FedEx Box - Medium

 

• Kích thước bên trong: 13,25" x 11,5" x 2,38" (33,66 cm x 29,21 cm x 6,03 cm).

• Trọng lượng tối đa cho phép: 20 lb. (9,07 kg).

• Trọng lượng khi rỗng: 6,5 oz.

• Dành cho các loại kẹp tài liệu, sách và tài liệu nặng.

• Trọng lượng tối thiểu có thể lập hóa đơn cho loại bao bì FedEx này là 1kg mỗi gói hàng.