Drivstoffavgift

Drivstoffavgift

Drivstoffavgift

Internasjonal drivstoffavgift

Ikrafttredelsesdato

USGC-verdi

Gebyr

01 november, 2021 - 07 november, 2021
$2.321
23.00%

Det prosentvise drivstofftillegget for FedEx Express®-tjenester justeres hver uke basert på den ukentlige U.S.G-spotprisen (U.S. Gulf Coast)  for en gallon med petroleumsbasert jetdrivstoff.

Drivstofftilleggsatsen for FedEx Express®-tjenester gjelder FedEx Express FedEx International eksport- og importtransportpriser som publiseres i Europa, Midtøsten, i det indiske subkontinent og i Afrika.

Merk at Energidepartementet i USA (EIA) har sluttet å publisere Rotterdam (ARA)-spotprisen for en gallon med kerosenbasert jetdrivstoff.  Derfor vil FedEx fra 6. desember 2010 slutte å bruke U.S.G-spotprisen (U.S. Gulf Coast) publisert av EIA.


Tilbake til toppen


Tabell med drivstofftillegg for FedEx Express, gjelder fra 6. januar 2020

(USGC-pris per gallon i amerikanske dollar ($))

USGC-pris minst – men mindre enn Drivstoffavgift
$0.44 - $0.50 7.50%
$0.50 - $0.56 8.00%
$0.56 - $0.62 8.50%
$0.62 - $0.68 9.00%
$0.68 - $0.74 9.50%
$0.74 - $0.80 10.00%
$0.80 - $0.86 10.50%
$0.86 - $0.92 11.00%
$0.92 - $0.98 11.50%
$0.98 - $1.04 12.00%
$1.04 - $1.10 12.50%
$1.10 - $1.16 13.00%
$1.16 - $1.22 13.50%
$1.22 - $1.28 14.00%
$1.28 - $1.34 14.50%
$1.34 - $1.40 15.00%
$1.40 - $1.46 15.50%
$1.46 - $1.52 16.00%
$1.52 - $1.58 16.50%
$1.58 - $1.64 17.00%
$1.64 - $1.70 17.50%
$1.70 - $1.76 18.00%
$1.76 - $1.82 18.50%
$1.82 - $1.88 19.00%
$1.88 - $1.94 19.50%
$1.94 - $2.00 20.00%
$2.00 - $2.06 20.50%
$2.06 - $2.12 21.00%
$2.12 - $2.18 21.50%
$2.18 - $2.24 22.00%
$2.24 - $2.30 22.50%
$2.30 - $2.36 23.00%
$2.36 - $2.42 23.50%
$2.42 - $2.48 24.00%


Drivstofftilleggprosenter og beløp, tilknyttede utløsingsverdier og beregningsmetoder kan endres uten varsel. Se avsnitt 22 i Fraktvilkår for FedEx Express i EMEA. Hvis drivstofftillegget stiger over den maksimale verdien, under den minimale verdien, eller utløsingsverdiene endres, vil tabellene ovenfor bli oppdatert.

Oppdateringer av drivstofftillegg

Endringer av FedEx Express i Europa, Midtøsten, India og Afrika vil tre i kraft hver mandag. Tilleggsprosenten vil vises på fakturaen din. Informasjon om drivstofftillegget for hver uke vil bli tilgjengeliggjort omtrent fredagen før tillegget gjelder.

  • For FedEx Express, se USGC-indeksen for spotprisen per gallon av kerosenbasert jetdrivstoff.
  • Prisene i disse indeksene publiseres av det amerikanske energidepartementet, og FedEx er ikke ansvarlig for informasjonen som oppgis.
  • Det er to måneders etterslep mellom prisindeksen for drivstoff og drivstofftillegget. Drivstofftillegget for 1. januar 2018 baseres for eksempel på gjennomsnittlig spotpris på jetdrivstoff, som rapportert av det amerikanske energidepartementet 22. desember.

MERK: Klikker du på koblingene ovenfor, vil det åpne seg et nytt eksternt nettsted, i et nytt nettleservindu.

 

Tilbake til toppen


FedEx Express IXF og ATA drivstofftillegg

Gebyr Ikrafttredelsesdato
4,60 NOK/kg 1 november, 2021 - 5 desember, 2021
4,20 NOK/kg 4 oktober, 2021 - 31 oktober, 2021

Det prosentvise drivstofftillegget for FedEx Express®-tjenester justeres hver måned basert på et avrundet gjennomsnitt av  U.S.G-spotprisen (U.S. Gulf Coast)  for en gallon med petroleumsbasert jetdrivstoff.

Drivstofftilleggsatsen for FedEx Express®-tjenester gjelder FedEx International Express Freight® (IXF) og FedEx International Airport-to-Airport® (ATA)-eksporttransportgebyrer som publiseres i Europa, Midtøsten, i det indiske subkontinent og i Afrika. Se Drivstofftillegg for andre tjenester

Merk at Energidepartementet i USA (EIA) har sluttet å publisere Rotterdam (ARA)-spotprisen for en gallon med kerosenbasert jetdrivstoff. Derfor vil FedEx fra 6. desember 2010 bruke U.S.G-spotprisen (U.S. Gulf Coast) publisert avEIA.

Kontakt kundeservice hos din lokale fraktagent for flere detaljer.


Tilbake til toppen


FedEx Express 023 Tabell over drivstofftillegg for frakt

(USGC-pris per gallon i amerikanske dollar ($))

Minst Men mindre enn Gebyr
$ 0,10 $ 0,98 0,15 €/kg
$ 0,98 $ 1,13
0,20 €/kg
$ 1,13 $ 1,28 0,25 €/kg
$ 1,28 $ 1,42 0,30 €/kg
$ 1,42 $ 1,57 0,35 €/kg
$ 1,57 $ 1,72 0,40 €/kg
$ 1,72 $ 1,87 0,45 €/kg
$ 1,87 $ 2,01 0,50 €/kg
$ 2,01 $ 2,16 0,55 €/kg
$ 2,16 $ 2,31 0,60 €/kg
$ 2,31 $ 2,46 0,65 €/kg
$ 2,46 $ 2,60 0,70 €/kg
$ 2,60 $ 2,80 0,75 €/kg
$ 2,80
$ 3,00 0,80 €/kg
$ 3,00 $ 3,19 0,85 €/kg
$ 3,19 $ 3,39 0,90 €/kg
$ 3,39 $ 3,59 0,95 €/kg
$ 3,59 $ 3,78 1,00 €/kg
$ 3,78 $ 3,98 1,05 €/kg
$ 3,98 $ 4,18 1,10 €/kg
$ 4,18 $ 4,37 1,15 €/kg
$ 4,37 $ 4,57 1,20 €/kg
$ 4,57 $ 4,76 1,25 €/kg
$ 4,76 $ 4,95 1,30 €/kg
$ 4,95   1,35 €/kg


Drivstofftilleggprosenter og beløp, tilknyttede utløsingsverdier og beregningsmetoder kan endres uten varsel. Se avsnitt 22 i Fraktvilkår for FedEx Express i EMEA. Hvis drivstofftillegget stiger over den maksimale verdien, under den minimale verdien, eller utløsingsverdiene endres, vil tabellene ovenfor bli oppdatert.

Oppdateringer av drivstofftillegg

Endringer av FedEx Express i Europa, Midtøsten, India og Afrika vil tre i kraft hver mandag. Tilleggsprosenten vil vises på fakturaen din. Informasjon om drivstofftillegget for hver uke vil bli tilgjengeliggjort omtrent fredagen før tillegget gjelder.

  • For FedEx Express, se USGC-indeksen for spotprisen per gallon av kerosenbasert jetdrivstoff.
  • Prisene i disse indeksene publiseres av det amerikanske energidepartementet, og FedEx er ikke ansvarlig for informasjonen som oppgis.
  • Det er to måneders etterslep mellom prisindeksen for drivstoff og drivstofftillegget. Drivstofftillegget for 1. januar 2018 baseres for eksempel på gjennomsnittlig spotpris på jetdrivstoff, som rapportert av det amerikanske energidepartementet 22. desember.

MERK: Klikker du på koblingene ovenfor, vil det åpne seg et nytt eksternt nettsted, i et nytt nettleservindu.

Tilbake til toppen


Historiske drivstofftilleggsatser

Gebyr Ikrafttredelsesdato
4,60 NOK/kg 6 september, 2021 - 3 oktober, 2021
4,20 NOK/kg 2 august, 2021 - 5 september, 2021
3,70 NOK/kg 5 juli, 2021 - 1 august, 2021