FedEx Extra Large Pak

 

• Kích thước bên trong: 17,5" x 20,75" (44,45 cm x 52,71 cm).

• Trọng lượng tối đa cho phép: 5,5 lb. (2,5 kg).*

• Trọng lượng khi rỗng: 1,5 oz.

• Bao bì chống thấm nước dành cho các lô hàng mềm, nhẹ và cồng kềnh.

* Các lô hàng FedEx Pak vượt quá 2,5kg sẽ được tính phí theo giá cước FedEx International Priority.
** Giá tính theo kích thước-trọng lượng được áp dụng đối với các lô hàng FedEx Pak có thể tích vượt quá 940 inch khối (15.400 cm khối).