Bruksvilkår

Personvernerklæring

Personvernerklæring

FedEx anstrenger seg for å gi kundene sine trygge og sikre omgivelser på nettet.
Customer Protection Center gir informasjon om hvordan FedEx arbeider for å hjelpe til med å beskytte deg, og hvordan du kan beskytte deg selv.

FedEx anstrenger seg for å gi kundene sine trygge og sikre omgivelser på nettet.
Customer Protection Center gir informasjon om hvordan FedEx arbeider for å hjelpe til med å beskytte deg, og hvordan du kan beskytte deg selv.

FedEx personvernmelding

Din tillit er viktig for oss. Derfor beskytter vi informasjonen din og bruker den ansvarlig, mens vi fortsetter å levere den glimrende servicen du forventer fra FedEx Corporation og dets driftsenheter, datterselskaper og avdelinger, (heretter «FedEx»). Hos FedEx er vi opptatt av å beskytte personvernet ditt og sikkerheten til dine personopplysninger. FedEx har opprettet denne personvernmeldingen for å forklare hvordan FedEx samler inn og bruker personopplysninger.

Kontaktinformasjon

FedEx’ kontaktinformasjon er:

FedEx Corporation
Att.: Legal Department - Compliance
1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600
Memphis, TN 38120
USA
E-post: dataprivacy@fedex.com

I Europa kan du også kontakte:

FedEx Express – European Office
Att.: Legal Department
Taurusavenue 111
2132 LS Hoofddorp
Nederland
E-post: dataprivacy@fedex.com

 

Oversikt

Denne personvernmeldingen gir svar på følgende spørsmål:1. Gjelder denne personvernmeldingen deg?

Denne personvernmeldingen gjelder for deg hvis du er en kunde av FedEx, en mottaker av en pakke levert av FedEx, en leverandør av FedEx, eller hvis du kontakter FedEx, for eksempel ved å søke på en stilling hos FedEx, ved å gå inn på www.fedex.com, bruke sosiale medier, eller hvis du mottar e-poster fra FedEx.

Nettsidene våre er for et generelt publikum, og er ikke rettet mot barn. Vi samler ikke bevisst eller med hensikt inn personopplysninger fra barn under 16 år. Hvis du er under 16 år, ikke send inn personopplysninger til oss, og la en foresatt eller verge veilede deg. Hvis du mener at barnet ditt har oppgitt personlig identifiserbar informasjon til oss, kontakt oss på dataprivacy@fedex.com og vi vil fjerne den.


2. Hvilken informasjon samler FedEx inn?

FedEx trenger å behandle personopplysninger i løpet av forretningsdriften og som tjenesteyter. «Personopplysninger» er enhver informasjon som direkte eller indirekte brukes til å identifisere en nøytral person. Du gir mesteparten av personopplysningene dine direkte til FedEx, for eksempel:

 • kontaktinformasjon. Slik som navnet ditt, adressen, e-postadressen og telefonnummer;
 • finansielle opplysninger. Slik som bankkontonummeret ditt, betalingsstatus og fakturaer;
 • identifikasjonsinformasjon. Slik som førerkortnummeret ditt;
 • kontoinformasjon. Påloggingsdetaljer, inkludert e-postadressen og passordet ditt, og annen informasjon angitt i kontoen din:
 • informasjon relatert til forsendelse og tjenester. Slik som forsendelsens sporingsnummer, forsendelsens rutinginformasjon, plasseringsopplysninger, status for en forsendelse, leveringsplassering, pakketype, antall deler, vekt, bilde av pakken og tollinformasjon;
 • informasjon om bruker og preferanser. Slik som forsendelsesbeløp, klager, kjøpshistorikk og relaterte handelsaktiviteter, kommunikasjon, informasjon om spørreundersøkelse og handlepreferanser.

I tillegg kan FedEx hente personopplysninger automatisk når du besøker FedEx’ nettsted (www.fedex.com) eller noen av undersidene, for systemadministrasjon og feilsøking, for å identifisere deg slik at vi kan forbedre opplevelsen på nett og hjelpe FedEx med å forstå effektiviteten til innholdet som formidles og informasjonen som gis. Denne informasjonen kan bestå av:

 • IP-adresse;
 • unik enhet eller bruker-ID;
 • system- og nettlesertype;
 • dato- og tidsstempler;
 • adressen til henvisende nettsted;
 • innhold og sider du får tilgang til på nettstedet eller mobilapper;
 • datoer, tidspunkter og plasseringer når det foregår handlinger;
 • nettsteder du besøker (hvis du kobler deg til vår trådløse tjeneste i butikk);
 • klikkstrøminformasjon; og
 • enhetsplassering (hvis du skrur på funksjonen i mobilappen).

Disse personopplysningene hentes gjennom bruk av informasjonskapsler eller lignende teknologier. For å finne ut mer om bruk av disse teknologiene gå til vår Personvernmelding for digital plattform.


3. Hvorfor behandler FedEx personopplysninger?

Personopplysninger skal samles inn, brukes, lagres eller på annen måte behandles om nødvendig innen rammene for en ansvarlig, rasjonell og effektiv bedriftsledelse hos FedEx. Vi behandler personopplysninger fordi det er nødvendig for å utføre våre kontraktmessige forpliktelser overfor deg, eller det er nødvendig for oss for å overholde våre juridiske forpliktelser, eller grunnet andre legitime forretningsinteresser FedEx har for å levere trygge forsendelsestjenester av høy kvalitet. Mer spesifikt bruker FedEx personopplysninger til følgende aktiviteter:

 • produktutvikling, forskning og forbedring av FedEx-produkter og/eller tjenester. FedEx behandler personopplysninger som er nødvendig for utviklingen og forbedringen av FedEx-produkter og/eller tjenester, forskning og utvikling.
 • gjennomføre avtaler. Dette inkluderer sporing av FedEx-tjenester, kommunikasjon med individer og andre parter vedrørende tjenester, svare på anmodninger for (ytterligere) informasjon, løse bestridelser og forberede avtaler.
 • relasjonsadministrasjon og markedsføring for kommersielle aktiviteter. FedEx kan behandle personopplysninger som er nødvendig for utvikling og forbedring av FedEx-produkter og/eller tjenester, kontoadministrasjon, kundetjenester og ytelsen til (målrettet) markedsaktiviteter for å etablere et forhold med en kunde og/eller vedlikeholde samt utvide et forhold med en kunde, forretningspartner eller leverandør, og for gjennomføring av analyser med hensyn til personopplysninger for statistiske og vitenskapelige formål.

  Du kan administrere kontoene med FedEx på følgende måte:
  • e-poster: Gå til e-postpreferansesenteret for å endre preferansene dine for e-post.
  • mobil: For å velge bort mobil, send STOP til 37473. Du kan alltids gå tilbake ved å sende YES til samme nummer.
  • informasjonskapsler og andre teknologier: Gå til NAI Consumer Opt Out for å velge bort reklame.
    
 • gjennomføring av forretningsprosesser, internadministrasjon og ledelsesrapportering. Dette inkluderer å ta opp aktiviteter som administrasjon av selskapets aktiva, gjennomføre internrevisjoner og undersøkelser, økonomi- og regnskapsføring, implementere forretningskontroller, levere sentrale behandlingsfasiliteter for effektivisering, administrere sammenslåinger, oppkjøp og avhendelser og behandle personopplysninger for ledelsesrapportering og analyse.
 • trygghet og sikkerhet. Personopplysninger kan være inkludert i behandlingen av aktiviteter som involverer trygghet og helse, beskyttelsen av FedEx og kunder, leverandørs eller bedriftspartners aktiva og stadfesting av kunders, leverandørers og forretningspartneres status og tilgangsrettigheter.
 • beskytte de vesentlige interessene til individer. Dette inkluderer behandling av opplysninger når dette er nødvendig for å beskytte de vesentlige interessene til et individ (f.eks. av presserende medisinske årsaker).
 • overholdelse av juridiske forpliktelser. Dette tar opp behandlingen av personopplysninger som er nødvendig for overholdelse av lover, forskrifter og bransjespesifikke retningslinjer som gjelder FedEx (f.eks. sammenligne kundenavn, leverandører og forretningspartnere med lister over parter uten tilgang).

4. Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

FedEx kan dele personopplysningene dine med tredjeparter i følgende tilfeller:

 • FedEx kan dele personopplysningene dine med sine tilknyttede selskaper, driftsinstanser, datterselskaper og avdelinger, eller med tredjeparter hvis dette er nødvendig for formålet nevnt ovenfor. Hvis det er nødvendig, vil FedEx kreve at tredjeparter gjennomfører aktiviteter på en måte som er i overensstemmelse med FedEx’ regler og retningslinjer for databeskyttelse.
 • FedEx kan dele personopplysningene dine med databehandlere, dvs. parter som behandler personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller kan disse tredjepartene kun bruke personopplysningene dine i formålene beskrevet ovenfor, og kun i henhold til våre instruksjoner. FedEx vil kun bruke databehandlere som gir nødvendige garantier for å implementere hensiktsmessige tekniske og organisatoriske midler, og sørge for beskyttelsen av de opplysningen gjelder.
 • FedEx-ansatte kan ha tilgang til dine personopplysninger, hvis det er nødvendig for ytelsen til oppgavene. I et slikt tilfelle vil tilgang kun gis hvis det er nødvendig for formålene beskrevet ovenfor, og kun hvis den ansatte har taushetsplikt.
 • FedEx kan dele dine personopplysninger hvis dette kreves av loven, rettskjennelse, eller andre juridiske prosesser, for eksempel med håndhevingsapparater eller andre myndighetsorganer, for å etablere eller utøve våre juridiske rettigheter, eller i forbindelse med en bedriftstransaksjon, slik som en avhendelse, sammenslåing, konsolidering, eller salg av aktiva, eller i det lite trolige tilfellet av konkurs.

5. Hvor lenge vil FedEx oppbevare personopplysningene dine?

FedEx beholder dine personopplysninger i en begrenset periode og vil slette dine personopplysninger etter at det ikke lenger er nødvendig av hensyn til behandlingen. Den nøyaktige tiden er basert på type personopplysning og de juridiske forpliktelsene eller forretningsformålene for å beholde dem.


6. Hvilke tiltak gjør FedEx for å beskytte personopplysningene dine?

FedEx har tatt de nødvendige tekniske og organisatoriske skritt for å beskytte personopplysningene dine mot utilsiktet eller ulovlig behandling, inkludert ved å sørge for at:

 • personopplysningene dine er beskyttet mot uberettiget tilgang;
 • konfidensialiteten til personopplysningene dine er sikret;
 • integriteten og tilgjengeligheten til personopplysningene dine vil opprettholdes;
 • personell er opplært i krav til informasjonssikkerhet; og
 • faktiske eller mistenkte databrudd rapporteres i henhold til gjeldende lovgivning.

7. Hvor lagrer og overfører FedEx personopplysningene dine?

På grunn av hvordan virksomheten vår er, og hvordan tjenestene vil tilbyr kundene våre fungerer, kan det hende at FedEx må overføre personopplysningene dine til plasseringer utenfor landet du oppholder deg. I ethvert tilfelle der vi overfører personopplysninger, skal FedEx sørge for at en overføring er i henhold til nødvendige sikkerhetstiltak.

For EU vil slike overføringer til tredjeparter styres av en overføringsmekanisme godkjent av Europakommisjonen eller nasjonale myndigheter for databeskyttelse, inkludert standard personvernbestemmelser vedtatt av Europakommisjonen. Kontakt dataprivacy@fedex.com for mer detaljert informasjon om disse sikkerhetstiltakene.


8. Hvilke rettigheter kan du benytte deg av når det gjelder personopplysningene dine?

Basert på loven som gjelder for bruk av personopplysningene dine, kan det være at du må benytte deg av flere rettigheter vedrørende personopplysningene dine. Merk at i mange tilfeller er ikke rettighetene dine absolutte, og det kan være at vi ikke trenger å overholde anmodningen din.  Flere slike rettigheter, som kan gjelde i EU, er forklart nedenfor. 

Rett til tilgang
Du har rett til en kopi av personopplysningene dine som vi besitter, og få informasjon med detaljer om hvordan vi bruker dem. Personopplysningene dine sendes vanligvis til deg elektronisk.

Rett til retting
Vi gjør det vi kan for å sørge for at informasjonen vi har om deg er nøyaktig og fullstendig. Hvis du likevel tror at dette ikke er tilfellet, kan du spørre oss om å oppdatere eller endre det.

Rett til sletting
I visse tilfeller har du rett til å spørre oss om å slette personopplysningene dine, for eksempel der personopplysningene vi samler inn ikke lenger er nødvendig for the opprinnelige formålet, eller der personopplysninger har blitt foreldet. Vi vil likevel balansere dette med andre faktorer. Vi vil for eksempel kanskje ikke kunne overholde anmodningen din på grunn av juridiske eller lovpålagte forpliktelser.

Rett til å begrense behandling
Under visse omstendigheter er du berettiget til å spørre oss om å (midlertidig) slutte å bruke personopplysningene dine.  For eksempel der du tror at personopplysningene vi har om deg ikke er nøyaktig, eller der du tror at vi ikke lenger trenger å bruke personopplysningene dine.

Rett til å inngi protest
Du har rett til å inngi protest mot behandling, basert på våre legitime interesser. Hvis vi ikke har en overbevisende, legitim grunn for behandlingen, vil vi ikke lenger behandle personopplysninger på det grunnlaget, når du inngir protest. Merk at det kan være at vi ikke kan gi visse tjenester eller fordeler, hvis vi ikke er i stand til å behandle de nødvendige personopplysningene for det formålet.

Rettigheter relatert til automatiserte avgjørelser
Du har rett til å ikke bli utsatt for automatiserte avgjørelser, inkludert utarbeidelse av profiler, som gir juridisk virkning for deg eller har en lignende viktig virkning. Hvis du har blitt underlagt en automatisert avgjørelse og ikke er enig med utfallet, kan du kontakte oss ved å bruke detaljene nedenfor og spørre oss om å gå igjennom avgjørelsen.

Rett til å trekke samtykke
Det kan være at vi spør deg om samtykke til å behandle personopplysningene dine i enkelte tilfeller.  Du har når som helst rett til å trekke samtykket ditt. FedEx vil stoppe videre bearbeiding så snart som mulig etter at samtykket ditt er trukket. Dette påvirker likevel ikke lovligheten av behandlingen før samtykket ble trukket.

Bruk kontaktinformasjonen ovenfor hvis du ønsker å benytte deg av noen av rettighetene dine.


9. Hva om du har andre spørsmål eller klager?

Spørsmål eller klager om behandling av personopplysningene dine kan rettes til FedEx ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt på toppen av denne personvernmeldingen.

Du har også rett til å fremføre en klage til ditt lokale datatilsyn i jurisdiksjonen der du arbeider, der du bor eller der et påstått brudd foregår. En liste over de europeiske datatilsynene er tilgjengelig her.


10. Vil det bli oppdateringer av denne personvernmeldingen?

FedEx kan oppdatere denne personvernmeldingen fra tid til annen. Hvis en endring kommer til å få stor påvirking, vil FedEx bestrebe å aktivt informere deg om slike endringer. FedEx vil publisere en oppdatert personvernmelding på nettstedet www.fedex.com til enhver tid, der de siste endringene vises.