FedEx Tube

 

• Kích thước bên trong: 38" x 6" x 6" x 6" (96,52 cm x 15,24 cm x 15,24 cm x 15,24 cm).

• Trọng lượng tối đa cho phép: 20 lb. (9,07 kg).

• Trọng lượng khi rỗng: 16 oz

• Hộp hình tam giác để đựng các bản kế hoạch, áp phích, cuộn vải, biểu đồ và đồ án.

• Trọng lượng tối thiểu có thể lập hóa đơn cho loại bao bì FedEx này là 4kg mỗi gói hàng.