FedEx 10kg Box

 

• Kích thước bên trong: 15,81" x 12,94" x 10,19" (40,16 cm x 32,86 cm x 25,88 cm).

• Trọng lượng tối đa cho phép: 22 lb. (10 kg); để đủ điều kiện cho giá cước cố định, trọng lượng không được vượt quá 10 kg.

• Trọng lượng khi rỗng: 31 oz.

• Thùng hai lớp để tăng độ cứng.

• Có sẵn tại các địa điểm FedEx World Service Center®.

 

 

* Một số hạn chế được áp dụng. Vui lòng gọi Dịch vụ khách hàng để biết thêm chi tiết.
** Giá cước bổ sung trên mỗi kg áp dụng đối với các lô hàng vượt quá 25kg và 10kg tương ứng với FedEx 25kg và 10kg Box.


Lưu ý:

1.  Các tính năng trên chỉ áp dụng với các lô hàng với bao bì FedEx 25kg hoặc 10kg Box đặc biệt qua Dịch vụ FedEx International Priority.
2. Các hạn chế tiêu chuẩn về FedEx International Priority được áp dụng.
3. Những Hàng hóa sau bị cấm
     Đồ uống có cồn
     Vũ khí
     Hàng hóa nguy hiểm
     Đồ dễ thối hỏng
     ​Đối với các hạn chế khác, hãy gọi Dịch vụ khách hàng
4.  Mỗi FedEx 25kg hoặc 10kg Box cần kèm theo một vận đơn hàng không riêng.
5.  Khi sử dụng FedEx 25kg hoặc 10kg Box cho các lô hàng, giá cước cố định được áp dụng.