FedEx Extra Large Pak tái sử dụng

 

• Kích thước bên trong: 17,5" x 20,75" (44,45 cm x 52,71 cm).

• Trọng lượng tối đa cho phép: 5,5 lb. (2,5 kg).*

• Trọng lượng khi rỗng: 1,5 oz.

• Bao bì chống thấm nước dành cho các lô hàng mềm, nhẹ và cồng kềnh.

• Bao bì Pak này có thể tái chế, tái sử dụng và được sản xuất từ trung bình 13% thành phần tái chế.

• Bao bì Pak phải ở trong tình trạng tốt và các thành phần không bị hỏng để có thể tái sử dụng.

• Giới hạn về số lượng có thể được áp dụng dựa trên lịch sử sử dụng bao bì FedEx Express khi vận chuyển.

* Các lô hàng FedEx Pak vượt quá 2,5kg sẽ được tính phí theo giá cước FedEx International Priority.
** Giá tính theo kích thước-trọng lượng được áp dụng đối với các lô hàng FedEx Pak có thể tích vượt quá 940 inch khối (15.400 cm khối).