Pakkelevering

Brexit: Vanlige spørsmål

Brexit: Vanlige spørsmål

Vi svarer på de mest vanlige spørsmål om brexit, hvordan det kan påvirke virksomheten din og hvordan vi kan støtte deg.

Nettverkskapasitet, ruter og transportmåter

Driftsteamet vårt vurderer kontinuerlig ytelsen og konfigurasjonen til nettverket vårt for å sikre at kundene får raskest mulige transittider og høyest servicenivå. Vi har sett på alle alternative muligheter og forløp, og vi planlegger for brexit for å motvirke potensielle innvirkninger, noe som kan innebære bruk av alternative inn- og utgangspunkter.

FedEx og TNT bruker flere flyplasser og havner i Storbritannia og Europa, og dette vil vi fortsette å gjøre etter brexit for å sikre at vi kan tilby de tjenestene som kundene våre trenger. Disse kan variere fra dag til dag i henhold til produktet eller tjenesten valgt av kunden, og de er forskjellige basert på opphentings- og leveringsadresse.

Gjeldende flyplasser til/fra Storbritannia er Stansted, East Midlands, Birmingham, Heathrow, Newcastle, Belfast, Edinburgh og Glasgow.

Depotene og sentrene våre er strategisk plassert over hele Storbritannia for å sikre at vi opprettholder transittider og servicenivåer for alle regioner. Driften vår er basert på 54 depoter i Storbritannia og vi har sentre i Atherstone, Kingsbury, Lount, Dartford, Preston, Stoke, Milton Keynes og Swindon.

Våre kombinerte alternativer for nettverk og ruter gir ekstra muligheter, inkludert luft, med fleksibel kapasitet som kan justeres etter etterspørselen. Vi vurderer hvordan vi på best mulig måte kan optimalisere rutealternativene våre, basert på de sannsynlige resultatene.

FedEx og TNT driver et omfattende og globalt nettverk som inkluderer 55 000 kjøreturer og mer enn 700 flyreiser i Europa hver uke. Vi planlegger fortsatt å drive nettverket vårt etter brexit uansett utfall, og vil fortsette å vurdere nettverket vårt og evnen til å overholde transittider.

I dag har vi et klareringspersonale på flere tusen personer over hele verden som gjør det mulig for sendinger å flytte seg over ofte komplekse grenser og reguleringsorganer på daglig basis. Med 15 millioner pakker sendt daglig med 670 fly, 425 000-teammedlemmer og ekspertkunnskap om lokale forhold på alle kontinenter har vi størrelsen og infrastrukturen til å håndtere alle dine import- og eksportbehov både nå og i fremtiden.

FedEx og TNT håndterer og transporterer allerede farlig gods gjennom sitt nettverk i samsvar med de relevante ADR- og IATA-reglene og -forskriftene. Dette er internasjonale regler og ikke bare knyttet til EU, derfor vil de forbli gyldige for Storbritannia etter brexit.

Toll

Dette forhandles fortsatt mellom Storbritannia og EU. Hvis en formell tilbaketrekningsavtale ikke er undertegnet, vil Storbritannias medlemskap i EUs indre marked og EUs tollunion opphøre fra 31. oktober* 2019 kl. 23.00 britisk tid (GMT). Dette resultatet er blitt kjent som ingen avtale (no deal).

I dette scenarioet vil fri bevegelse av gods over grensen mellom Storbritannia og EU avsluttes. En foreslått overgangsperiode fra mars 2019 til desember 2020, utformet for å gi bedrifter ekstra tid til å omstille seg endringene, vil ikke gjelde. Varer som handles mellom Storbritannia og EU, vil være underlagt de samme kravene som tredjelandsvarer i henhold til Verdens handelsorganisasjons regler, herunder betaling av toll og avgifter.

Som alle bedrifter, venter vi på videre oppdateringer og detaljer fra den britiske regjeringen og EU-myndighetene. Etter hvert som brexit-forhandlingene fortsetter, planlegger FedEx og TNT å være brexit-klare. Vår dyktige, tverrfunksjonelle brexit-arbeidsgruppe vurderer potensielle virkninger og byggeplaner for å sikre at vi kan lose bedriften din gjennom alle aktuelle endringer.

For detaljene om hva du kan forvente i tilfelle No deal og hva det vil innebære, kan du se her (tekniske papirer fra den britiske regjering om forberedelser til en No Deal Brexit) eller her (Europakommisjonens beredskapskunngjøringer).

Dette er svært avhengig av hva som avtales mellom myndighetene i Storbritannia og EU, og kan være forskjellig avhengig av utfallet av en overgangsavtale, fremtidig handelsavtale eller ingen avtale. For detaljene om hva du kan forvente i tilfelle No deal og hva det vil innebære, kan du se her (tekniske papirer fra den britiske regjering om forberedelser til en No Deal Brexit) eller her (Europakommisjonens beredskapskunngjøringer).

FedEx og TNT har et klareringspersonale på flere tusen personer globalt som gjør det mulig for millioner av varer å flytte seg over landegrenser på daglig basis. Vi planlegger å ha ressursene og tjenestene våre brexit-klare.

Et EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification number – registrering som økonomisk operatør og identifikasjonsnummer) er et EU-registrerings- og ID-nummer for bedrifter som importerer eller eksporter varer inn i eller ut av EU. Bedrifter som tidligere kun har handlet i EU, vil trenge et EORI-nummer for å handle utenfor EU og dersom Storbritannia forlater EU uten å ha inngått noen avtale.

Søknader kan sendes inn via nettstedet for myndighetene i landet ditt. FedEx trenger ditt britiske EORI-nummer når de foretar tolldeklarasjoner på dine vegne.

Vi er klar over at HMRC har begynt å gradvis innføre den nye Customs Declaration Service (CDS) for å erstatte det eksisterende Customs Handling of Import and Export Freight (CHIEF)-systemet. Vi er fullt engasjert med CDS-teamet som en viktig interessent og vil være klar til å migrere til CDS i følge en avtalt tidsplan. Vi vil holde kundene våre informert om eventuelle endringer som kan påvirke dem. I mellomtiden vil vi fortsette å støtte og gjøre deklarasjoner til CHIEF.

FedEx og TNT har for øyeblikket frilagre på mange steder. Potensielle endringer som kan kreves av brexit er fremdeles ukjente, og vi fortsetter planleggingen for å være brexit-klare.

Det finnes for øyeblikket forbudte varer til og fra de fleste land, og disse publiseres vanligvis på nettstedene til myndighetene for relevante land. I tillegg kan det forekomme noen begrensninger avhengig av typer varer, mengde og land, sammen med spesifikke begrensninger for FedEx. Sjekk alltid på FedEx.com for ytterligere informasjon.

AEO-status

FedEx Express og TNT har AEO-status. Dette er et internasjonalt anerkjent kvalitetsmerke som dekker alle aspekter av internasjonal bevegelse av gods og selskapet som driver forsyningskjeden – fra tolloverholdelse og samsvar til skattebestemmelser, registrering, økonomisk solvens, påviste kompetansestandarder og overholdelse samt trygghet og sikkerhet.

Bedrifter som har AEO-status, kan dra nytte av at sendinger blir prioritert i tollkontroller, og når tollvesenet velger AEO-sendinger for undersøkelse eller inspeksjon, blir de prioritert over ikke-AEO-sendinger, noe som gjør hele fraktprosessen raskere og mer effektiv.

Alle som er involvert i den internasjonale forsyningskjeden, og utfører tollrelaterte aktiviteter i EU, kan søke om AEO-status, uavhengig av størrelsen på bedriften. AEO er anerkjent i mange land utenfor EU, inkludert Kina, Japan og USA, og blir aktivt støttet og oppmuntret av Verdens handelsorganisasjon.

Mva.

Hvis Storbritannia forlater EU uten en avtale, har den britiske regjeringen i meldinger om planlegging for ingen avtale gitt råd om at de vil introdusere utsatt regnskap for import-mva. på varer innført i Storbritannia. Dette betyr at britiske mva.-registrerte bedrifter som importerer varer til Storbritannia, vil kunne gjøre greie for mva.-moms i deres omsetningsoppgave, i stedet for å betale import-mva. på det tidspunktetet varene ankommer Storbritannia eller kort tid etter. Dette gjelder både import fra EU og ikke-EU-land. For detaljer om hva du kan forvente ifm. mva. for bedrifter i tilfelle brexit uten avtale, se her

Den britiske regjeringen har gitt beskjed om at hvis Storbritannia forlater EU uten noen avtale, vil mva.-registrerte britiske bedrifter fortsatt kunne selge varer til EU-bedrifter uten mva., men blir ikke pålagt å fullføre salgslister for Europakommisjonen (EC – European Commission).

Siden britiske mva.-registrerte bedrifter ikke blir pålagt å fullføre en EC-salgsliste, blir det endringer i hvordan disse salgene registreres. De britiske bedriftene som eksporterer varer til EU-bedrifter, må ta vare på bevis for å bevise at varer har forlatt Storbritannia, slik at forsyningen ikke blir ilagt mva. De fleste bedrifter tar allerede vare på denne typen bevis som del av gjeldende prosesser for eksport til land utenfor EU. Ytterligere endringer blir formidlet etter hvert av den britiske regjeringen.

Hvis Storbritannia forlater EU uten noen avtale, kan britiske bedrifter fortsatt kreve mva.-refusjoner fra EU-land, men i fremtiden må de bruke eksisterende prosesser for ikke-EU-bedrifter.

Britiske bedrifter får ikke lenger tilgang til EUs mva.-refusjonssystem. Prosesser for refusjon av mva. varierer over hele EU, og derfor må britiske bedrifter gjøre seg oppmerksom på prosessene i de enkelte landene hvor de pådrar seg kostnader og ønsker å kreve refusjon.

Brexit uten avtale

Storbritannia skal forlate EU kl. 23.00 GMT den 31. oktober 2019. Den britiske regjeringen har i forbindelse med planleggingen for No Deal-scenarioet gitt beskjed at hvis en formell utmeldelsesavtale ikke er skrevet under på dette tidspunktet, skal alle EU-regler og -forskrifter umiddelbart slutte å gjelde i Storbritannia. Nærmere informasjon om hva du kan forvente og hvordan du kan forberede deg i forbindelse med ingen avtale, finner du her(den britiske regjerings tekniske papirer om forberedelser til brexit uten avtale) eller her (Europakommisjonens kunngjøringer om beredskap)

Myndighetene i Storbritannia og EU har oppgitt i planleggingskunngjøringene at hvis resultatet blir ingen avtale, vil britisk handel med EU være på WTO-vilkår. Fri flyt av varer mellom Storbritannia og EU vil ta slutt, så virksomheter vil underlegges de samme toll- og avgiftsreglene som de fra land utenfor EU. Nærmere informasjon om dette finner du i planleggingskunngjøringene fra den britiske regjeringen og EU, der det står at bedrifter vil måtte levere import- eller eksportdeklarasjoner og revidere sine internasjonale tjenestevilkår og -betingelser for å gjenspeile at de er en importør eller eksportør, og gi en import- eller eksportlisens for kontrollerte varer. Tollkontroller kan utføres og import-mva., toll og andre avgifter må betales. FedEx, som transportøren for varene, må opprette sikkerhetsdeklarasjoner for innføring og utførsel.

For å sikre at vi fortsetter å gi kundene best mulig service etter brexit, har FedEx og TNT opprettet en tverrfunksjonell arbeidsgruppe for å overvåke utviklingen, vurdere eventuelle avtaler og gjøre det mulig for oss å tilpasse oss eventuelle endringer innen rimelig tid.

Ingen kan forutsi med sikkerhet hva som vil endres, men vi planlegger for alle muligheter og vil fortsette å gjennomføre konsekvensanalyser på alle områder av bedriften vår for å sikre at vi kan gi kundene våre den aller beste tjenesten, uansett hvor de sender fra eller til.

Forberedelser

Virksomheter synes at planlegging for et brexit-scenario er vanskelig, siden så mye fortsatt er uvisst. Vi mener at det er viktig at vi jobber med kundene våre for å forstå innvirkningen på bedriftene deres, spesielt når det gjelder endringer i fraktvolum eller -ruter.

Våre anbefalinger for trinnene virksomheter kan ta nå kan deles opp i fire områder:

 1. Forberedelse før forsendelse
 2. Forstå hva som kreves når forsendelse og eksport skal gjennomføres
 3. Sørg for en smidig importprosess
  • Godta og definer importpreferansene og driftsmodellen (egenklarering eller tredjepart)
  • Sørg for at lokale klareringsinstruksjoner er delt med leverandøren din
  • Se nettstedet for flere detaljer for FedEx og TNT
 4. Vurder mottakere
  • Forstå implikasjonene av toll på mottatte varer
  • Forstå implikasjonene av Incoterms
  • Forstå mva.-en som kreves på varene og Storbritannias forslag for utsatt regnskapsføring av mva.
  • Forstå gebyrene og mekanismene for betaling av toll og mva.
  • Angi nødvendige autoriseringer for internasjonal handel

Vår FedEx Global Trade Manager tilbyr en omfattende ressurs for forenkling av internasjonal frakt for kunder av alle størrelser og erfaringsnivå. Som en nettbasert tjeneste er den tilgjengelig 24 timer i døgnet og er nyttig for å oppfylle kravene dine for internasjonalt papirarbeid. Med gratisverktøyet Find International Documents (finn internasjonale dokumenter) kan du finne og skrive ut import- og eksportdokumentasjon for mer enn 220 land. Dette verktøyet bidrar til å lette prosessen for kundeklarering. Med verktøyet vårt for å anslå toll og skatt (Estimate Duties and Taxes tool) kan du angi sendingsspesifikk informasjon og kalkulere anslått toll, skatt og andre avgifter som kan være pålagt din internasjonale forsendelse.

TNT har brukervennlige automatiserte forsendelsesverktøy som bidrar til å spare tid på papirarbeid, eliminere manuelle feil og hjelpe deg med å holde kontroll over forsendelsene dine. Du kan sende og spore sendinger med fullstendig synlighet med bare noen få klikk.

Verktøyene våre inkluderer:

 • myTNT Det raskeste og enkleste alternativet for å sende vanlige TNT-sendinger. Bruk ditt eget sikre område på nettstedet for å håndtere alt på ett sted.
 • Express Connect: Med vår portefølje av løsninger for nettintegrering kan du integrere TNTs frakttjenester på nettstedet ditt og interne forretningsapplikasjoner.
 • Express Manager: For speditører som håndterer et høyt volum, integreres Express Manager med ditt eget system. Konsolider sendinger og spar tid.
 • Express Import: Arranger problemfri import med dette nettbaserte systemet. Få fakturering i egen valuta og på eget språk for enkel sammenligning.

Irland

Etter brexit vil Nord-Irland, som er en del av Storbritannia, ikke lenger være i EU. Den irske republikk forblir medlem i EU. Storbritannia og EU fortsetter å snakke om det fremtidige handelsforholdet mellom Nord-Irland og Den irske republikk, inkludert de såkalte «back-stop»-ordningene (en diskutert garanti som skal sørge for at den irske grensen forblir åpen som i dag uansett hva resultatet blir av forhandlingene mellom Storbritannia og EU). Utfallet er imidlertid foreløpig ukjent. Uansett utfallet av disse samtalene, kommer FedEx og TNT fortsatt til å støtte kundene med deres leverings- og logistikkbehov i Storbritannia, Nord-Irland, Irland og så videre.

 *Riktig ved publisering, men kan endre seg.