Tracking
Hjælp
Hvilke numre kan jeg tracke?
Tracking ved hjælp af trackingnummer:  Du kan indtaste trackingnumre for op til 30 forsendelser ad gangen. Du kan indtaste en hvilken som helst kombination af FedEx Express-trackingnumre. Der kan kun indtastes ét trackingnummer pr. linje.
 
Gem dine trackingnumre:
  Hvis du sætter kryds i boksen, gemmer og viser FedEx automatisk dine indtastede trackingnumre, hvis du besøger denne side inden for de næste 48 timer. Du kan sætte kryds i denne boks igen, når du vender tilbage, hvis du ønsker, at dine trackingnumre gemmes i yderligere 48 timer. 
 
Slet dine gemte trackingnumre:  Hvis du klikker på dette link, sletter FedEx alle dine gemte trackingnumre, og de er ikke længere gemt.
 
 
Track detaljerede resultater

Forsendelsesfakta

 • Servicetype: Se FedEx serviceguiden på fedex.com eller ring til kundeservice for detaljerede oplysninger om FedEx® -tjenester og leveringsforpligtelser.  
 • Vægt:  Vægten vises både i pund og kg.  Omregningsfaktoren er 1 lb. = 0,4536 kg eller 1kg = 2,2046 pund.  Afrundingen foretages med formatet 99,9.

  Bemærk:  Omregningen er ikke beregnet til faktureringsformål.
   
  Forsendelsens fragthistorik:  Oplysninger inkluderet med detaljerede resultater:
 • Dato/klokkeslæt: Viser lokal dato og klokkeslæt
 • Aktivitet: Viser forsendelsens aktivitet
 • Sted: Aktivitetens by eller region
 • Detaljer: Viser yderligere oplysninger om forsendelsen
 
Vælg tidszone :  Mulighederne inkluderer:

 • Scan lokal tid:  Alle forsendelsesaktiviter vises i lokal tid for adressen.
 • Oprindelse:  Alle forsendelsesaktiviter vises i lokal tid for oprindelsesstedet.
 • Destination:  Alle forsendelsesaktiviter vises i lokal tid for destinationsstedet.
 • Andet:  Alle forsendelsesaktiviter vises i lokal tid for en valgt tidszone.
Vælg tidsformat 12t/24t:  Du kan vælge dit foretrukne tidsformatet, og det vil derefter gælde for alle tider, som vises i det samme skærmbillede. FedEx gemmer også dit valg, når du vender tilbage til vores trackingside næste gang.  Bemærk:  Dine indstillinger gemmes i en cookie. 
 
 Meddelelser
FedEx giver dig nyttige e-mailmeddelelser, så du kan meddele forsendelsens status til op til 5 e-mailmodtagere. Du kan også tilføje en personlig meddelelse efter dine ønsker (ikke muligt i trådløst format eller med ikke-engelske tegn). Meddelelsestyperne inkluderer:


 • Undtagelsesmeddelelse:  Underret e-mailmodtageren om eventuelle toldbehandlingsforsinkelser eller en leveringsundtagelse, som kunne ændre den anslåede leveringsdato.  Meddelelsen inkluderer trackingnummeret, årsagen og den nødvendige handling i forbindelse med undtagelsen samt anden relevant information.   Hvis der optræder en toldbehandlingsforsinkelse, og når den internationale forsendelse sendes videre fra toldbehandlingen, sendes der automatisk en melding for at underrette e-mailmodtageren. 
 • Leveringsmeddelelse:  Underret e-mailmodtageren, når der er leveret en pakke. Meldingen indeholder trackingnummer, afsendernavn, leveringsdato samt klokkeslæt, samt navn på den person, som har underskrevet for pakkens modtagelse, hvis det er muligt.
 • Detaljerede resultater:  Underret e-mailmodtageren om de detaljerede trackingresultater, som i øjeblikket vises i fanebladet Detaljerede resultater. 
 
Track oversigt over resultater:   Skærmbilledet til oversigt over resultater viser dato/klokkeslæt, status og destination for FedEx-forsendelser.

Klik på det understregede trackingnummer for yderligere FedEx-forsendelsesoplysninger.

Fra dette skærmbillede har du også mulighed for at se eller e-maile Signature Proof of Delivery-beviser (underskriftsbeviser for levering) for alle leverede FedEx Express®-forsendelser du vælger. For at e-maile, skal du klikke på knappen “E-mail signature proof results”(send e-mail om resultater for underskriftsbevis). Du får mulighed for at få vist et preview af Signature Proof of Delivery-pdf-filen, indtaste e-mailadresser på op til fire modtagere, tilføje en personlig meddelelse (valgfrit) og derefter sende din anmodning. Din e-mailanmodning sendes straks til de ønskede modtagere. Modtagerne får via dig en e-mail fra FedEx med breve med Signature Proof of Delivery-beviser samlet i én vedhæftet pdf-fil.

Sortering af oversigt over resultater:  Klik på trekanten i kolonneoverskriften for at sortere resultaterne. Hvis du klikker på trekanten igen, sorteres resultaterne i omvendt rækkefølge.

 
Track via reference:  Du kan tracke dine forsendelsers status via referencer, som er tildelt forsendelserne af afsenderen. Du kan tracke både med og uden kontonummer.

 • Med kontonummer:  Du kan indtaste op til 30 referencenumre og de tilhørende kontonumre. Alle forsendelser i forbindelse med kontonummer og reference® vises.
 • Uden kontonummer: Du kan indtaste op til 30 referencer. Indtast forsendelsesdato (+/- 15 dage), destinationsland og postnummer. Ikke alle lande har postnumre. For at sikre, at du overholder kravene til postnummer, bedes du vælge destinationslandet først.
  Bemærk: Der vises kun et entydigt match, når du tracker ved hjælp af reference uden kontonummer. Hvis der vises flere resultater for samme referencenummer, skal du vælge en FedEx-tjeneste, før du igen klikker på Send alt. Hvis der ikke findes et entydigt match, vil du blive bedt om at indtaste dit kontonummer.
 
Track tilhørende forsendelser:    FedEx giver dig nyttige trackingoplysninger om status for flerstyksforsendelser. Hver pakke i en flerstyksforsendelse har et link til de tilhørende forsendelser (track status for én pakke og få adgang til oplysningerne for alle forsendelsens pakker)

 • Master-trackingnummer: Det første trackingnummer i en flerstyksforsendelse, som tilordner alle trackingnumre i forsendelsen.
 
Trackingsinformationen tilgængelighed:    Trackinginformation er tilgængelig i 90 dage efter levering for FedEx Express.

Hvor kan jeg få mere hjælp?


Luk vinduet