Tolldokumentasjon for eksportører - det grunnleggende

Tolldokumentasjon for eksportører - det grunnleggende

Tolldokumentasjon for eksportører - det grunnleggende
 
 

Grunnleggende tolldokumentasjon for eksportører

Som eksportør, er du ansvarlig for å forberede tolldokumentasjonen.

Hvilken dokumentasjon som kreves, avhenger av hvilken type varer du eksporterer, varenes kommersielle verdi og destinasjonslandet/området.

De vanligste påkrevde eksportdokumentene er det internasjonale fraktbrevet (påkrevd for alle forsendelser) og handelsfakturaen (påkrevd for de fleste forsendelser med kommersiell verdi og bestemmelsessted utenfor EU).

Eksperttips: Å fullføre alle dokumentene korrekt, vil hjelpe deg med å unngå forsinkelser i tollen.

Din rolle når du sender internasjonalt, trinn for trinn

Eksportørens rolle

Trinn 1
alt
Trinn 1: Avsenderen forbereder tolldokumentene

Hvis det er første gangen du sender internasjonalt med FedEx, må du sørge for at du har aktivert Electronic Trade Documents® (ETD), slik at du kan laste opp dokumentene elektronisk. Ikke glem å sende oss fullmakten (POA), slik at du gir oss autorisasjon til å utføre tollklareringen på dine vegne.

Hvis det er første gangen du sender denne typen varer: Sørg for at varene du sender, er tillatt i destinasjonslandet/området. Finn ut hvilke tolldokumenter som kreves, basert på destinasjonslandet/området og typen varer som sendes.

Trinn 2
Trinn 2: Avsenderen forbereder fraktbrevet, Bestiller en henting og laster opp tolldokumentene.

Når du forbereder forsendelsen, må du sette en kopi av fraktbrevet og tre kopier av handelsfakturaen på pakken.

Eksperttips: Du kan spare både tid og papir ved å laste opp tolldokumenter når du bruker FedEx Ship Manager®.

Det er enkelt å aktivere ETD i FedEx Ship Manager for å laste opp og overføre dokumentene dine elektronisk (og unngå utskrifter).

alt
Trinn 3
Trinn 3: Avsenderen skriver ut fraktbrevet og tolldokumentene og fester dem på forsendelsen

Få forsendelsen din hentet når det passer deg


FedEx’ rolle

Trinn 4
alt
Trinn 4: Vi tar hånd om tollklareringen i forbindelse med eksport

Vi tar hånd om forsendelsen gjennom eksportfortollingen. Vi kontakter deg kun dersom noen dokumenter mangler eller er ufullstendige.

Greit å vite: Tollforsinkelser ved eksport skjer sjeldent.

Trinn 5
Trinn 5: Vi tar hånd om forsendelsen din under transitt

Vi tar hånd om forsendelsen din under transitt.

Trinn 6
Trinn 6: Vi tar hånd om importfortollingen

Vi tar hånd om forsendelsen gjennom importfortollingen.

Vi tar kun kontakt med mottakeren for betaling av toll og avgifter og hvis informasjon mangler (EORI-nummer, fullmakt, ufullstendig produktinformasjon osv.).

Eksperttips: Mottakeren må svare på eventuelle importproblemer raskt, slik at forsendelsen kan leveres til riktig tid.


Importørens rolle

Trinn 7
Trinn 7: Du mottar forsendelsen

Mottakeren mottar forsendelsen på adressen som er oppgitt på fraktbrevet.

Trinn 8
Trinn 8: Du må betale for toll og avgifter

Mottakeren må betale for toll og avgifter som er forhåndsbetalt av FedEx, med mindre noe annet er avtalt med deg.

Greit å vite: Importøren må kanskje betale toll og avgifter før de kan motta forsendelsen, avhengig av forsendelsens verdi.


Nyttige tolltips

Når du fullfører dokumentasjonen og klargjør forsendelsen din, må du:

 • sørge for at eksportørens og importørens EORI-nummer (eller registreringsnummer eller mva.-nummer for firmaer som ikke er basert i EU, eller et ID-nummer for enkeltpersoner) vises tydelig på handelsfakturaen
 • inkludere detaljert varebeskrivelse på engelsk på handelsfakturaen
 • inkludere kontaktdetaljene til både importøren og eksportøren
 • sørge for at informasjonen du angir i handelsfakturaen, samsvarer med informasjonen på fraktbrevet
 • sette tre kopier av handelsfakturaen (den originale og to kopier) på pakken

Forsendelsesverktøyene til FedEx på nett veileder deg gjennom den internasjonale forsendelsesprosessen, og de lar deg laste opp alle tolldokumentene og overføre dem elektronisk.

Hva er en handelsfaktura, og hvorfor er den påkrevd?

En handelsfaktura er hoveddokumentet som de fleste utenlandske tollvesener bruker for kontroll, verdifastsetting og utregning av toll og avgifter for importerte varer.

Det er det første internasjonale forsendelsesdokumentet som skal fylles ut, da det er grunnlaget for alle de andre handelsdokumentene. Informasjonen som oppgis på de andre internasjonale forsendelsesdokumentene, inkludert fraktbrevet eller transportetiketten, må samsvare med handelsfakturaen.

Handelsfakturaen blir klargjort av eksportøren og kreves av importøren for å bevise eierskap og arrangere betaling av toll og avgifter.

Når kreves dette?

Handelsfakturaen er påkrevd for alle forsendelser av produkter/varer (ikke-dokument) for internasjonal handel.

Hvordan kan jeg fullføre og laste opp handelsfakturaen?

Når du bruker FedEx Ship ManagerTM på fedex.com, blir du veiledet gjennom fullføringen av tolldokumentene. Du kan enten laste opp dine egne dokumenter eller generere dokumentene automatisk under prosessen.

Hva er et EORI-nummer?

Et EORI-nummer er en unik referanse tildelt av en tollmyndighet for å identifisere økonomiske aktører i EU. Det er påkrevd for alle bedrifter og alle typer eksport- og importforsendelser. EU-lovgivningen krever at alle medlemsland bruker EORI (Economic Operators Registration and Identification)-systemet, gjeldene fra 1. juli 2009.

Hvor skal jeg angi EORI-nummeret?

Når du eksporterer varer til EU, må du alltid legge til EORI-nummeret til mottakeren på fakturaen.

Hvem skal jeg kontakte for å oppdatere opplysningene mine?

E-post: OSL-IMPORT@FEDEX.COM

Kundeservice: 63 94 03 00

FedEx Express

Leiraveien 13A

2000 Lillestrøm

Hva er en Power of Attorney (fullmakt)?

En Power of Attorney (POA) er en skriftlig godkjennelse om å representere eller handle på andres vegne i private anliggender, i næringslivet eller andre juridiske forhold.

I dette tilfellet er fullmakten importørens eller eksportørens autorisasjon, som sier at FedEx kan utføre tollklareringen på deres vegne.

Hvorfor er dette nødvendig?

Det er et rettslig krav å ha en fullmakt, og tollen kan alltid be om beviset på en fullmakt.

Hvordan gir jeg en fullmakt til FedEx?

Ved å overholde disse lovkravene gir du et avgjørende bidrag til en problemfri håndtering av forsendelsene dine og dermed til en punktlig levering av forsendelsene dine.

Dette er listen over forbudte gjenstander i FedEx-nettverket.

Kontakt oss for mer informasjon om spesifikke forbud i land/områder.

 • Menneskelik, menneskeorganer eller kroppsdeler, menneske- og dyrefoster, levninger av mennesker som er kremerte eller oppløste.
 • Eksplosiver *
 • Skytevåpen, våpen inkludert deler (godkjent mellom USA og Puerto Rico).
 • Lettfordervelig mat og mat og drikke som krever avkjøling eller annen miljøkontroll.
 • Levende dyr, inkludert insekter.
 • Planter og plantemateriale, inkludert avskårne blomster (avskårne blomster er godkjent fra USA til utvalgte steder i Canada og fra Colombia, Ecuador og Nederland til USA).
 • Lottokuponger og gamblingenheter der det er forbudt i henhold til lokal, statlig, provinsiell eller nasjonal lov.
 • Penger (mynter, kontanter, valuta, pengesedler og overførbare instrumenter som tilsvarer kontanter, for eksempel godkjente aksjer, obligasjoner og sjekkforsendelser).
 • Pornografisk og/eller uanstendig materiale.
 • Forsendelser** som blir prosessert under:
  • Krav om avgiftsrestitusjon med mindre det er avtalt forhåndsordninger.
  • Midlertidig importkausjon – godkjent under FedEx International Broker Select-alternativet, kun for første import.
  • Lisenser fra det amerikanske utenriksdepartementet.
  • Carneter
  • Eksporttillatelse for det føderale amerikanske narkotikapolitiet (Drug Enforcement Administration).
  • Kredittbrev (L/C: Letter of Credit). Forsendelser som er underlagt kredittbrev, er vanligvis forbudt, med unntak av forsendelser som er underlagt kredittbrev som ber om «kurerkvittering», i henhold til Artikkel 25 i UCP 600, og er sendt via FedEx Expanded Service International Air Waybill.
  • Forsendelser med registreringssertifikat (CF4455).
 • Farlig avfall, inkludert, men ikke begrenset til, brukte nålespisser eller sprøyter eller annet medisinsk avfall.
 • Forsendelser som kan skade på eller forsinke utstyr, personell eller andre forsendelser.
 • Forsendelser som krever at vi skaffer en spesialtillatelse eller  -lisens for å transportere, importere eller eksportere.
 • Forsendelser eller varer som det er ulovlig i henhold til noen lover, bestemmelser eller reguleringer, å frakte, importere eller eksportere.
 • Marihuana, inkludert marihuana beregnet for rekreasjon eller medisinsk bruk, og syntetiske cannabinoider.
 • Forsendelser med en deklarert tollverdi over det som er tillatt for et bestemt bestemmelsessted.
 • Farlig gods, uten ved tillatelse iht. Farlig gods-delen av Federal Express' fraktvilkår.
 • Bearbeidede eller ubehandlede døde dyr, inkludert insekter og kjæledyr. Ferdig utstoppede jakttrofeer eller fullstendig behandlede (tørkede) prøver av hele dyr eller deler av dyr er godkjent for forsendelser til USA.
 • Pakker som er våte, som lekker, eller avgir en lukt av noe slag.
 • Dyreliv som krever US Fish and Wildlife Service-eksportklarering fra FedEx før eksport fra USA.
 • Forsendelser i tollopplag som er bestemt for eller blir trukket tilbake fra en utenrikshandelssone eller tolllager, med mindre alternativet FedEx International Broker Select er valgt for amerikanske importforsendelser, eller FedEx International Controlled Export-tjenestealternativet er valgt for amerikanske eksportforsendelser.
 • APO/FPO/DPO-adresser.
 • Oppkravsforsendelser (C.O.D).
   

* Eksplosiver i klasse 1.4 godtas for frakt til Canada, Tyskland, Frankrike, Japan, De forente arabiske emirater og Storbritannia. Merk: De forente arabiske emirater tillater kun at eksplosiver i klasse 1.4 sendes til oppbevaring for henting i FedEx Express-anlegget i Dubai.

** Du kan kanskje sende disse gjenstandene via FedEx International Controlled Export, FedEx International Premium, FedEx International Express Freight (IXF) eller FedEx International Airport-to-Airport (ATA). Ring internasjonal kundeservice på 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339 (si «international services») for informasjon om FedEx International Controlled Export. Ring kundeservice for FedEx Express Freight på 1.800.332.0807 for informasjon om de andre tjenestene.

Har du kompliserte tollklareringsbehov? Vi har løsningene!

Trenger du å utpeke en spesifikk tollspeditør?

Vårt Broker Select alternativ lar deg utpeke en spesifikk tollspeditør. Da velger du ganske enkelt alternativet FedEx International Broker Select® når du forbereder forsendelsen på nett, og angir tollspeditørens adresse og telefonnummer på
FedEx® International Air Waybill.

Se alle våre tilleggsklareringstjenester eller ta kontakt med din FedEx-salgsrepresentant for å finne ut mer.
 

Trenger du en spesialtilpasset løsning?

Du kan stole på at spesialistene våre innen tollklarering finner de riktige løsningene for dine mest komplekse tollbehov.


Relaterte tjenester