Print   Skriv ut    Lukk vindu
FedEx – Sporing – Hurtighjelp
Hvilke numre kan jeg spore?

Spor med sporingsnummer: Du kan skrive inn opptil 30 sporingsnumre om gangen. Du kan skrive inn en hvilken som helst kombinasjon av FedEx Express-sporingsnumre. Pass på at du kun angir ett sporingsnummer per linje.

Lagre sporingsnumrene dine:Hvis du velger avmerkingsboksen, vil FedEx lagre og automatisk vise de oppgitte sporingsnumrene hvis du besøker denne siden på nytt i løpet av 48 timer. Du kan merke av i avmerkingsboksen igjen når du kommer tilbake hvis du vil at vi skal huskedine sporingsnumre i 48 timer til.

Tøm de lagrede sporingsnumrene: Hvis du klikker på koblingen, tømmer FedEx de oppgitte sporingsnumrene og vil ikke lenger huske dem.

Detaljerte sporingsresultater:
Forsendelsesdetaljer
 • Tjenestetype: Se i FedEx’ tjenesteveiledning på fedex.com eller ring Kundeservice for detaljert informasjon om FedEx®-tjenester og leveringsforpliktelser.
 • Vekt: Vekt vises i både lbs. og kg. Omregningsforholdet er 1 lb. = 0,4536 kg eller 1 kg = 2,2046 lbs. Og avrundingen gjøres i 99,9-formatet.
  Merk:Omregningen gjelder ikke faktureringsformål.
Forsendelsesreisehistorikk: Informasjon inkludert med detaljerte resultater:
 • Dato/Klokkeslett: Viser lokal dato og klokkeslett
 • Aktivitet: Viser aktivitet for forsendelsen
 • Plassering: Sted og delstat for aktiviteten
 • Detaljer: Viser ytterligere informasjon om forsendelsen

Velg tidssone: Alternativene inkluderer:
 • Skann lokal tid: Alle forsendelsesreiseaktiviteter vises i lokal tid for plasseringen.
 • Opprinnelse: Alle forsendelsesreiseaktiviteter vises i lokal tid for opprinnelsen.
 • Bestemmelsessted: Alle forsendelsesreiseaktiviteter vises i lokal tid for bestemmelsesstedet.
 • Andre: Alle forsendelsesreiseaktiviteter vises i lokal tid for den valgte tidssonen.
Velg tidsformat 12 t./ 24 t.:
Du kan velge foretrukket tidsformat og det vil gjelde for alle tidspunkter som vises på samme skjerm. FedEx vil også beholde valget ditt når du returnerer til sporingssiden vår neste gang. Merk: Innstillingen din beholdes basert på informasjonskapselnivået.

Varsler
FedEx tilbyr deg praktiske e-postvarsler som du kan varsle opptil 5 e-postmottakere om forsendelsesstatusen din. Du kan også legge til en personlig melding etter eget ønske (ikke tilgjengelig i trådløst format eller ikke-engelske bokstaver). Varselstyper inkluderer:
 • Unntaksvarsel: Varsle e-postmottakeren når en klareringsforsinkelse eller et leveringsunntak oppstår, noe som kan føre til en endring i den anslåtte leveringsdatoen. Meldingen inkluderer sporingsnummer, årsak og nødvendig handling forbundet med unntaket, og annen relevant informasjon. Hvis en klareringsforsinkelse oppstår og umiddelbart etter at den internasjonale forsendelsen frigis fra klareringsprossesen, blir enda en automatisk beskjed sendt for å varsle e-postmottakeren.
 • Leveringsvarsling: Varsle e-postmottakeren når en pakke har blitt levert. Meldingen inkluderer sporingsnummer, avsendernavn, leveringsdato/-klokkeslett og eventuelt navnet på personen som signerte for pakken.
 • Detaljerte resultater: Varsle e-postmottakeren om de sporingsdetaljerte resultatene som vises på Detaljerte resultater-fanen.


Sporingsoppsummeringsresultater:    
Oppsummeringsresultatskjermen viser dato/klokkeslett, status, bestemmelsessted for FedEx-forsendelser.
For FedEx-forsendelsesdetaljer klikker du det understrekede sporingsnummeret.

Fra dette skjermbildet kan du også se eller sende på e-post brev med signaturbevis på levering for alle leverte FedEx Express®-forsendelser du velger. For å sende e-post klikker du knappen «Resultater av signaturbevis på e-post». Du vil kunne forhåndsvise PDF-filen Signaturbevis på levering, skrive inn opptil fire mottakeres e-postadresser, legge til en personlig melding (valgfritt) og deretter sende inn forespørselen din. E-postforespørselen din sendes øyeblikkelig til mottakerne du har valgt. Mottakerne mottar en e-post fra FedEx på dine vegne med brevene med signaturbevis på levering kombinert i et PDF-filvedlegg.

Sortere oppsummeringsresultater:  For å sortere resultater klikker du triangelet i kolonneoverskriften. Når du klikker triangelet en gang til, sorteres det i motsatt rekkefølge.

 
Spor etter referanse:  Du kan spore statusen på forsendelsene dine med referanser som er tilordnet forsendelsene av avsenderen. Du kan enten spore med eller uten et kontonummer.

 • Med kontonummer:  Du kan skrive inn opptil 30 referanser og det tilknyttede kontonummeret. Alle forsendelser som er tilknyttet kontonummeret og referansen(e) vises.
 • Uten et kontonummer:  Du kan skrive inn opptil 30 referanser. Skriv inn forsendelsesdato (+/- 15 dager), bestemmelsesland og bestemmelsesstedets postkode. Ikke alle land støtter postkoder. Velg bestemmelseslandet først for å avgjøre postkodekravene.
  Merk: Kun eksakte treff vil vises når du sporer etter referanse uten et kontonummer. Hvis det finnes flere resultater for samme referansenummer, må du velge en FedEx-tjeneste før du klikker på Resubmit all (Send alt på nytt). Hvis det ikke finnes eksakte treff, blir du bedt om å angi kontonummeret.
 
Spor tilknyttede forsendelser:    FedEx tilbyr deg praktisk forsendelsesstatussporingsinformasjon for flere deler. Hver pakke i en forsendelse i flere deler er koblet sammen som tilknyttede forsendelser (spor statusen til én pakke og få tilgang til informasjon for alle pakkene i forsendelsen)

 • Hovedsporingsnummer:  Det første sporingsnummeret i en forsendelse i flere deler som forbinder alle numrene i forsendelsen.
 
Tilgjengelighet av sporingsinformasjon:    Sporingsinformasjon er tilgjengelig i 90 dager etter levering for FedEx Express.


Hvordan får jeg mer hjelp?


Lukk vindu