Tolldokumentasjon for importører - det grunnleggende

Tolldokumentasjon for importører - det grunnleggende

Tolldokumentasjon for importører - det grunnleggende
 
 

Grunnleggende tolldokumentasjon for importører

Som en importør trenger du vanligvis ikke å klargjøre tolldokumenter, men første gang du importerer noe, kan du bli bedt om å fullføre en fullmakt som autoriserer FedEx til å utføre tollklareringen på dine vegne.

Mens forsendelsen er på vei, går vi gjennom dokumentene og forbereder tollklareringen. Vi tar kun kontakt med deg hvis noe mangler eller er feil og vi trenger ytterligere informasjon. Hvis du svarer raskt om dette skulle være tilfelle, bidrar det til en rask klarering og levering av forsendelsen til riktig tid.

Greit å vite: Alle tolldokumenter må klargjøres av eksportøren ved opprinnelsstedet, og det er svært viktig at eksportøren fyller ut tolldokumentene riktig for å sikre rask og nøyaktig tollklarering.

Din rolle når du sender internasjonalt, trinn for trinn

Eksportørens rolle

Trinn 1
alt
Trinn 1: Avsenderen forbereder tolldokumentene

Hvis det er første gangen du sender internasjonalt med FedEx, må du sørge for at du har aktivert Electronic Trade Documents® (ETD), slik at du kan laste opp dokumentene elektronisk. For importer til Norge må kopier av fakturaer med selgerens/utskiperens brevhode eller signatur oppgis og lastes opp. Generiske, elektroniske versjoner av fakturaer godtas ikke av den norske tolletaten. Ikke glem å sende oss fullmakten, slik at du gir oss autorisasjon til å utføre tollklareringen på dine vegne.

Hvis det er første gangen du sender denne typen varer: Sørg for at varene du sender, er tillatt i destinasjonslandet/området. Finn ut hva slags tolldokumentasjon som kreves, basert på destinasjonslandet/området og typen varer som sendes.

Trinn 2
Trinn 2: Avsenderen forbereder fraktbrevet, planlegger en henting og laster opp tolldokumentene.

Når du forbereder forsendelsen, må du sette en kopi av fraktbrevet og tre kopier av handelsfakturaen på pakken.

Eksperttips: Du kan spare både tid og papir ved å laste opp tolldokumenter når du bruker FedEx Ship Manager®.

Det er bare å aktivere ETD i FedEx Ship Manager for å laste opp og overføre dokumentene dine elektronisk (og unngå utskrifter).

alt
Trinn 3
Trinn 3: Avsenderen skriver ut fraktbrevet og tolldokumentene og fester dem på forsendelsen

Få forsendelsen din hentet når det passer deg


FedEx’ rolle

Trinn 4
alt
Trinn 4: Vi tar hånd om eksportfortollingen

Vi tar hånd om forsendelsen gjennom eksportfortollingen. Vi kontakter deg kun hvis det mangler noen dokumenter, eller hvis noen er ufullstendige.

Greit å vite: Forsinkelser i eksportfortolling skjer sjeldent.

Trinn 5
Trinn 5: Vi tar hånd om forsendelsen din under transitt

Vi tar hånd om forsendelsen din under transitt.

Trinn 6
Trinn 6: Vi tar hånd om importfortollingen

Vi tar hånd om forsendelsen gjennom importfortollingen.

Vi tar kun kontakt med mottakeren for betaling av toll og avgifter og hvis det mangler informasjon (EORI-nummer, fullmakt, ufullstendig produktinformasjon osv.).

Eksperttips: Mottakeren må svare på alle importproblemer raskt, slik at forsendelsen kan leveres til riktig tid.


Importørens rolle

Trinn 7
Trinn 7: Du mottar forsendelsen

Mottakeren mottar forsendelsen på adressen som er oppgitt på fraktbrevet.

Trinn 8
Trinn 8: Du må betale for toll og avgifter

Mottakeren må betale for toll og avgifter som er forhåndsbetalt av FedEx, med mindre noe annet er avtalt med deg.

Greit å vite: Importøren må kanskje betale toll og avgifter før de kan motta forsendelsen, avhengig av forsendelsens verdi.


Hva er et EORI-nummer?

Et EORI-nummer er en unik referanse tildelt av en tollmyndighet for å identifisere økonomiske aktører i EU. Det er påkrevd for alle bedrifter og alle typer eksport- og importforsendelser. EU-lovgivningen krever at alle medlemsland bruker EORI (Economic Operators Registration and Identification)-systemet, gjeldene fra 1. juli 2009.

Hvor skal jeg angi EORI-nummeret?

Når du eksporterer varer til EU, må du alltid legge til EORI-nummeret til mottakeren på fakturaen.

Hvem skal jeg kontakte for å oppdatere opplysningene mine?

E-post: OSL-IMPORT@FEDEX.COM

Kundeservice: 63 94 03 00

FedEx Express

Leiraveien 13A

2000 Lillestrøm

Hva er en Power of Attorney ( fullmakt)?

En Power of Attorney (POA) er en skriftlig godkjennelse om å representere eller handle på andres vegne i private anliggender, i næringslivet eller andre juridiske forhold.

I dette tilfellet er fullmakten importørens eller eksportørens autorisasjon, som sier at FedEx kan utføre tollklareringen på deres vegne.

Hvorfor er dette nødvendig?

Det er et rettslig krav å ha en fullmakt, og tollen kan alltid be om beviset på en fullmakt.

Hvordan gir jeg en fullmakt til FedEx?

Ved å overholde disse lovkravene gir du et avgjørende bidrag til en problemfri håndtering av forsendelsene dine og dermed til en punktlig levering av forsendelsene dine.

Dette er listen over forbudte gjenstander i FedEx-nettverket.

Kontakt oss for mer informasjon om spesifikke forbud i land/områder.

 • Menneskelik, menneskeorganer eller kroppsdeler, menneske- og dyrefoster, levninger av mennesker som er kremerte eller oppløste.
 • Eksplosiver *
 • Skytevåpen, våpen inkludert deler (godkjent mellom USA og Puerto Rico).
 • Lettfordervelig mat og mat og drikke som krever avkjøling eller annen miljøkontroll.
 • Levende dyr, inkludert insekter.
 • Planter og plantemateriale, inkludert avskårne blomster (avskårne blomster er godkjent fra USA til utvalgte steder i Canada og fra Colombia, Ecuador og Nederland til USA).
 • Lottokuponger og gamblingenheter der det er forbudt i henhold til lokal, statlig, provinsiell eller nasjonal lov.
 • Penger (mynter, kontanter, valuta, pengesedler og overførbare instrumenter som tilsvarer kontanter, for eksempel godkjente aksjer, obligasjoner og sjekkforsendelser).
 • Pornografisk og/eller uanstendig materiale.
 • Forsendelser** blir behandlet under:
  • Krav om tollgodtgjørelse med mindre det er avtalt forhåndsordninger.
  • Midlertidig importkausjon – godkjent under FedEx International Broker Select-alternativet, kun for første import.
  • Lisenser fra det amerikanske utenriksdepartementet.
  • Carneter
  • Eksporttillatelse for det føderale amerikanske narkotikapolitiet (Drug Enforcement Administration).
  • Kredittbrev (L/C: Letter of Credit). Forsendelser som er underlagt kredittbrev, er vanligvis forbudt, med unntak av forsendelser som er underlagt kredittbrev som ber om «kurerkvittering», i henhold til Artikkel 25 i UCP 600, og er sendt via FedEx Expanded Service International Air Waybill.
  • Forsendelser med registreringssertifikat (CF4455).
 • Farlig avfall, inkludert, men ikke begrenset til, brukte nålespisser eller sprøyter eller annet medisinsk avfall.
 • Forsendelser som kan føre til skade på eller forsinke utstyr, personell eller andre forsendelser.
 • Forsendelser som krever at vi skaffer en spesialtillatelse eller  -lisens for å transportere, importere eller eksportere.
 • Forsendelser eller varer som det er ulovlig i henhold til noen lover, bestemmelser eller reguleringer, å frakte, importere eller eksportere.
 • Marihuana, inkludert marihuana beregnet for rekreasjon eller medisinsk bruk, og syntetiske cannabinoider.
 • Forsendelser med en deklarert tollverdi over det som er tillatt for et bestemt bestemmelsessted.
 • Farlig gods, uten ved tillatelse iht. Farlig gods-delen av Federal Express' fraktvilkår.
 • Bearbeidede eller ubehandlede døde dyr, inkludert insekter og kjæledyr. Ferdig utstoppede jakttrofeer eller fullstendig behandlede (tørkede) prøver av hele dyr eller deler av dyr er godkjent for forsendelser til USA.
 • Pakker som er våte, som lekker, eller avgir en lukt av noe slag.
 • Dyreliv som krever US Fish and Wildlife Service-eksportklarering fra FedEx før eksport fra USA.
 • Forsendelser i tollopplag som er bestemt for eller blir trukket tilbake fra en utenrikshandelssone eller tolllager, med mindre alternativet FedEx International Broker Select er valgt for amerikanske importforsendelser, eller FedEx International Controlled Export-tjenestealternativet er valgt for amerikanske eksportforsendelser.
 • APO/FPO/DPO-adresser.
 • Oppkravsforsendelser (C.O.D).
   

* Eksplosiver i klasse 1.4 godtas for frakt til Canada, Tyskland, Frankrike, Japan, De forente arabiske emirater og Storbritannia. Merk: De forente arabiske emirater tillater kun at eksplosiver i klasse 1.4 sendes til oppbevaring for henting i FedEx Express-anlegget i Dubai.

** Du kan kanskje sende disse gjenstandene via FedEx International Controlled Export, FedEx International Premium, FedEx International Express Freight (IXF) eller FedEx International Airport-to-Airport (ATA). Ring internasjonal kundeservice på 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339 (si «international services») for informasjon om FedEx International Controlled Export. Ring kundeservice for FedEx Express Freight på 1.800.332.0807 for informasjon om de andre tjenestene.

Har du kompliserte tollklareringsbehov? Vi har løsningene!

Trenger du hjelp med tollprosesser gjeldende offentlige myndigheter?

Enkelte varer reguleres og kontrolleres av en separat offentlig myndighet og er underlagt bestemte klareringsprosesser. For å fremskynde klarering av denne typen forsendelser kan FedEx levere den dokumentasjonen som er nødvendig når du skal sende påkrevet informasjon (papirformat eller elektronisk) til den aktuelle offentlige myndigheten. Vi betaler avgifter på forhånd til eksterne myndigheter etter forespørsel på dine vegne. Disse avgiftene og et behandlingsgebyr fra FedEx vil senere faktureres til betaleren.
 

Trenger du In-Bond transitt?

Hvis du velger å bruke din egen tollklareringsavdeling eller et annet agentur enn FedEx til å klarere innkommende forsendelser, tar vi en serviceavgift for å forberede den nødvendige overføringsdokumentasjonen. Vi flytter også den innkommende forsendelsen fra ankomststedet til et sted du angir.

Se alle våre tilleggsklareringstjenester eller ta kontakt med FedEx-salgsrepresentant for å finne ut mer.
 

Trenger du en spesialtilpasset løsning?

Du kan stole på at spesialistene våre innen tollklarering finner de riktige løsningene for dine mest komplekse tollbehov.


Relaterte tjenester