

ESG – Các nguyên tắc về Môi trường, Xã hội, Quản trị – là cốt lõi trong báo cáo của chúng tôi kể từ khi những nỗ lực này bắt đầu cách đây 13 năm. Đọc báo cáo mới nhất của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cam kết trong việc kết nối các cộng đồng nơi chúng tôi sống và làm việc, theo những cách có trách nhiệm.

Sáng kiến gồm ba phần để thúc đẩy quản lý môi trường của chúng tôi

Biểu tượng ý tưởng
Biểu tượng ý tưởng

Đổi mới hoạt động để giảm tác động đến môi trường

Chúng tôi giảm lượng phát thải và rác thải, thay thế các công nghệ và phương tiện cũ, đồng thời cách mạng hóa cơ sở vật chất và bao bì của chúng tôi. Chúng tôi hiểu vai trò của mình trong việc giúp bảo vệ và gìn giữ hành tinh của chúng ta.

Biểu tượng tài nguyên sách
Biểu tượng tài nguyên sách

Thực hiện hành động thông qua nghiên cứu và phát triển

Chúng tôi không chỉ quan tâm đến tính bền vững. Chúng tôi đã đầu tư. Chúng tôi đã cam kết 100 triệu USD để giúp thành lập Trung tâm Yale về thu thập carbon tự nhiên, nơi các nhà nghiên cứu sẽ tập trung vào các cách loại bỏ và lưu trữ carbon dư thừa của Trái Đất. Ngoài ra, chúng tôi đang hợp tác với Brightdrop của GM để hiện thực hóa việc giao hàng qua xe điện.

Biểu tượng tái chế
Biểu tượng tái chế

Truyền cảm hứng để người khác hành động bền vững hơn

Chúng ta cùng tham gia và mỗi người trong chúng ta đều đóng một vai trò nào đó. Cho dù bạn đang tìm cách thực hành tính bền vững ở nhà hay tại cơ quan, chúng tôi đều có thể hỗ trợ. Lấy ý tưởng về mọi thứ từ giảm thiểu rác thải đến sử dụng bao bì thân thiện với môi trường. Bạn thậm chí có thể học cách cắt giảm chi phí trong quá trình này.

Nỗ lực không ngừng của chúng tôi

Để giúp chúng tôi đạt được các hoạt động trung hòa carbon vào năm 2040, chúng tôi:

 

Biểu tượng tài nguyên sách
Biểu tượng tài nguyên sách

Cam kết 100 triệu USD để giúp thành lập Trung tâm Yale về thu thập carbon tự nhiên, nơi các nhà nghiên cứu sẽ tập trung vào các cách loại bỏ và lưu trữ carbon dư thừa của Trái Đất

Biểu tượng giao hàng
Biểu tượng giao hàng

Chuyển đổi toàn bộ đội xe nhận và giao hàng của chúng tôi sang xe điện không phát thải

Biểu tượng nhiên liệu
Biểu tượng nhiên liệu

Xây dựng các sáng kiến FedEx® Fuel Sense để tiếp tục tìm cách giảm mức tiêu thụ nhiên liệu của máy bay

Biểu tượng xe hơi
Biểu tượng xe hơi

Tiếp tục đầu tư vào các nhiên liệu thay thế có thể làm giảm lượng phát thải từ máy bay và xe cộ

Biểu tượng năng lượng tái tạo
Biểu tượng năng lượng tái tạo

Đầu tư vào các cơ sở vật chất hiệu quả, năng lượng tái tạo và các chương trình quản lý năng lượng khác

Tiến bộ vì hành tinh

Video về tính bền vững

Tiến tới mục tiêu của chúng tôi về các hoạt động trung hòa carbon

Khám phá một số hành động chúng tôi đang thực hiện để hoạt động bền vững hơn trong thời gian dài.

Báo cáo công dân toàn cầu năm 2020

Mang lại niềm tin thông qua sự minh bạch

Truy cập tất cả các báo cáo bền vững, bao gồm cả Báo cáo về môi trường, xã hội, quản trị năm 2021 của chúng tôi.

Nhóm các thành viên trong nhóm FedEx tham gia tình nguyện

Chung tay giúp đỡ nhân loại

Chung tay giúp đỡ
nhân loại

Tìm hiểu cách chúng tôi cải thiện hành tinh ngoài tính bền vững, thông qua việc cho đi và tình nguyện.