FedEx Envelope

 

• Kích thước bên trong: 9,252" x 13,189" (23,5cm x 33,5cm).

• Trọng lượng tối đa cho phép: 17,6 oz. (500 g).*

• Trọng lượng khi rỗng: 1,8 oz.

• Dành cho các loại tài liệu (tối đa khoảng 60 trang, 8,25" x 11,75", 21 x 29,7 cm).

* Các lô hàng FedEx Envelope vượt quá 0,5kg sẽ được tính phí theo giá cước của FedEx Large Pak.