FedEx Large Pak

 

• Kích thước bên trong: 12" x 15,5" (30,48 cm x 39,37 cm).

• Trọng lượng tối đa cho phép: 5,5 lb. (2,5 kg).*

• Trọng lượng khi rỗng: 1 oz.

• Bao bì chống rách và chống thấm nước dành cho các tài liệu nặng hơn.

* Các lô hàng FedEx Pak vượt quá 2,5kg sẽ được tính phí theo giá cước FedEx International Priority.