FedEx Pak có lớp đệm lót

 

• Kích thước bên trong: 11,75" x 14,75" (29,85 cm x 37,5 cm).

• Trọng lượng tối đa cho phép: 5,5 lb. (2,5 kg).*

• Trọng lượng khi rỗng: 1 oz.

• Bao bì chống rách và chống thấm nước dành cho những lô hàng tài liệu cần sử dụng thêm lớp đệm lót.

* Các lô hàng FedEx Pak vượt quá 2,5kg sẽ được tính phí theo giá cước FedEx International Priority.

** Giá tính theo kích thước-trọng lượng được áp dụng đối với các lô hàng FedEx Pak có thể tích vượt quá 940 inch khối (15.400 cm khối).