Vật tư đóng gói

Biểu mẫu yêu cầu vật tư FedEx

Biểu mẫu yêu cầu vật tư FedEx

Bạn cần vật tư FedEx nào?

Bạn cần vật tư FedEx nào?

_content_fedex-com_global_en_kr_shipping_packaging_supplies_jcr_content_bodyContainerPar_container_par_start
Loading data, please wait

Để đặt hàng vật tư, vui lòng nhập số lượng bên cạnh vật tư bạn muốn đặt, rồi điền vào biểu mẫu với tài khoản và thông tin liên hệ của bạn và nhấp vào Gửi. 

FedEx Envelope
Hình ảnh FedEx Padded Pak có lớp đệm lót tái sử dụng
Hình ảnh FedEx Large Pak tái sử dụng
Hình ảnh FedEx Extra Large Pak tái sử dụng
FedEx Tube
FedEx Small Box
FedEx Medium Box
FedEx Large Box
FedEx 10kg Box
FedEx 25kg Box

Vận đơn hàng không chuẩn của FedEx*
(Phí: 131,250 VND/lô hàng xuất thanh toán tại Việt Nam)

*Kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2020, để vận chuyển lô hàng đến Trung Quốc đại lục cần thêm một ngày làm việc khi sử dụng vận đơn hàng không thủ công.

*Áp dụng giá cước cố định. Không có chương trình chiết khấu khuyến mãi nào có thể áp dụng

Nhãn nhiệt

Chúng tôi cần giao vật tư này đến đâu?