Khách hàng mới với máy tính xách tay

Trung tâm khách hàng mới

Trung tâm khách hàng mới

Bạn không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đã đến
đúng chỗ. Nhận thông tin bạn cần và
tìm hiểu thêm về cách vận chuyển bằng FedEx.

Bạn không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đã đến
đúng chỗ. Nhận thông tin bạn cần và
tìm hiểu thêm về cách vận chuyển bằng FedEx.

Hãy để chúng tôi giúp quý khách tìm hiểu về vận chuyển bằng FedEx

Dù quý khách gửi hàng lần đầu tiên hay đã gửi thường xuyên, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Với sự hướng dẫn và tài liệu của chúng tôi, quý khách sẽ tìm được thông tin vận chuyển phù hợp với nhu cầu.

Tìm địa điểm FedEx

Ba bước để tìm địa điểm FedEx gần quý khách:

BƯỚC 1
Đi đến trang Tìm địa điểm FedEx.

BƯỚC 2
Nhập tên thành phố hoặc phố để tìm địa điểm FedEx hoặc nhấp vào “Tìm lân cận” để tìm các địa điểm gần quý khách.

BƯỚC 3
Nhấp vào "Xem chi tiết" để kiểm tra địa chỉ, giờ làm việc và dịch vụ sẵn có tại một địa điểm FedEx cụ thể.

Lời khuyên MẸO

  1. Quý khách có thể tìm địa điểm FedEx hoạt động ở gần trong chế độ xem bản đồ và xem chỉ đường, nếu dịch vụ đó sẵn có.

  2. Quý khách cũng có thể lọc địa điểm theo loại dịch vụ hoặc địa điểm.