Gebyrer for tilleggsklareringstjenester på internasjonale forsendelser

FedEx tilbyr standard tollklarering, men vi tilbyr også et omfattende utvalg av tilleggsløsninger når forsendelsen din har spesielle tollklareringsbehov. Våre tilleggstjenester kan være forskjellige fra et land/område til et annet, avhengig av eventuelle tilleggsprosesser som er påkrevd av lokale myndigheter, eller om du eller importøren ber om spesielle prosesser fra vår tollmegler. Det kan tilkomme et tjenestegebyr for å få utlevert forsendelsen fra den aktuelle myndighet eller for spesielle tjenester som du eventuelt ber om. Vi kan belaste et gebyr for standard tollklareringstjenester i noen land/områder eller i noen FedEx-underselskaper. Vi kan ilegge og fakturere disse tilleggsgebyrene, som kan endres, til enhver avsender, mottager eller bestemt tredjepart.

Gebyr for tilleggsklareringstjenester som blir belastet, vil bli oppført på fakturaen for toll og avgifter som egne linjeelementer. Se lenken til fedex.com-nettsiden for ditt lokale område, oppført nedenfor, for å se en oversikt over tjenester som tilbys i bestemmelseslandet/-området, der FedEx har forskjellige tollklareringstjenester.

Internasjonale forsendelser til bestemmelsessteder som betjenes direkte av FedEx, kan bli pålagt gebyr for tollklareringstjenester, som beskrevet over. Vi kan ilegge og fakturere disse gebyrene, som kan endres, til avsendere, mottagere eller tredjepartskunder.

Gebyr for tilleggsklareringstjenester for forsendelser til:

Loading data, please wait