Vật tư đóng gói

Biểu mẫu yêu cầu vật tư FedEx

Biểu mẫu yêu cầu vật tư FedEx

Bạn cần vật tư FedEx nào?

Bạn cần vật tư FedEx nào?

_content_fedex-com_global_en_kr_shipping_packaging_supplies_jcr_content_bodyContainerPar_container_par_start
Loading data, please wait

Để đặt hàng vật tư, vui lòng nhập số lượng bên cạnh vật tư bạn muốn đặt, rồi điền vào biểu mẫu với tài khoản và thông tin liên hệ của bạn và nhấp vào Gửi. 

FedEx Envelope
FedEx Pak
FedEx Extra Large Pak
FedEx Tube
FedEx Small Box
FedEx Medium Box
FedEx Large Box
FedEx 10kg Box
FedEx 25kg Box

Vận đơn hàng không chuẩn của FedEx
(Phí: 131,250 VND/lô hàng xuất thanh toán tại Việt Nam)

*Áp dụng giá cước cố định. Không có chương trình chiết khấu khuyến mãi nào có thể áp dụng

Nhãn nhiệt

Chúng tôi cần giao vật tư này đến đâu?