En butikkeier holder en FedEx-etikett mens han ser på datamaskinen sin

FedEx® Electronic Trade Documents

FedEx® Electronic Trade Documents

Få glede av en smidig fortollingsprosess.
 

Få glede av en smidig fortollingsprosess.
 

FedEx Electronic Trade Documents (ETD) er en enkel og gratis løsning som gir deg anledning til å sende tolldokumenter elektronisk for alle internasjonale forsendelser.

Fordeler for deg

En kvinne ser på tekstiler nær en bærbar datamaskin

 

Spar tid når du forbereder internasjonale forsendelser

Last opp dine egne tolldokumenter eller bruk handelsdokumenter fra FedEx, slik at du ikke behøver å skrive ut, signere, brette og feste handelsdokumentene på hver forsendelse. Du kan også tilpasse dokumentene dine ved å laste opp bedriftens brevhode og signaturbilde.

Et FedEx-fly ved et FedEx-knutepunkt

Minimer risikoen for forsinkelser ved tollklarering

Ved å sende inn handelsdokumentene før forsendelsen kan du påskynde tollklareringen og gjøre det raskere å gå gjennom dokumentene. Du blir varslet tidligere om potensielle feil eller manglende dokumentasjon, og reduserer risikoen for at forsendelsene dine blir forsinket.

En FedEx-etikett på et skrivebord ved siden av et tastatur og en mus

 

Spar penger og reduser klimasporet ditt

Reduser forbruket av papir og toner for internasjonale forsendelser. Selv om det ikke kreves tolldokumentasjon for forsendelser innenfor EU, kan de også dra fordel av Electronic Trade Documents, da det kun vil være nødvendig med én utskrevet transportetikett.

Vanlige spørsmål

Ikke alle land og områder godtar forsendelser som bruker Electronic Trade Documents (ETD).

Når ett av eller begge opprinnelses- eller destinasjonsland ikke godkjenner papirløs klarering, vil forsendelsen bli merket som EWO (elektronikk med originaler). Dette betyr at du kan laste opp tolldokumentene elektronisk for å dra fordel av tidlig meglergjennomgang, men du må fremdeles legge papirversjoner av tolldokumenter ved forsendelsen for å overholde regelverket.

Vis den fulle listen for å se hva som godtas i landene og områdene du sender til/fra.

Electronic Trade Documents kan brukes for både FedEx Express®-import og -eksport,og er svært fordelaktig for forsendelser som ikke består av dokumenter og varer. Forsendelser med farlig gods og tørris er kvalifiserte.

Electronic Trade Documents er tilgjengelige i FedEx Ship Manager™ at fedex.com (ny og gammel versjon), i FedEx Ship Manager Software, i FedEx Nettjenester og FedEx Server. Sjekk siden Slik bruker du ETD for mer informasjon.

Du bør i det minste laste opp handelsfakturaen eller proformafakturaen når det er påkrevd. Andre tolldokumenter (f.eks. opprinnelsessertifikat, produksjonserklæring f.eks.) kan lastes opp, avhengig av opprinnelses- og destinasjonslandene og forsendelsesbehovene dine.

Handelsfaktura

 • En handelsfaktura brukes når godset er en del av en kommersiell transaksjon eller tiltenkt for salg, og kreves av tollmyndighetene for å klassifisere varene, slik at de kan beregne korrekt toll og avgifter.
 • Det er det internasjonale forsendelsesdokumentet som skal fylles ut først, da det er grunnlaget for alle de andre handelsdokumentene. Informasjonen som oppgis på de andre internasjonale forsendelsesdokumentene, inkludert luftfraktbrevet eller transportetiketten, må samsvare med handelsfakturaen.
 • Handelsfakturaen blir klargjort av eksportøren og kreves av importøren for å bevise eierskap og arrangere betaling av toll og avgifter.
 • Ved frakt innenfor EU behøver du ikke fremlegge en handelsfaktura for varer som omsettes fritt. Handelsfakturaer er påkrevd ved forsendelse til land utenfor EU.

Proformafaktura

 • Ved forsendelser av gratisprodukter, som produktprøver, gaver, kataloger eller produkter som ikke er tiltenk for salg, eller når det ikke er et krav eller en forespørsel om betaling.
 • Noen land/områder godtar ikke imidlertid ikke proformafakturaer, og for disse anbefaler vi at du lager en handelsfaktura.

Du kan sende elektronisk:

 • opptil 5 dokumenter per forsendelse
 • opptil 5 MB i størrelse per dokument
 • godkjente formater: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .rtf, .jpg, .gif, .bmp, .tif, .png eller .pdf
 • Filnavn bør være kortere enn 244 tegn
 • Søk etter påkrevde dokumenter for de internasjonale forsendelsene dine via Finn internasjonale dokumenter på FedEx Global Trade Manager.
 • Du kan klargjøre, lagre og gjenbruke tolldokumenter på nett med FedEx Senter for forberedelse av dokumenter.
 • Sørg for at informasjonen er korrekt og enhetlig i alle påkrevde dokumenter – spesielt verdi og beskrivelse av artikkelen.