Ressurssenter

Ressurser

Ressurser

Selskapsrapporter

Hos FedEx er vi opptatt av total åpenhet og god selskapsledelse. Vi distribuerer regelmessig relatert selskapsinformasjon for å sørge for at alle våre interessenter er fullstendig informert og oppdatert.


Sertifikater for kvalitetsstandarder

FedEx er sertifisert etter ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet av Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA).


Mer om tjenestene og løsningene våre

Enten du driver med import eller eksport, forsendelsene trengs neste dag eller ikke haster like mye, eller du sender små pakker eller tunge paller, så har FedEx løsningen for deg.