Print   Print    Stäng fönstret
Snabbhjälp
Du kan använda spårningsfunktionen för att kontrollera statusen för din försändelse när som helst under och efter leveransen. Genom några få musklick kan du kontrollera statusen på upp till 30 FedEx-försändelser samtidigt.
Vad behöver jag veta?
Här är några användbara tips:
Spåra per spårningsnummer - Du kan ange spårningsnummer på upp till 30 försändelser åt gången. Kontrollera att du bara anger ett spårningsnummer per rad.
Resultatöversikt - Fönstret Resultatöversikt visar leveransinformation såsom status, destination, leveranstid och datum per spårningsnummer. Om du vill ha mer information om en försändelse klickar du på det understrukna spårningsnumret.
Visa detaljerade resultat för andra spårningsnummer - Om du har angett flera spårningsnummer kan du se detaljerade resultat för andra försändelser genom att klicka på Föregående eller Nästa, eller genom att välja ett spårningsnummer från rullgardinsmenyn.
Datum och tid - på sidan Detaljerade resultat visar leveranstiden i destinationens tidszon.
Kommentarer - Kolumnen Kommentarer på sidan Detaljerade resultat kan innehålla ytterligare försändelseinformation. Här är några av de vanligaste kommentarerna med förklaringar.
  • Helg/verksamhet stängd: Mottagarens verksamhet var helgstängd när FedEx försökte leverera. FedEx försöker leverera försändelsen nästa arbetsdag.
  • Försändelser behålls på FedEx-kontor: Försändelsen behålls på ett FedEx-kontor, antingen på avsändarens begäran eller på grund av att den inte kunnat levereras.
  • Mottagaren inte inne/verksamhet stängd: Mottagarens verksamhet var stängd, eller så kunde mottagaren inte nås. FedEx försöker leverera försändelsen nästa arbetsdag.
Spåra äldre leveranser - Spårningsinformation för FedEx-försändelser finns tillgänglig upp till 120 dagar efter leverans. Kontakta kundtjänst om du vill kontrollera status för en leverans som är äldre än 120 dagar.
Spårning via alternativ referens - Om du saknar spårningsnummer kan du spåra per referensnummer. Välj hur du vill söka på Referenstyp-menyn och ange ditt FedEx-kontonummer och upp till 30 referensnummer av referenstypen du valt.
Hur kan jag få mer hjälp?
Om du vill ha mer information om FedEx Spårning, kontakta kundtjänst.
Tillbaka upp

Stäng fönstret