Print   Skriv ut    Lukk
 
 
Hjelp for FedEx Ship Manager®
 

Hjelp-alternativer


Hjelp-meny

 • Klikk på Hjelp-menyen øverst på hver side for å få tilgang til følgende verktøy:
 • Hjelp med denne siden – Inneholder vanlige spørsmål, spesifikke instruksjoner og ytterligere informasjon for delene og prosessene du ser på skjermen.
 • Nettbasert teknisk støtte – Gir deg muligheten til å finne svar på Internett, chatte via Internett med en medarbeider på FedEx’ tekniske støtte eller sende inn et spørsmål.
 • Interaktiv hjelpeveiledning – Inneholder en demonstrasjon, muligheten til å øve deg i bruken av applikasjonene våre, hjelp under faktiske transaksjoner, en utskrivbar brukerveiledning og «Hva er nytt?»-informasjon.
 

Kontakt FedEx

Se FedEx’ kundestøtte for informasjon om hvordan du kan kontakte FedEx via e-post, post eller telefon,
 

Vanlige spørsmål


 1. Hvordan oppretter jeg en innenlandsk forsendelse (der dette er aktuelt)?
 2. Hvordan oppretter jeg en internasjonal forsendelse?
 3. Hvordan oppretter jeg en returforsendelse?
 4. Hvordan kan jeg se eller behandle en forsendelse på vent?
 5. Hvordan kan jeg finne ut av hvor mye forsendelsen vil koste?
 6. Hvordan planlegger jeg en henting?
 7. Hvordan bruker jeg en forsendelsesprofil til å opprette en forsendelse?
 

Opprett en innenlandsk forsendelse (der dette er aktuelt)


Fyll ut den obligatoriske informasjonen på skjermbildet Opprette en forsendelse, og klikk på Send for å skrive ut en transportetikett.
Hvis du ønsker mer hjelp med delene i dette skjermbildet, kan du enten fortsette å lese eller velge et av følgende spesifikke emner. Du kan også klikke på Hjelp-koblingen øverst i hver del:

Opprett en internasjonal forsendelse


Fyll ut den obligatoriske informasjonen på skjermbildet Opprette en forsendelse, og klikk på enten Send eller Fortsett.
 • Dokumentforsendelser: Hvis du skal sende dokumenter uten noen markedsverdi, kan du klikke på Send for å skrive ut en transportetikett.
 • Sending av produkter/varer: Hvis du skal sende produkter eller varer, kan du klikke på Fortsett for å legge inn nødvendig informasjon om varene samt informasjon for tolldokumentasjon. Klikk deretter på Send for å skrive ut en transportetikett og tolldokumentasjonen.
Hvis du ønsker mer hjelp med delene i dette skjermbildet, kan du fortsette å lese eller velge et av følgende emner. Du kan også klikke på Hjelp-koblingen øverst i hver del.
Mer informasjon
 

Fra


Avsenderinformasjon

Bruk ett av følgende alternativer for å endre avsender:
 • Velg en annen avsender fra adresseboken ved å bruke nedtrekksmenyene Lagrede avsendere, Kontakt-ID, Bedrift eller Kontaktens navn.
 • Klikk på Velg adresse fra Microsoft Outlook®. Denne funksjonen må være aktivert i Fra-delen på skjermbildet Preferanser.
 • Legg inn all obligatorisk informasjon for en ny avsender.
 

Lagre informasjonen om avsenderen

 • Lagre som standardadressen min: Angir avsenderen som standard for fremtidige forsendelser.
 • Lagre ny avsender i adresseboken: Lagrer en ny avsender du kan bruke for fremtidige forsendelser.
 • Lagre endringer i adresseboken: Lagrer oppdateringer i avsenderinformasjonen i adresseboken.
Mer informasjon
 

TilMottakerinformasjon

Bruk ett eller flere av de følgende alternativene til å legge inn eller velge mottakerinformasjon.
 • Velg en lagret mottaker fra adresseboken ved å bruke nedtrekksmenyene Kontakt-ID, Bedrift eller Kontaktens navn.
 • Klikk på Velg adresse fra Microsoft Outlook®. Denne funksjonen må være aktivert i Til-delen på skjermbildet Preferanser.
 • Legg inn all obligatorisk informasjon for en ny mottaker.
Merk: FedEx Express ® og FedEx Ground ® kan ikke levere til postbokser i USA. Internasjonale FedEx Express-forsendelser kan imidlertid som en hovedregel leveres til postbokser i de fleste land der FedEx opererer. Du finner utfyllende opplysninger om unntak i FedEx-tjenesteveiledningen på fedex.com.
 

Hent EEI-/SED-data

Klikk på Hent EEI-/SED-data for å importere EEI-data for en internasjonal forsendelse, deriblant informasjon om mottakeren. Denne koblingen må aktiveres i delen Internasjonale preferanser på skjermbildet Preferanser.
 

Utfør en detaljert adressekontroll (kun USA og Canada)

FedEx vil automatisk kontrollere adressen til mottakeren for deg. Hvis adressen mangler informasjon, vil det bli gitt en foreslått adresse. Eventuelt kan du velge å bruke adressen som den er angitt. Merk: Hvis en forsendelse sendes til feil adresse, kan det tilkomme et ekstragebyr for adressekorrigering. Du finner informasjon om hvordan du angir standarder for FedEx’ ® adressekontroll under Tilpass adressekontroll. Du finner mer informasjon om FedEx’ adressekontroll under FedEx’ adressekontroll.
 

Dette er en bolig

 • Velg dette alternativet for å angi at pakken sendes til en bolig innad i USA, og ikke til en bedriftsadresse. En boligadresse er et hjem eller en privat bolig, selv om en bedrift drives hjemmefra.
 • FedEx vil automatisk sette et merke i boksen for boligadresse hvis oppføringene våre indikerer at adressen er en bolig. Du kan velge å fjerne merket i boksen. Du finner mer informasjon om ekstragebyrer ved levering til boligadresser under FedEx-tjenesteveiledning på fedex.com.
 • De fleste FedEx Express-forsendelser med levering til boligadresser trenger ikke lenger en signatur, med mindre du velger et FedEx®-signaturalternativ for levering.
 

Lagre informasjonen om mottakeren

 • Lagre ny mottaker i adresseboken: Lagrer mottakeren for fremtidig bruk.
 • Lagre endringer i adresseboken: Lagrer oppdateringer i mottakerinformasjonen i adresseboken.
 

Sjekk myndighetenes liste over uakseptable handelspartnere

Hvis du oppretter en internasjonal forsendelse, kan du klikke på dette alternativet for å vise verktøyet for filtrering av forbudte partnere. Dette verktøyet henter inn potensielle treff fra myndighetenes lister over land, privatpersoner, bedrifter eller andre organisasjoner som har blitt pålagt økonomiske sanksjoner eller handelssanksjoner.
 

Postkodekrav og påvirkede land

Mottakerens postkoder må oppgis ved forsendelser til enkelte land. Hvis du bruker postkoder, bidrar du til å minimere forsinkelser og oppnå en bedre og mer effektiv rute til bestemmelsesstedet til pakken din. Følgende er en liste over land som krever en postkode. Det korrekte formatet for hver postkode er inkludert i tabellen nedenfor. Andre alternative formater kan også muligens aksepteres. Dette vil variere i henhold til bestemmelseslandet.

Land Alternativt
Postprefiks
# Postkode
Sifre
Postkode
Mønster
A = Alfabetisk
N = Numerisk
Australia Ingen 4 NNNN
Østerrike A- 4 NNNN
Belgia B- 4 NNNN
Brasil Ingen 8 NNNNNNNN
Canada Ingen 6 ANA NAN
Kina CN- 6 NNNNNN
Danmark DK- 4 NNNN
Ecuador Ingen 6 NNNNNN
Finland FI- 5 NNNNN
Frankrike F- 5 NNNNN
Tyskland D- 5 NNNNN
Hellas GR- 5 NNNNN
India TO- 6 NNNNNN
Indonesia Ingen 5 NNNNN
Italia I- 5 NNNNN
Japan Ingen 7 NNNNNNN
Luxembourg LU- 4 NNNN
Malaysia Ingen 5 NNNNN
Mexico CP- 5 NNNNN
Nederland NL- 6 NNNNAA
Norge N- eller NO- 4 NNNN
Filippinene Ingen 4 NNNN
Portugal PT- 4 NNNN
Puerto Rico Ingen 5 NNNNN
Romania Ingen 6 NNNNNN
Russland Ingen 6 NNNNNN
Singapore Ingen 6 NNNNNN
Slovakia Ingen 5 NNNNN
Sør-Afrika Ingen 4 NNNN
Sør-Korea Ingen 6 NNNNNN
NNN-NNN
Spania Ingen 5 NNNNN
Sverige SE- 5 NNNNN
Sveits CH- 4 NNNN
Thailand Ingen 5 NNNNN
Tyrkia Ingen 5 NNNNN
Storbritannia
(Storbritannia)
Ingen Diverse AANNAA
AANANAA
AANNNAA
ANNAA
ANANAA
ANNNAA
USA Ingen 5 NNNNN
 

Pakke- og forsendelsesdetaljer


Sendedato

Du kan behandle en forsendelse og skrive ut etiketter opptil 10 dager før sendedatoen for FedEx Express-forsendelser. Den fremtidige datoen skrives på etiketten.
 

Ant. pakker

 • Hvis du sender mer enn én pakke og alle har samme vekt og mål, klikker du på Ja for Er pakkene identiske?
 • Hvis du sender mer enn én pakke og ikke alle pakkene er identiske, klikker du på Nei og legger inn informasjon om hver av pakkene i delen for informasjon om forsendelser med flere deler (MPS). Denne delen er begrenset til 10 rader. Den totale forsendelsen er begrenset til 25 pakker.
 • For internasjonale vareforsendelser med opphav i USA eller Puerto Rico kan ikke FedEx Ship Manager® brukes til å sende flere pakker til samme mottaker på samme dag hvis en hvilken som helst enkeltvare i forsendelsen har en verdi som overskrider 2500 USD.
 

Vekt eller vekt per pakke

 • Legg inn vekten på forsendelsen. Hvis forsendelsen inneholder mer enn én pakke og alle pakkene er identiske, legger du inn vekten per pakke.
 • FedEx forbeholder seg muligheten til å veie og måle pakkene dine på nytt. Prisen kan endres som følge av den faktiske vekten eller de faktiske målene.
 • Hvis du bruker en vekt til å fylle ut dette feltet automatisk, må du velge Bruk vekt i delen Skriver- og vektalternativer på skjermbildet Preferanser.
 

Deklarert verdi / transportverdi eller deklarert verdi / transportverdi per pakke

Legg inn den deklarerte verdien for forsendelser innen USA og Canada eller transportverdien for internasjonale forsendelser. Hvis forsendelsen inneholder mer enn én pakke og alle pakkene er identiske, legger du inn verdien per pakke.
 • Deklarert verdi: Den deklarerte transportverdien for en hvilken som helst pakke representerer vårt maksimale erstatningsansvar i forbindelse med denne pakken, inkludert, men ikke begrenset til eventuelle tap, skader, forsinkelser, feillevering, manglende levering, feilinformasjon, eventuell unnlatelse av å fremlegge informasjon eller feillevering av informasjon vedrørende denne forsendelsen. Utskiperen har ansvar for å bevise faktiske skader. Utskiper påtar seg risikoen for eventuelle tap ut over deklarert verdi. Du kan overføre denne risikoen til det forsikringsbyrået du måtte ønske, ved å kjøpe en forsikringspolise. Kontakt en forsikringsagent eller -megler hvis du ønsker å forsikre forsendelsen din.
 • Transportverdi: Transportverdien er utsalgsprisen eller erstatningskostnaden til innholdet i en internasjonal forsendelse. Deklarert verdi for frakten representerer FedEx’ maksimale ansvar i forsendelse med denne forsendelsen. Utskiper påtar seg risikoen for eventuelle tap ut over deklarert verdi. Denne verdien bør være den samme på transportdokumentet i FedEx Ship Manager og på handelsfakturaen, om en slik er nødvendig. Transportverdien må ikke overskride tollverdien. Du finner mer informasjon og begrensninger i den aktuelle tariffen i delen Vilkår i FedEx-tjenesteveiledningen eller i de aktuelle standardvilkårene.
 

Tjenestetype

Velg tjenestetype fra nedtrekksmenyen. Du finner detaljert informasjon om forpliktelser for FedEx-tjenester og -levering under FedEx-tjenesteveiledningfedex.com. Vær oppmerksom på at du må ha være registrert og autorisert for å kunne sende via FedEx Ground. Du må ringe 63 94 03 00 hvis du ønsker å få kontoen din registrert for FedEx Ground-forsendelser.
 

Levering lørdag

Velg dette alternativet hvis du ønsker at FedEx skal levere forsendelsen din på en lørdag.
 • For FedEx Express-forsendelser innenlands i USA og Canada tilbys levering lørdag på utvalgte steder for forsendelser med FedEx First Overnight, FedEx Priority Overnight og FedEx 2Day. Ta kontakt med en lokal FedEx-avdeling hvis du ønsker informasjon om stedene der levering på lørdager kan utføres. Det kan hende at det vil tilkomme et spesialhåndteringsgebyr for enkelte tjenester.
 • For forsendelser med FedEx First Overnight® Freight, FedEx 1Day® Freight, FedEx 2Day® Freight og FedEx International Priority® Freight kan levering lørdag tilbys for utvalgte bestemmelsessteder i USA og internasjonalt. Ta kontakt med en lokal FedEx-avdeling hvis du ønsker informasjon om stedene der levering på lørdager kan utføres. Det tilkommer et tilleggsgebyr for FedEx Express Freight for denne tjenesten.
 
 

Pakketype

Velg pakketype fra nedtrekksmenyen. Du finner detaljert informasjon om FedEx-emballasje under FedEx-tjenesteveiledningfedex.com. Se Bestill utstyr på Internett hvis du ønsker å bestille FedEx-poser og -emballasje.
 

Dimensjoner

 • Velg en lagret dimensjonsprofil fra nedtrekksmenyen, eller klikk på Angi dimensjoner manuelt.
 • Minste tillatte pakkedimensjoner er 1 tomme/cm for en hvilken som helst dimensjon: lengde (L), bredde (B) eller høyde (H).
Du kan lagre dimensjonene for å bruke dem i fremtidige forsendelser ved å klikke på Lagre dimensjonsprofil og legge inn et profilnavn (opptil 10 tegn). Du kan lagre opptil 20 profiler. Du kan vise, endre eller slette dimensjonsprofiler ved å velge Dimensjoner fra fanen Mine lister. Du finner mer informasjon under Dimensjoner.
 

Innholdet i pakken – dokumenter

 1. Innholdet i pakken: Klikk på Dokumenter hvis en internasjonal forsendelse inneholder brev, erklæringer, søknader og andre typer korrespondanse som ikke skal videreselges.
 2. Dokumentbeskrivelse: Velg den beskrivelsen fra nedtrekksmenyen som best beskriver dokumentet ditt, eller klikk på Din dokumentbeskrivelse og legg inn beskrivelsen din i tekstboksen. Om ønskelig kan du klikke på Lagre som standardbeskrivelsen min.
 3. Hvis du velger Ingen kommersiell verdi, fortsetter du med delen Faktureringsdetaljer. Hvis du velger en hvilken som helst annen beskrivelse, fortsetter du nedenfor.
 4. Formål med forsendelsen: Velg formålet med forsendelsen fra nedtrekksmenyen. Denne informasjonen skrives på handelsfakturaen. Hvis det ikke velges noe formål, brukes standardverdien for feltet, nemlig Kommersiell, og forsendelsen går gjennom tollen i samsvar med det aktuelle landets retningslinjer for kommersielle forsendelser.
  • Kommersiell: Alle forsendelser som blir solgt eller sendt uten kostnad fra én bedriftsenhet og til en annen, der formålet er å videreselge eller på annen måte bruke innholdet i forsendelsen til å utføre bedriftens aktiviteter.
  • Gave: Alle forsendelser som inneholder varer som skal gis som en ubedt gave fra én privatperson og til en annen privatperson, og som ikke sendes av en bedrift eller er konsignert til en bedrift.
  • Prøve: Alle forsendelser som inneholder varer som sendes kostnadsfritt, og som har blitt merket eller skadet eller på annen måte er uegnede for salg eller annen bruk enn som vareprøver som har som formål å oppnå en bestilling, eller som en modell som sendes for å gå videre med en eksisterende bestilling fra en ekstern enhet.
  • Retur og reparasjon: Varer som sendes for reparasjon eller varer som tidligere har blitt eksportert for å bli reparert og returneres etter utført reparasjon.
  • Personlige eiendeler: Alle forsendelser som inneholder brukte personlige eiendeler, for eksempel bagasje og husholdningsartikler som sendes ved flytting.
  • Personlig bruker: Alle forsendelser som inneholder nye varer for personlig bruk som har blitt kjøpt i utlandet og sendes tilbake til en privatperson.
 5. Total tollverdi: Legg inn totalverdien som er tilordnet alle dokumentene i forsendelsen. Enkelte land har en grense for akseptable verdier for dokumenter. Tollverdien er transaksjons- eller salgsprisen for innholdet i forsendelsen hvis det selges. Hvis forsendelsen ikke skal selges, bør tollverdien være den rimelige markedsverdien. Den rimelige markedsverdien er den prisen en selger ville ha fått fra en kjøper for innholdet i forsendelsen hvis det hadde blitt solgt på det åpne markedet. Nominelle verdier er ikke akseptable for toll og kan føre til tollgebyrer og eller beslaglegging av forsendelsen.
  Merk: Hvis du vil beregne verdier i fremmed valuta ved å bruke interbankkursen, kan du klikke på valutakalkulator-ikonet ved siden av nedtrekksmenyen for Total tollverdi for valuta. Dette verktøyet skal bare brukes som en veiledning.
 6. Eksporter dokumenter: Om ønskelig kan du klikke på Fullfør handelsfaktura på Internett. Du finner krav til handelsfakturaer under Handelsfaktura.
 7. Bekreft salgsvilkårene, som er punktet der selgeren har oppfylt sine forpliktelser, slik at varene kan sies å være levert til kjøperen. Standardverdien for nedtrekksmenyen er Gratis frakt (FCA/FOB).
 8. Ytterligere fakturainformasjon: Klikk på denne koblingen for å legge inn eventuell ytterligere informasjon (for eksempel frakt- og forsikringskostnader) du ønsker å skrive på en handelsfaktura du oppretter via Internett. Ytterligere kostnader som legges inn i disse valgfrie feltene, legges til av avsenderen og er ikke relatert til FedEx-gebyrer.
 

Innholdet i pakken – produkter/varer

 1. Innholdet i pakken: Klikk på Produkter/varer hvis en internasjonal forsendelse inneholder produkter eller varer (ikke dokumenter) eller dokumenter som skal videreselges.
 2. Formål med forsendelsen: Velg formålet med forsendelsen fra nedtrekksmenyen. Denne informasjonen skrives på handelsfakturaen. Hvis det ikke velges noe formål, brukes standardverdien for feltet, nemlig Kommersiell, og forsendelsen går gjennom tollen i samsvar med det aktuelle landets retningslinjer for kommersielle forsendelser.
  • Kommersiell: Alle forsendelser som blir solgt eller sendt uten kostnad fra én bedriftsenhet og til en annen, der formålet er å videreselge eller på annen måte bruke innholdet i forsendelsen til å utføre bedriftens aktiviteter.
  • Gave: Alle forsendelser som inneholder varer som skal gis som en ubedt gave fra én privatperson og til en annen privatperson, og som ikke sendes av en bedrift eller er konsignert til en bedrift.
  • Prøve: Alle forsendelser som inneholder varer som sendes kostnadsfritt, og som har blitt merket eller skadet eller på annen måte er uegnede for salg eller annen bruk enn som vareprøver som har som formål å oppnå en bestilling, eller som en modell som sendes for å gå videre med en eksisterende bestilling fra en ekstern enhet.
  • Retur og reparasjon: Varer som sendes for reparasjon eller varer som tidligere har blitt eksportert for å bli reparert og returneres etter utført reparasjon.
  • Personlige eiendeler: Alle forsendelser som inneholder brukte personlige eiendeler, for eksempel bagasje og husholdningsartikler som sendes ved flytting.
  • Personlig bruker: Alle forsendelser som inneholder nye varer for personlig bruk som har blitt kjøpt i utlandet og sendes tilbake til en privatperson.
 3. Total tollverdi: Legg inn totalverdien som er tilordnet alle produkter eller varer i forsendelsen. Enkelte land har en grense for akseptable verdier for produkter eller varer. Tollverdien er transaksjons- eller salgsprisen for innholdet i forsendelsen hvis det selges. Hvis forsendelsen ikke skal selges, bør tollverdien være den rimelige markedsverdien. Den rimelige markedsverdien er den prisen en selger ville ha fått fra en kjøper for innholdet i forsendelsen hvis det hadde blitt solgt på det åpne markedet. Nominelle verdier er ikke akseptable for toll og kan føre til tollgebyrer og eller beslaglegging av forsendelsen.
  Merk: Hvis du vil beregne verdier i fremmed valuta ved å bruke interbankkursen, kan du klikke på valutakalkulator-ikonet ved siden av nedtrekksmenyen for Total tollverdi for valuta. Dette verktøyet skal bare brukes som en veiledning.
 4. Fortsett å legge inn faktureringsdetaljer og ikke-obligatorisk informasjon for forsendelsen din. Klikk deretter på Fortsett for å legge inn obligatorisk vareinformasjon og informasjon for tolldokumentasjon.
 

Alternativer for handelsfaktura

Handelsfakturaen er det vanligste dokumentet som er nødvendig for å tollklarere forsendelser. En handelsfaktura er vanligvis påkrevet for forsendelser som inneholder varer uten dokumenter, men dette varierer i henhold til land, størrelse, vekt, mengde og verdi. Se kravene for handelsfakturaer for FedEx Express og FedEx Ground International.
 

FedEx International Ground®

Hvis du velger FedEx International Ground som tjenestetype, kan du velge et av følgende alternativ:
 • Jeg vil bruke min egen handelsfaktura/proformafaktura: Handelsfakturaen opprettes ikke av FedEx Ship Manager via Internett. Hvis du ønsker å opprette en handelsfaktura ved å bruke FedEx&174; Global Trade Manager, finner du informasjon om hvordan du gjør dette i FedEx’ internasjonale dokumentasjon.
 • Jeg vil opprette en handelsfaktura for FedEx Ground: Handelsfakturaen opprettes av FedEx Ship Manager via Internett.
Mer informasjon
 

Forsendelsesdetaljer for FedEx Express® Freight Package &


FedEx betrakter FedEx Express Freight-tjenestene som en enkel håndteringsenhet eller pakke, vanligvis festet til et spor, som veier mellom 69 kg (151 pund) og 997 kg (2200 pund). Et spor er en base som kan løftes med gaffeltruck, og som brukes til å støtte/løfte en gjenstand. Vanlige sportyper er laget av hardved eller plast, er minst 10 cm (4 tommer) høy og kan variere i lengde og bredde.
 • Maksimale spordimensjoner er 302 cm (119 tommer) lengde og 178 cm (70 tommer) høyde med en maksimal lengde og omkrets på 762 cm (300 tommer).
 • Alle forsendelser med FedEx Express Freight må kunne løftes med gaffeltruck og kunne stables. De må også ha bånd og være krympepakket.
 • Det må tilrettelegges for spesialhåndtering for enkeltspor som overskrider maksimumsdimensjonene, eller som veier over 997 kg (2200 pund). Ring FedEx for å planlegge en slik forsendelse. I USA kan du ringe kundeservice for FedEx Express Freight1.800.332.0807. I Canada kan du ringe 1.800.GoFedEx (1.800.463.3339). Alle andre steder må du ringe FedEx’ kundeservice.
 • Det må bestilles plass for alle forsendelser med FedEx 1Day® Freight (kun USA og Canada), FedEx International Priority® Freight og FedEx International Economy® Freight (kun USA). FedEx® Ship Manager på fedex.com kan klargjøre forsendelsen din og generere et bekreftelsesnummer for bestillingen. Eventuelt kan du ringe FedEx for å bestille en forsendelse. I USA kan du ringe kundeservice for FedEx Express Freight1.800.332.0807. I Canada kan du ringe 1.800.GoFedEx (1.800.463.3339). Alle andre steder må du ringe FedEx’ kundeservice.
 • Enkle eller kombinerte forsendelser på 9091 kg (20 000 pund) eller mer som sendes fra ett opprinnelsessted, og som sendes med FedEx 2Day Freight® (kun USA) og FedEx 3Day® Freight (kun USA), krever et bestillingsnummer. Kontakt kundeservice for FedEx Express Freight63 94 03 00.
 

Sendedato

Du kan behandle en forsendelse med FedEx Express Freight og skrive ut etiketter opptil 5 dager før sendedatoen. Tilgjengelige sendedatoer i fremtiden avgjøres av tjenestetypen du velger.
 

Ant. spor

 • Hvis du sender mer enn ett spor, må du legge inn individuell pakkeinformasjon i delen for informasjon om forsendelser med flere deler (MPS). Denne delen er begrenset til 10 rader. Den totale forsendelsen er begrenset til 25 pakker.
 • For internasjonale vareforsendelser med opphav i USA eller Puerto Rico kan ikke FedEx Ship Manager® brukes til å sende flere pakker til samme mottaker på samme dag hvis en hvilken som helst enkeltvare i forsendelsen har en verdi som overskrider 2500 USD.
 

Vekt eller vekt per spor

 • Legg inn vekten på forsendelsen. Hvis forsendelsen inneholder mer enn ett spor, må du legge inn vekten per spor.
 • FedEx forbeholder seg retten til å veie og måle sporene dine på nytt. Prisen kan endres som følge av den faktiske vekten eller de faktiske målene.
 • Hvis du bruker en vekt til å fylle ut dette feltet automatisk, må du velge Bruk vekt i delen Skriver- og vektalternativer på skjermbildet Preferanser.
 

Total deklarert verdi / transportverdi eller deklarert verdi / transportverdi per spor Legg inn den deklarerte verdien for forsendelser innen USA og Canada eller transportverdien for internasjonale forsendelser. Hvis forsendelsen inneholder mer enn ett spor, må du legge inn verdien per spor.

 • Deklarert verdi: Den deklarerte transportverdien for en hvilken som helst pakke representerer vårt maksimale erstatningsansvar i forbindelse med denne pakken, inkludert, men ikke begrenset til eventuelle tap, skader, forsinkelser, feillevering, manglende levering, feilinformasjon, eventuell unnlatelse av å fremlegge informasjon eller feillevering av informasjon vedrørende denne forsendelsen. Utskiperen har ansvar for å bevise faktiske skader. Utskiper påtar seg risikoen for eventuelle tap ut over deklarert verdi. Du kan overføre denne risikoen til det forsikringsbyrået du måtte ønske, ved å kjøpe en forsikringspolise. Kontakt en forsikringsagent eller -megler hvis du ønsker å forsikre forsendelsen din.
 • Transportverdi: Transportverdien er utsalgsprisen eller erstatningskostnaden til innholdet i en internasjonal forsendelse. Deklarert verdi for frakten representerer FedEx’ maksimale ansvar i forsendelse med denne forsendelsen. Utskiper påtar seg risikoen for eventuelle tap ut over deklarert verdi. Denne verdien bør være den samme på transportdokumentet i FedEx Ship Manager og på handelsfakturaen, om en slik er nødvendig. Transportverdien må ikke overskride tollverdien. Du finner mer informasjon og begrensninger i den aktuelle tariffen i delen Vilkår i FedEx-tjenesteveiledningen eller i de aktuelle standardvilkårene.
 

Tjenestetype

Velg tjenestetype for FedEx Express Freight fra nedtrekksmenyen. Du finner detaljert informasjon om forpliktelser for FedEx-tjenester og -levering under FedEx-tjenesteveiledningfedex.com.
 

Pakketype

Velg pakketype fra nedtrekksmenyen. For forsendelser innen USA og Canada er standardverdien for dette feltet Din pakke.
 

Dimensjoner

 • Velg en lagret dimensjonsprofil fra nedtrekksmenyen, eller klikk på Angi dimensjoner manuelt.
 • Maksimale spordimensjoner er 302 cm (119 tommer) lengde og 178 cm (70 tommer) høyde med en maksimal lengde og omkrets på 762 cm (300 tommer).
 • Du kan lagre dimensjonene for å bruke dem i fremtidige forsendelser ved å klikke på Lagre dimensjonsprofil og legge inn et profilnavn (opptil 10 tegn). Du kan lagre opptil 20 profiler. Du kan vise, endre eller slette dimensjonsprofiler ved å velge Dimensjoner fra fanen Mine lister. Du finner mer informasjon under Dimensjoner.
 

Formål med forsendelse

Velg formålet med forsendelsen fra nedtrekksmenyen. Denne informasjonen skrives på handelsfakturaen. Hvis det ikke velges noe formål, brukes standardverdien for feltet, nemlig Kommersiell, og forsendelsen går gjennom tollen i samsvar med det aktuelle landets retningslinjer for kommersielle forsendelser.
 • Kommersiell: Alle forsendelser som blir solgt eller sendt uten kostnad fra én bedriftsenhet og til en annen, der formålet er å videreselge eller på annen måte bruke innholdet i forsendelsen til å utføre bedriftens aktiviteter.
 • Gave: Alle forsendelser som inneholder varer som skal gis som en ubedt gave fra én privatperson og til en annen privatperson, og som ikke sendes av en bedrift eller er konsignert til en bedrift.
 • Prøve: Alle forsendelser som inneholder varer som sendes kostnadsfritt, og som har blitt merket eller skadet eller på annen måte er uegnede for salg eller annen bruk enn som vareprøver som har som formål å oppnå en bestilling, eller som en modell som sendes for å gå videre med en eksisterende bestilling fra en ekstern enhet.
 • Retur og reparasjon: Varer som sendes for reparasjon eller varer som tidligere har blitt eksportert for å bli reparert og returneres etter utført reparasjon.
 • Personlige eiendeler: Alle forsendelser som inneholder brukte personlige eiendeler, for eksempel bagasje og husholdningsartikler som sendes ved flytting.
 • Personlig bruker: Alle forsendelser som inneholder nye varer for personlig bruk som har blitt kjøpt i utlandet og sendes tilbake til en privatperson.
 

Total tollverdi

Legg inn totalverdien som er tilordnet alle dokumenter i forsendelsen. Enkelte land har en grense for akseptable verdier for dokumenter. Tollverdien er transaksjons- eller salgsprisen for innholdet i forsendelsen hvis det selges. Hvis forsendelsen ikke skal selges, bør tollverdien være den rimelige markedsverdien. Den rimelige markedsverdien er den prisen en selger ville ha fått fra en kjøper for innholdet i forsendelsen hvis det hadde blitt solgt på det åpne markedet. Nominelle verdier er ikke akseptable for toll og kan føre til tollgebyrer og eller beslaglegging av forsendelsen.
Merk: Hvis du vil beregne verdier i fremmed valuta ved å bruke interbankkursen, kan du klikke på valutakalkulator-ikonet ved siden av nedtrekksmenyen for Total tollverdi for valuta. Dette verktøyet skal bare brukes som en veiledning.
Fortsett å legge inn faktureringsdetaljer og ikke-obligatorisk informasjon for forsendelsen din. Klikk deretter på Fortsett for å legge inn obligatorisk vareinformasjon og informasjon for tolldokumentasjon.
 

Bekreftelsesnummer for bestilling

Legg inn bekreftelsesnummeret for bestillingen. Dette er det nummeret forsendelsen din fikk tilordnet via en avansert «reservasjon» eller bekreftelse i FedEx’ bestillingssystem. Det er obligatorisk for følgende forsendelser:
 • Forsendelser med FedEx 2Day Freight og FedEx 3Day Freight hvis total vekt fra ett opprinnelsessted overskrider 9091 kg (20 000 pund)
 • FedEx 1Day Freight (F1)
 • FedEx International Priority® Freight (IPF eller IPF-BSO)
 • FedEx International Economy® Freight (IEF eller IEF-BSO)
I USA kan du ringe kundeservice for FedEx Express Freight1.800.332.0807. I Canada kan du ringe 1.800.GoFedEx ( 1.800.463.3339). Alle andre steder må du kontakte FedEx’ kundeservice.

Behandle en returforsendelse

Velg dette alternativet for å lage en returetikett sammen med den utgående transportetiketten. Når du har lagt inn informasjonen om den utgående forsendelsen, vises skjermbildet Opprett en retur. Informasjonen på skjermbildet Opprett en retur inneholder den aktuelle informasjonen du la inn for den utgående forsendelsen. Informasjon om avsender og informasjon om mottaker vises i motsatt rekkefølge i forhold til det som ble lagt inn på forrige skjermbilde.
 

Faktureringsdetaljer


Fakturer transport til

Velg den kontoen du vil fakturere for forsendelsen, fra nedtrekksmenyen.
 • Hvis du velger Mottaker eller Tredjepart, må du legge inn det 9-sifrede FedEx-kontonummeret som skal faktureres, i feltet Kontonr.

Fakturer toll/avgifter

Velg den kontoen du vil fakturere for toll, skatter og avgifter som påløper for internasjonale forsendelser, fra nedtrekksmenyen.
 • Hvis du velger Mottaker eller Tredjepart, må du legge inn det 9-sifrede FedEx-kontonummeret som skal faktureres, i feltet Kontonr.
 • Legg til en konto
  Du kan legge til en annen FedEx-konto i nedtrekksmenyen Velg en konto ved å klikke på koblingen Legg til en konto. Du kan legge til kontoer via fanen Administrasjon for kontoer med tilgang til Shipping Administration i FedEx Ship Manager®.
 

Oppdater kredittkort

Velg FedEx-kontoen din i feltet «Fakturer transport til» eller «Fakturer toll/avgifter til», avhengig av hvilket felt du vil oppdatere, og klikk på koblingen Oppdater kredittkort. De forsendelsesdetaljene du tidligere har lagt inn, vil ikke gå tapt.
 

Referansefelt

Legg inn eller velg referanseinformasjon i feltet Din referanse, for eksempel et kundenummer som brukes av bedriften din. Klikk på Flere referansefelt for å legge inn eller velge et kjøpsordrenummer, fakturanummer og avdelingsnummer.
 • Referanser kan brukes for sporings- og rapporteringsformål.
 • Alle referanser med unntak av Fakturanr. skrives ut på fakturaer for FedEx Express, FedEx Ground og FedEx Express Freight.
 • Referanser skrives ut på alle transportetiketter, med unntak av etiketter i vanlig papir for FedEx Express International. Disse inkluderer kun ett referansefelt.

Spesialtjenester


Spesialtjenester

Velg spesialtjenester for forsendelsen din, og legg inn eventuell annen obligatorisk informasjon. Hvilke FedEx-spesialtjenester som er tilgjengelige og vises, avhenger av opprinnelsesstedet og bestemmelsesstedet til forsendelsen samt pakke- og forsendelsesdetaljene.
 • Valg av megler: (Kun internasjonalt) Velg dette alternativet for å identifisere megleren du vil bruke for denne forsendelsen. Legg inn den obligatoriske meglerinformasjonen, og klikk på OK. Merk: (Kun International Ground) Hvis du velger en megler med alternativet for meglervalg, ordner FedEx Ground klareringen av denne forsendelsen, og gjeldende avgifter (deriblant tollklareringsgebyret) gjenspeiles på transportfakturaen.
 • COD (kontant ved levering): (Kun for innenlandske forsendelser og Ground-forsendelser) Velg dette alternativet for å gi FedEx autorisasjon til å godta betalingstypen som velges av mottakeren på leveringstidspunktet. Legg inn den obligatoriske innkrevningsinformasjonen, og klikk på OK. Det innkrevde beløpet videresendes deretter til utskiperen. Du blir belastet et spesialhåndteringsgebyr.
 • Farlige varer: Farlige varer er varer eller stoff som kan utgjøre en risiko for helse, sikkerhet, eiendom eller miljøet, og som klassifiseres i henhold til forskriftene i International Air Transport Association (IATA) eller 49 Code of Federal Regulations (49 CFR). Velg type farlige varer fra nedtrekksmenyen. Du finner mer informasjon om farlige varer på FedEx’ tjenesteveiledning.
  • Tilgjengelige farlige varer: Varer som sprengstoff, brannfarlige gasser, brannfarlige væsker og etsende materialer som må være tilgjengelig under transport, kan kun sendes med visse FedEx Express-tjenester.
   Klasse 1.4 – Sprengstoff  
   Klasse 2.1 – Brannfarlige gasser  
   Klasse 2.2 – Ikke-brannfarlige gasser med «Bare lastefly»-etikett  
   Klasse 3 – Brannfarlige væsker  
   Klasse 4.1 – Brannfarlige faste stoffer  
   Klasse 4.2 – Stoffer som kan selvantenne  
   Klasse 4.3 – Stoffer som er farlige når de er våte  
   Klasse 5.1 – Oksiderende substanser  
   Klasse 5.2 – Organiske peroksider  
   Klasse 8 – Etsende stoffer  
  • Utilgjengelige farlige varer: Varer som for eksempel giftige og smittefarlige stoffer, radioaktive materialer og ORM-D som ikke trenger å være tilgjengelige under transport. Disse kan sendes via de fleste FedEx Express-tjenester, både innen USA og internasjonalt. ORM-D kan bare sendes i forsendelser innen USA og/eller amerikanske områder, som Puerto Rico.
   Klasse 2.2 – Ikke-brannfarlige gasser uten «Bare lastefly»-etikett  
   Klasse 6.1 – Giftige stoffer  
   Klasse 6.2 – Smittefarlige stoffer  
   Klasse 7 – Radioaktivt materiale, hvit I, gul II, gul III  
   Klasse 9 – Diverse og ORM-D  
 • Tørris: Tørris eller fast karbondioksid (UN 1845) er frossen karbondioksid. Legg inn vekten på tørrisen i pund (lbs) eller i kilogram (kg). Maksimalt tillatt tørrisvekt per forsendelse er 200 kg (440 pund).
 • FedEx Appointment Home Delivery®: (Kun FedEx Ground Shipping) Levering på en spesifikk dato og et spesifikt klokkeslett som du velger Vi forsøker å kontakte mottakeren på forhånd.
 • FedEx Date Certain Home Delivery®: (Kun FedEx Ground Shipping) Levering på en spesifikk dato du velger, mellom tirsdag og søndag, såfremt datoen ikke er før standard leveringstidspunkt og er innen to uker etter dette tidspunktet.
 • FedEx Evening Home Delivery®: (Kun FedEx Ground Shipping) Levering mellom kl. 17.00 og 20.00 på den planlagte leveringsdatoen.
 • FedEx International Controlled Export: (Kun U.S. Export Shipping) Varer som er dekket av en lisens fra U.S. State Department eller en eksporttillatelse fra DEA (Drug Enforcement Agency), eller andre forsendelser som krever ytterligere dokumentbehandling eller myndighetsklarering før de eksporteres. Disse forsendelsene inkluderer forsendelser som er dekket av carnet, tollrestitusjon, tillatelse for fisk og vilt, midlertidig importtillatelse (TIB), transport- og eksportinnførsel (T&E), umiddelbar eksportinnførsel (IE), eller forsendelser som er dekket av UCP 500, artikkel 27, akkreditiv.
 • Farlig materiale: (Sending av farlige materialer er for øyeblikket kun tilgjengelig via FedEx Ship Manager for FedEx Ground-forsendelser innad i USA) Velg dette alternativet for FedEx Ground-forsendelser som inneholder farlige materialer, som definert av DOT (Department of Transportation). FedEx Ground godtar kun farlige materialer når de er pakket inn og merket i henhold til DOT-reguleringene. Alle DOT-reguleringer for farlige materialer (deriblant reguleringer som styrer papirer for merking, etiketter, pakking og sending) må følges ved sending av farlige materialer. Hvis du har spørsmål om en forsendelse, kan du gå til veiledningen for sending av farlige materialer med FedEx Ground eller ringe 63 94 03 00 og trykke på «81» for å nå hjelpetelefonen for farlige varer/materialer. Du vil bli belastet med 22,50 USD per pakke ved sending av farlige materialer.
 • Hold på FedEx-kontor: Tilgjengelig for FedEx Express, FedEx Ground og FedEx Express Freight. Hvis du velger dette alternativet, vil mottakeren måtte hente forsendelsen på en FedEx-adresse. Den adressen som er nærmest mottakerens postnummer, vil velges som standard. Hvis du ikke ser en adresse du vil bruke, kan du klikke på koblingen «Vis alle adresser» og velge en adresse fra listen. Hvis du vil endre postnummeret til bestemmelsesstedet, må du klikke på koblingen «Vis alle adresser» og deretter klikke på koblingen «Snevre inn søket» i vinduet.
 • Henting med innendørs levering: (Kun USA) Velg dette alternativet for å få FedEx til å levere forsendelsen til et sted forbi det tilstøtende lasteområdet. Det tilstøtende lasteområdet er definert som et leveringssted som er direkte tilgjengelig fra veikanten, og som ikke er mer enn 50 fot innenfor den ytterste døren. Du vil bli belastet med 0,0412 USD per pund, og minimumskostnaden per forsendelse er 52,00 USD. FedEx tilbyr ikke opptelling av kolli eller antallsbekreftelse når en Express Freight-forsendelse deles opp på leveringsstedet.
 • Innendørs henting: (Kun USA) Velg dette alternativet for å få FedEx til å hente forsendelsen på et sted forbi det tilstøtende lasteområdet. Det tilstøtende lasteområdet er definert som et hentested som er direkte tilgjengelig fra veikanten, og som ikke er mer enn 50 fot innenfor den ytterste døren. Du vil bli belastet med 0,0412 USD per pund, og minimumskostnaden per forsendelse er 52,00 USD.
 • ITAR: International Traffic in Arms Regulations (ITAR) er et sett med reguleringer fra amerikanske myndigheter som regulerer import og eksport av forsvarsrelaterte varer. Denne reguleringen krever at amerikanske enheter, uansett hvor de befinner seg, har et unntaks- eller et lisensnummer for forsendelse av ITAR-varer. Se nyheter og varsler for internasjonale tjenester for mer informasjon om ITAR.
 • Litiumbatteri: Velg dette alternativet for FedEx Ground-forsendelser som inneholder ett eller flere litiumbatterier. DOT-reguleringer (Department of Transportation) krever at pakker med små og middels store litiumbatterier identifiseres. Små og middels store litiumbatterier finnes i de fleste bærbare elektroniske enheter for forbrukere og er ikke klassifisert som fullt regulerte farlige materialer når de er pakket og markedsført på en egnet måte. FedEx kan hjelpe deg med å fastslå om varen du sender, er fullt regulerte farlige materialer eller farlige varer. Ring 63 94 03 00, og trykk på «81» for å få kontakt med hjelpetelefonen for farlige varer/materialer.
 • Ikke-standard emballasje: Velg dette alternativet for å indikere at FedEx Ground-forsendelsen din er pakket i en utradisjonell eller ujevnt formet beholder (f.eks. et spann). Det kan tilkomme et ekstragebyr. Kontakt kundeservice for FedEx Ground 63 94 03 00 for retningslinjer eller for å finne ut av om innpakkingen din er klassifisert som ikke-standard.
 • ORM-D (Andre regulerte materialer – husholdninger): Velg dette alternativet for FedEx Ground-forsendelser som inneholder materialer som er angitt som ORM-D (Andre regulerte materialer – husholdninger). ORM-D er farlige materialer som har fått innvilget visse unntak av DOT (Department of Transportation) hva gjelder kravene til papirer for pakking, etiketter og forsendelser for farlige materialer. Disse unntakene følger av innpakkingen på sluttproduktet og størrelsen på de indre beholderne. (Noen eksempler på ORM-D er spraybokser, parfyme, maling og neglelakk.) Disse forsendelsene krever merkingene «ORM-D» og «Consumer Commodity» (Forbrukervare) på minst én side eller ende av den ytre beholderen. Maksimal total pakkevekt kan ikke overskride 66 pund/29,93 kg. ORM-D krever ikke forsendelsespapirer for farlig materiale ved frakt med FedEx Ground. ORM-D kan ikke sendes via FedEx Ground til Alaska eller Hawaii.
 • Unntak for små mengder: Velg dette alternativet for FedEx Ground-forsendelser som inneholder et unntak for små mengder av farlige materialer. Et unntak for små mengder er tilgjengelig for indre beholdere med mindre enn 30 ml eller 1 unse av farlig materiale. Maksimal total pakkevekt kan ikke overskride 64 pund/29,02 kg og må ha spesifikke utvendige merker som identifiserer at esken er en forsendelse som er pakket i henhold til 173.4, unntak for små mengder. Det er ikke krav om forsendelsesdokumentene OP900/LL/LG eller OP950 Sertfifiseringsrapport for farlig materiale.

FedEx® signaturalternativer for levering
Hvis du ønsker en signatur når pakken er levert, må du velge en av følgende signaturtyper. Du finner mer informasjon om signaturalternativer og gebyrer i FedEx’ tjenesteveiledning på fedex.com.
 • Ingen angitt: standard FedEx-leveringsprosedyrer følges hvis det ikke er valgt et signaturalternativ. Se FedEx’ tjenesteveiledning for mer informasjon.
 • Det kreves ingen signatur: FedEx kan frigi pakken uten at noen er tilstede. Dette alternativet er kanskje ikke tilgjengelig for alle forsendelser eller til alle destinasjoner. Se FedEx’ tjenesteveiledning for mer informasjon.
 • Indirekte signatur kreves: FedEx innhenter signatur på en av tre måter:
  • Fra noen på leveringsadressen
  • Fra en nabo, bygningsansvarlig eller annen person på naboadresse
  • Mottaker kan godkjenne frigjøring av pakken uten noen til stede.
Dette alternativet er kanskje ikke tilgjengelig for alle forsendelser eller til alle destinasjoner. Tilleggsavgifter for spesialhåndtering kan påløpe. Se FedEx’ tjenesteveiledning for mer informasjon. 
 • Direkte signatur kreves: Noen på mottakeradressen må signere for leveringen. Hvis det ikke er noen til stede på adressen, prøver FedEx å levere igjen. Dette alternativet er kanskje ikke tilgjengelig for alle forsendelser. Tilleggsavgifter for spesialhåndtering kan påløpe. Se FedEx’ tjenesteveiledning for mer informasjon.
 • Det kreves signatur fra en myndig person: For forsendelser til USA vil FedEx innhente signatur fra noen som er minst 21 år gammel (gyldig legitimasjon med bilde kreves) på leveringsadressen. For leveringer til andre destinasjoner vil FedEx innhente signatur fra noen på leveringsadressen som minst har myndighetsalder i bestemmelseslandet. Legitimasjon med bilde utstedt av myndighetene eller annen lokalt godkjent identifikasjon kreves. I alle tilfeller, hvis det ikke finnes en kvalifisert mottaker på leveringsadressen, vil FedEx prøve å levere på nytt. Tilleggsavgifter for spesialhåndtering kan påløpe. Se FedEx’ tjenesteveiledning for mer informasjon.
 

Alternativer for FedEx InSight®

For å kunne velge disse alternativene må du være påmeldt FedEx InSight, og du må aktivere FedEx InSight i delen Spesialtjenester på skjermbildet Preferanser.
 • Blokker forsendelsesdata: Velg dette alternativet for å hindre mottakeren eller en tredjepart fra å se forsendelsesinformasjonen.
 • Forsendelsesinnhold: Velg dette alternativet hvis du vil legge inn det spesifikke innholdet i forsendelsen.

Henting/levering


Planlegg en henting

 1. Velg dette alternativet hvis du ikke har en fast planlagt henting ved ditt sted.
 2. Gå gjennom henteadressen for å kontrollere at den er korrekt, eller klikk på Endre henteadresse for å legge inn en annen henteadresse. FedEx kan på forespørsel hente på en annen adresse enn sendeadressen til FedEx Ground-kontonummeret. Det tilkommer imidlertid et ekstragebyr per unike adresse per uke. Hvis du er en Shipping Administration-bruker, må du kontakte administratoren din for å bekrefte kontoadressen.
 3. Utfør om nødvendig eventuelle endringer i henteadressen og pakkedetaljene. Du kan legge inn opptil 25 tegn i feltet Pakkeplassering eller spesialinstruksjoner.
 4. Legg inn eller velg dato for hentingen. Vær oppmerksom på at bare de dagene som kvalifiserer for henting av forsendelser, kan velges på kalenderen. Hvis datoen du trenger, ikke er tilgjengelig, må du ringe FedEx’ kundeservice for å planlegge hentingen.
 5. Hvis du ønsker å motta varsler om henteforespørselen, kan du oppgi opptil 4 e-postadresser i delen E-postvarsler og velge Henting som varselstype.
 6. Klikk på Planlegg henting.

Lever en pakke på en FedEx-adresse

Velg dette alternativet hvis du planlegger å levere pakken selv. De nærmeste FedEx-adressene og det siste leveringsstedet for FedEx Express- og FedEx Ground-forsendelser vises (kun USA).
 

Bruk en allerede planlagt henting hos meg

Velg dette alternativet hvis du er innehaver av en FedEx-konto og allerede har planlagt en tidligere on-call-henteforespørsel på fedex.com.
Merk: FedEx Express-, FedEx Ground- og FedEx Express Freight-hentinger må planlegges hver for seg.
 1. Klikk på bekreftelsesnummeret ditt hvis du vil vise eller endre henteinformasjonen.
 2. Utfør om nødvendig eventuelle endringer i henteadressen og pakkedetaljene. Du kan legge inn opptil 25 tegn i feltet Pakkeplassering eller spesialinstruksjoner.
 3. Legg inn eller velg dato for hentingen. Vær oppmerksom på at bare dager som kvalifiserer for henting av forsendelser, kan velges på kalenderen. Hvis datoen du trenger, ikke er tilgjengelig, må du ringe FedEx’ kundeservice for å planlegge hentingen.
 4. Du kan lagre endringer for denne hentingen ved å klikke på Lagre endringer. Du kan kansellere den planlagte on-call-hentingen ved å klikke på Kanseller henting. En melding viser at hentingen er kansellert.

Håndter planlagte hentinger

Du kan vise, redigere, kansellere eller skrive ut planlagte hentinger utenfor FedEx Ship Manager ved å velge Planlegg en henting fra fanen Send på fedex.com. Se Planlegg en henting hvis du ønsker hjelp med denne funksjonen.

E-postvarsler


 1. Legg inn e-postadressene til avsenderen og mottakeren, og velg språk for e-postkommunikasjon til hver av dem fra nedtrekksmenyene. Hvis du vil sende varsler til to andre personer, kan du klikke på Legg til ytterligere mottakere og følge de samme trinnene.
 2. Under Varselstype klikker du på hver av varselstypene du vil sende.
  • Send-varsler indikerer at forsendelsesinformasjonen har blitt sendt til FedEx.
  • Satt ut-varsler indikerer at FedEx har hentet en forsendelse.
  • Henting-varsler indikerer at en henting har blitt planlagt.
  • Unntak-varsler indikerer eventuelle unntak som kan føre til en forsinkelse i leveringen.
  • Levering-varsler indikerer at en pakke har blitt levert.
 3. Velg formattypen for e-postvarslene du vil sende.
  • HTML-format har støtte for ulike skrifttyper, farger og aktive koblinger.
  • Tekstformat støtter alle e-postprogrammer, men har ikke støtte for fet eller farget skrift eller koblinger.
  • Trådløst format er en forkortet e-post med maksimalt 110 tegn og har ikke støtte for fet eller farget skrift eller koblinger.
 4. Hvis du vil legge til en personlig melding i e-postvarslene dine, kan du klikke på Legg til en personlig melding og skrive inn opptil 120 tegn. Personlige meldinger er ikke tilgjengelige for trådløst format eller for ikke-engelske tegn.

Priser og transittider


Delen Priser og transittider viser beregnede fraktkostnader og transittider for forsendelsen din. Prisanslaget du mottar, kan være forskjellig fra det som faktureres for forsendelsen din, avhengig av pakkens faktiske vekt og dimensjoner samt andre forsendelsesdetaljer. Du finner informasjon om hvordan fraktkostnader beregnes i FedEx’ tjenesteveiledningfedex.com.
Hvis du ønsker priser og transittider utenfor FedEx Ship Manager, kan du velge Hent priser og transittider, som du finner under fanen Send. Se Hent priser og transittider hvis du trenger hjelp med denne funksjonen.
For FedEx Express og FedEx Express Freight baseres anslaget på prisene som er tilknyttet FedEx-kontonummeret ditt, og det vil inkludere eventuelle rabatter. For FedEx Ground-forsendelser er prisen som vises, en standardsats.

Velg en tjeneste

Klikk på tjenesten, og fortsett med planleggingen av forsendelsen din. Feltet Tjenestetype i delen Pakke- og forsendelsesdetaljer viser det nye tjenestevalget ditt.

Vis alle tjenester

Klikk på dette alternativet for å vise alle tjenestene som er tilgjengelige for forsendelsen din.

Vis eller skriv ut prisinformasjon.

Klikk på Vis eller skriv ut prisinformasjon.

Fullfør forsendelsenForsendelsesprofiler

Bruk ett eller flere av følgende alternativer for å lagre informasjonen din for fremtidige forsendelser:
 • Velg Opprett en forsendelsesprofil for å lagre informasjonen om forsendelsen som en forsendelsesprofil du kan bruke for fremtidige forsendelser. Angi et unikt profilkallenavn.
 • Velg Lagre endringer i Mine forsendelsesprofiler hvis du brukte en forsendelsesprofil og gjorde oppdateringer du vil lagre.
 • Velg Lagre som ny profil i Mine forsendelsesprofiler hvis du brukte en forsendelsesprofil og vil lagre informasjonen som en ny profil. Angi et unikt profilkallenavn.
Merk: Når du bruker en forsendelsesprofil, kan du legge inn ytterligere informasjon du trenger for forsendelsen din, eller gjøre endringer i profilinformasjonen før du behandler forsendelsen. Du finner mer informasjon under Forsendelsesprofiler.
 

Lagre til senere

Velg Lagre til senere for å lagre forsendelsen som en forsendelse på vent som skal behandles senere i dag eller på en fremtidig dato.
 • En forsendelse på vent må inneholde den fullstendige forsendelsesinformasjonen for å kunne behandle den senere i dag eller på en fremtidig dato.
 • Forsendelser på vent utløper 10 dager etter datoen da du opprettet forsendelsen, eller den fremtidige datoen du valgte da du opprettet forsendelsen.
 • Forsendelser på vent kan ikke lagres for FedEx Express Freight-forsendelser, returforsendelser eller forsendelser det har blitt planlagt henting for.
 • Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis du har valgt å opprette eller lagre forsendelsen som en forsendelsesprofil.
Merk: Du finner mer informasjon om visning og behandling av forsendelser på vent under Forsendelser på vent.
 

Behandle forsendelsen din

Klikk på Send for å fullføre forsendelsesinformasjonen nå og skrive ut etiketten.
 

Fortsett

 • FedEx®Returns: Hvis du klargjør en returforsendelse sammen med en utgående forsendelse, klikker du på Fortsett for å legge inn returinformasjonen på skjermbildet Opprett returforsendelse. Du finner mer informasjon under Returforsendelser.
 • Internasjonal vareforsendelse: Hvis du klargjør en internasjonal produkt-/vareforsendelse, klikker du på Fortsett for å legge inn obligatorisk vareinformasjon samt informasjon for tolldokumentasjon.

Veiledninger


Veiledninger gir deg viktig veiledning om tollklarering eller reguleringer og er spesifikke for én eller flere av varene du sender. Eventuelle veiledninger som vises, er basert på informasjonen du har lagt inn.

Salgsvilkår


Salgsvilkårene er punktet der selgeren har oppfylt sine forpliktelser, og varene kan sies å være levert til kjøperen.
 • Gratis frakt (FCA/FOB): Gratis frakt ved en navngitt eksporthavn. Selger tilbyr kjøper en pris som dekker alle kostnader opptil og inkludert levering av varene om bord i et oversjøisk fartøy (f.eks. et fly).
 • Fraktforsikring betalt (CIP/CIF): Fraktforsikring betalt til en navngitt oversjøisk ankomsthavn (f.eks. ved import). Selgeren oppgir en pris for varene, inkludert forsikring og all transport, samt eventuelle avgifter fram til avlossing fra fartøyet.
 • Frakt betalt fram til (CPT/C&F): er den angitte oversjøiske ankomsthavnen (f.eks. ved import). Selgeren oppgir en pris for varene, som inkluderer kostnader for transport til det angitte importstedet. Forsikringskostnader dekkes av kjøpers konto.
 • Ex Works (EXW): Den oppgitte prisen gjelder kun ved opprinnelsesstedet, og selger samtykker i å overlate varene til kjøper på et bestemt sted og på en fastsatt dato eller innen en fastsatt tidsperiode. Alle andre kostnader skal dekkes av kjøpers konto.
 • Levert på stedet (DAP): Selgeren leverer varene når de overlates til kjøperen på ankommende transportmetode, klar til avlasting på det angitte bestemmelsesstedet. Det anbefales at begge parter spesifiserer så klart som mulig punktet innen det avtalte bestemmelsesstedet, ettersom all risiko på dette tidspunktet overføres fra selger til kjøper.
 • Levert på terminal (DAT): Selger leverer når varene, når de er lastet av fra ankommende transportmetode, overlates til kjøper på en angitt terminal eller havn eller et angitt bestemmelsessted. «Terminal» inkluderer kai (brygge), lager, containerhavn eller vei-, tog- eller flyterminal. Begge parter bør være enige i terminalen og om mulig et spesifikt punkt på terminalområdet der risikoen vil overføres fra selger til kjøper.
 • Levert, toll ubetalt (DDU): Selger fullbyrder sin forpliktelse om å levere når varene har blitt overlevert på det angitte stedet. Selger påtar seg alle kostnader og risikoer vedrørende transport av varene fram til dette stedet, men ikke kostnader og risikoer ved tollklarering.
 • Levert, toll betalt (DDP): Selger oppfyller sin forpliktelse til å levere varene når de overleveres på et angitt sted i importlandet. Selger må påta seg alle kostnader og risikoer fram til dette stedet, inkludert skatter, avgifter og andre kostnader i forbindelse med levering av varene.

 
Denne informasjonen gjøres tilgjengelig for deg, og bruken er underlagt FedEx’ automatiseringsavtale som du anskaffet eller har blitt autorisert til å bruke FedEx Ship Manager ® på fedex.com under. Ingen garantier gis, og alle garantier, deriblant og uten begrensning UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL, FRASKRIVES hva gjelder denne informasjonen. Eventuelle konflikter mellom denne informasjonen og automatiseringsavtalen eller transportavtalen mellom deg og FedEx eller mellom denne informasjonen og FedEx’ tjenesteveiledning vil være underlagt automatiseringsavtalen, transportavtalen og FedEx’ tjenesteveiledning, i den rekkefølgen. Din bruk av denne informasjonen er en bekreftelse på at du godtar disse vilkårene.

Lukk