FedEx Box - Small

 

• Hộp tự xếp được thiết kế để đựng băng ghi âm và các tài liệu nhỏ.

• Kích thước bên trong: 12,25" x 10,9" x 1,5" (31,12 cm x 27,69 cm x 3,81 cm).

• Trọng lượng tối đa cho phép: 20 lb. (9,07 kg).

• Trọng lượng khi rỗng: 4,5 oz.

• Dành cho các ấn phẩm, kẹp tài liệu, băng video và đĩa CD.

• Trọng lượng tối thiểu có thể lập hóa đơn cho loại bao bì FedEx này là 1kg mỗi gói hàng.