FedEx Envelope

 

• Kích thước bên trong: 9,252" x 13,189" (23,5cm x 33,5cm).

• Trọng lượng tối đa cho phép: 17,6 oz. (500 g).*

• Trọng lượng khi rỗng: 1,8 oz.

• Dành cho các loại tài liệu (tối đa khoảng 60 trang, 8,25" x 11,75", 21 x 29,7 cm).

* Các lô hàng FedEx Envelope vượt quá 0,5kg sẽ được tính phí theo giá cước của FedEx Large Pak.

** Các thành phần trong gói hàng đã vượt quá độ dày được cho phép của vật liệu đóng gói này hoặc kích thước đã thay đổi không phù hợp không được chấp nhận.