Print   Print    Zamknij okno
Szybka pomoc
Śledzenie przesyłek można użyć do sprawdzania statusu przesyłki w dowolnej chwili podczas procesu doręczania i po nim. Za pomocą kilku kliknięć można sprawdzić status do 25 przesyłek FedEx jednocześnie.

Co muszę wiedzieć?
Kilka wskazówek:
Śledzenie przy użyciu numeru lotniczego listu przewozowego - Można podać numery lotniczych listów przewozowych dla 25 przesyłek jednocześnie. Upewnij się, że w pojedynczej linijce wprowadzony jest tylko jeden numer.
Podsumowanie - Ekran "Podsumowanie" (Summary Results) zawiera status, miejsce przeznaczenia, datę oraz czas doręczenia podaną dla każdego numeru poszukiwanej przesyłki. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji o przesyłce, kliknij na podkreślony numer poszukiwanej przesyłki.
Wyświetl szczegółowe informacje dla innych poszukiwanych przesyłek - Jeśli wpisałeś wiele numerów poszukiwanych przesyłek, można uzyskać szczegółowe informacje o innych przesyłkach, klikając na Poprzednia (Previous) lub Następna (Next), lub wybierając numer poszukiwanej przesyłki z menu rozwijalnego.
Data i godzina - Rubryka "Data/godzina" (Delivery Date/Time) na stronie "Informacje szczegółowe" (Detailed Results) pokazuje godzinę doręczenia odpowiednią do strefy czasowej miejsca przeznaczenia.
Komentarze - Kolumna "Komentarze" (Comments) na stronie "Informacje szczegółowe" (Detailed Results) może zawierać dodatkowe informacje o przesyłce. Oto kilka najczęściej występujących komentarzy oraz ich opisy:
  • Dzień świąteczny/firma nieczynna (Holiday/business closed): Gdy firma FedEx próbowała doręczyć przesyłkę, firma odbiorcy była zamknięta z powodu święta. Firma FedEx spróbuje doręczyć przesyłkę następnego dnia roboczego.
  • Przesyłki wstrzymane w placówce FedEx (Shipments held at FedEx location): Przesyłka została wstrzymana w placówce FedEx na żądanie nadawcy lub z powodu niepomyślnych prób doręczenia.
  • Brak odbiorcy/firma zamknięta (Recipient not in/business closed): Firma odbiorcy była zamknięta lub odbiorca był nieobecny. Firma FedEx spróbuje doręczyć przesyłkę następnego dnia roboczego.
Śledzenie starszych przesyłek - Informacje o przebiegu transportu są dostępne dla przesyłek FedEx w ciągu 120 dni od ich doręczenia. Aby znaleźć status przesyłki starszej niż 120 dni, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej?
Aby dowiedzieć się więcej śledzeniu przesyłek FedEx, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.
Powrót do początku strony

Zamknij okno