Folk som snakker

Slik fyller du ut internasjonale forsendelsesdokumenter

Slik fyller du ut internasjonale forsendelsesdokumenter

Slik fyller du ut en handelsfaktura

En handelsfaktura er hoveddokumentet som de fleste utenlandske tollvesener bruker for kontroll, verdifastsetting og utregning av toll og avgifter for importerte varer. Nedenfor kan du laste ned handelsfakturamalen vår i redigerbart PDF-format.

Utfør de følgende trinnene for å fylle ut handelsfakturaen:
 

1. Internasjonalt luftfraktbrev-nummer

Oppgi FedEx internasjonalt luftfraktbrev-nummer, vår hovedreferanse for forsendelsen din.

2. Eksporter referanser (dvs. bestillingsnummer, fakturanummer osv.)

Et fakturanummer er alltid påkrevd for tollbehandling.

3. Utskiper/eksportør

Fyll ut navn, adresse, telefonnummer og EORI- (Economic Operator Registration and Identification) eller organisasjonsnummer for eksportøren.

4. Mottaker/importør

Fyll ut navn, adresse, telefonnummer og EORI- eller organsiasjonsnummer for importøren.

5. Importør – hvis annen enn mottaker

Hvis forsendelsen skal håndteres av en importør som ikke er mottakeren, fyller du ut importørens fulle navn, adresse og telefonnummer.

6. Utfyllende beskrivelse av varene

Beskrivelsen må gi svar på det følgende:

 • Hva er det?
 • Hvor mange er det?
 • Hva er det laget av?
 • Hva er det tiltenkt for?
 • Eksempler:
  • To stålfjærer for trebearbeidingsmaskin
  • 30 ark med juridiske dokumenter
  • Mat – en boks hermetisk fersken i skiver

7. Produksjonsland/-område

Fyll ut produksjonslandet/-området der hver av varene i forsendelsen opprinnelig ble produsert eller fremstilt. Hvis du har flere varer med ulike produksjonsland/-områder, må du oppgi hvert produksjonsland/-område ved siden av hver produktbeskrivelse.

8. Enhetsverdi

En sann tollverdi er påkrevd, selv om det ikke finnes en transaksjonsverdi for varene som sendes. Hvis du har flere varer med ulike verdier, må du oppgi hver verdi ved siden av hver produktbeskrivelse.

9. Signatur

Før du skriver under erklæringen, må du påse at all informasjon er i samsvar med luftfraktbrevet. Plasser den originale handelsfakturaen og to kopier av den, alle individuelt underskrevet, på pakken, sammen med luftfraktbrevet.

Slik fyller du ut luftfraktbrevet på nett og laster opp tolldokumentasjonen ved å bruke FedEx Ship Manager® at fedex.com

Logg deg på FedEx Ship Manager at fedex.com

 1. Klikk på Preferanser over Faktureringsdetaljer.
 2. Merk av i boksen Aktiver Electronic Trade Documents.
 3. Klikk på Lagre endringer. Det var alt!
 1. Informasjon om avsender

  Oppgi din fullstendige adresse og telefonnummer.

  For kommersielle forsendelser som sendes utenfor EU, må du inkludere EORI-nummeret ditt.

 2. Informasjon om mottaker

  Oppgi mottakers adresse og telefonnummer.

  For kommersielle forsendelser som sendes utenfor EU, må du inkludere mottakerens skatte-ID/EORI-nummer.

 3. Informasjon om betaler

  Oppgi informasjon om den som betaler for transport samt toll og avgifter.

Tolldokumentasjon trinn 2
 1. Oppgi produkt-/vareinformasjon

  For varer som krever tolldokumentasjon, åpnes et nytt vindu der du kan skrive inn all vareinformasjonen.

 2. Vareinformasjon

  For hver av varene i forsendelsen, oppgi:

  • Full beskrivelse av varene på engelsk:
   • Hva er det?
   • Hva er det laget av?
   • Hvor mange / hvor mye?
   • Hva brukes det til?
  • Tollverdi: En tollverdi er påkrevd, selv om det ikke finnes en transaksjonsverdi for varene som sendes (null som verdi godtas ikke).
  • Produksjonsland/-område: Hvis du har flere varer med ulike produksjonsland/-områder, må du oppgi hvert produksjonsland/-område for hver produktbeskrivelse.
 3. Velg de grunnleggende tolldokumentene du vil laste opp eller opprette

  • Handelsfaktura
   • Vår anbefaling: Bruk din egen handelsfaktura.
   • Sørg for at du har aktivert Electronic Trade Documents, slik at du kan laste opp dokumentasjonen elektronisk.
   • Sørg for at informasjonen i handelsfakturaen samsvarer med informasjonen i luftfraktbrevet.
  • Proformafaktura
   • Proformafaktura brukes for forsendelser av gratisprodukter som produktprøver, kataloger eller produkter som ikke er tiltenkt for salg.
   • Noen land/områder godtar ikke proformafakturaer, derfor anbefaler vi at du utarbeider en handelsfaktura for alle forsendelser, da det ikke krever ekstra arbeid.
  • Ytterligere handelsdokumenter
   • Legg ved eventuelle andre handelsdokumenter som er påkrevd for varen/bestemmelsestedet.
Tolldokumentasjon trinn 3
 1. Skrive ut etiketter og dokumenter

  Det siste trinnet i prosessen er å bekrefte og skrive ut luftfraktbrevet.

 2. Dokumenter vedlagt

  Du kan se dokumentene som har blitt lagt ved forsendelsen.

 3. Instruksjoner etter utskrift

  Brett den utskrevne siden langs den vannrette linjen.

  Plasser etiketten i forsendelsesposen, og fest den på forsendelsen.

Merk: Hvis du ikke har lastet opp handelsfakturaen i FedEx Ship Manager®, må du skrive ut tre eksemplarer av luftfraktbrevet, signere dem, og plassere dem på forsendelsen sammen med luftfraktbrevet.

Tolldokumentasjon trinn 4