ประเภทคําแนะนำในการบรรจุ:

965 หมวด IA | UN3480

สิ่งที่คุณต้องรู้ในการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียม


เอกสารที่ต้องการ

  • ต้องมีใบสำแดงของผู้จัดส่ง 

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบตราส่งสินค้าทางอากาศของ FedEx ได้ระบุข้อความต่อไปนี้ “สินค้าอันตรายตามใบสำแดงของผู้จัดส่งที่แนบมาด้วย” และ “เครื่องบินขนส่งสินค้าเท่านั้น”

  • ต้องแสดงเซลล์ลิเธียมไอออนสำหรับการขนส่ง ซึ่งมีสถานะของประจุ (SoC) ไม่เกิน 30% ของอัตราความจุ

  • เซลล์ลิเธียมไอออนที่มีสถานะของประจุมากกว่า 30% ของอัตราความจุจะสามารถแสดงสำหรับการขนส่งบนเครื่องบินขนส่งสินค้าเท่านั้นได้เท่านั้น โดยต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากรัฐต้นทางและรัฐของผู้ประกอบการภายใต้เงื่อนไขที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่กำหนดโดยหน่วยงานเหล่านั้น
     

ต้องมีการบรรจุหีบห่อและการติดฉลาก

  • ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ของ UN (ต้องตรงตามมาตรฐานกลุ่มบรรจุภัณฑ์ II)

  • ฉลากแบตเตอรี่ลิเธียมคลาส 9 (รูปที่ 1) กับฉลาก CAO (รูปที่ 2) ติดอยู่บนพื้นผิวด้านเดียวกัน
package_required_1
รูปที่ - 2

รูปที่ 1

package_3

รูปที่ 2


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม IDG: มี

2,112 บาท ต่อการจัดส่ง หรือ 29.50 บาท ต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดมากกว่า อาจมีน้ำหนักขั้นต่ำ

(*): ค่าธรรมเนียมอาจต่างกันไปตามสกุลเงินที่เรียกชำระเงินของท้องถิ่น

กรุณาระบุข้อมูล MSDS สำหรับการตรวจสอบเบื้องต้น หากการจัดส่งของคุณไม่ใช่การจัดส่ง DG ก็จะไม่มีค่าธรรมเนียม DG

อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่นๆ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการจัดส่งของคุณ คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม


ต้นทางและปลายทาง

โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราเพื่อจองบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ลิเธียม

จัดส่งจาก ไทย

ต้นทาง รับจัดส่ง
กรุงเทพฯ ใช่
แหลมฉบัง ใช่
พัทยา ใช่
อยุธยา ใช่
นครราชสีมา -
 
ภูเก็ต -
 
เชียงใหม่ -
 
ปลายทาง สถานที่ รับจัดส่ง
ออสเตรเลีย ทุกสถานที่ -
จีน ทุกสถานที่ -
ฝรั่งเศส ทุกสถานที่ ใช่
เยอรมนี ทุกสถานที่ ใช่
กวม ทุกสถานที่ -
เขตบริหารพิเศษจีนฮ่องกง ทุกสถานที่ ใช่
อินเดีย ทุกสถานที่ ใช่
อินโดนีเซีย ทุกสถานที่ -
ญี่ปุ่น ทุกสถานที่ ใช่
มาเลเซีย ทุกสถานที่ ใช่
นิวซีแลนด์ ทุกสถานที่ -
ฟิลิปปินส์1 ทุกสถานที่ ใช่
สิงคโปร์ ทุกสถานที่ ใช่
เกาหลีใต้ ทุกสถานที่ ใช่
จีนไต้หวัน ทุกสถานที่ ใช่
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทุกสถานที่ ใช่
สหรัฐอเมริกา2 ทุกสถานที่ ใช่
เวียดนาม ทุกสถานที่ -

จัดส่งไปยัง ไทย

ปลายทาง รับจัดส่ง
กรุงเทพฯ ใช่
แหลมฉบัง ใช่
พัทยา ใช่
อยุธยา ใช่
นครราชสีมา ใช่ เฉพาะโบรเกอร์ที่ไม่ใช่ของ FedEx เท่านั้น*
ภูเก็ต ใช่ เฉพาะโบรเกอร์ที่ไม่ใช่ของ FedEx เท่านั้น*
เชียงใหม่ ใช่ เฉพาะโบรเกอร์ที่ไม่ใช่ของ FedEx เท่านั้น*
ต้นทาง สถานที่ รับจัดส่ง
ออสเตรเลีย ทุกสถานที่ -
จีน ทุกสถานที่ ใช่
ฝรั่งเศส ทุกสถานที่ ใช่
เยอรมนี ทุกสถานที่ ใช่
กวม ทุกสถานที่ -
เขตบริหารพิเศษจีนฮ่องกง ทุกสถานที่ ใช่
อินเดีย ทุกสถานที่ -
อินโดนีเซีย ทุกสถานที่ -
ญี่ปุ่น ทุกสถานที่ ใช่
มาเลเซีย ทุกสถานที่ ใช่
นิวซีแลนด์ ทุกสถานที่ -
ฟิลิปปินส์ ทุกสถานที่ ใช่
สิงคโปร์ ทุกสถานที่ ใช่
เกาหลีใต้ ทุกสถานที่ ใช่
จีนไต้หวัน ทุกสถานที่ ใช่
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทุกสถานที่ -
สหรัฐอเมริกา ทุกสถานที่ ใช่
เวียดนาม ทุกสถานที่ -

* อาจมีค่าธรรมเนียมการจัดเก็บรายวัน

1 ฟิลิปปินส์: จำกัดการให้บริการเฉพาะใน BNQ (Pasay City), CUJ (Cavite), CYU (Clark), CYZ (Quezon City), LWA (Laguna), MNL (Manila), PAG (Pasig) และ SFE (Subic) เท่านั้น

2 ALASKA (สหรัฐอเมริกา):

  • สินค้าอันตรายไม่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งไปยัง/จาก BRW และ PUO ใน Anchorage, Alaska ซึ่งรวมถึงหมวด II การจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งหมดที่มีเครื่องหมายแบตเตอรี่ลิเธียม
  • สินค้าอันตรายไม่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งไปยัง/จาก Juneau (JNU), Ketchikan (KTN) และ Sitka (SIT) อย่างไรก็ตาม สามารถรับจัดส่งหมวด II แบตเตอรี่ลิเธียมที่มีเครื่องหมายแบตเตอรี่ลิเธียม แต่ไม่มีฉลากสำหรับเครื่องบินขนส่งสินค้าเท่านั้นไปยัง/จากสถานที่เหล่านี้ได้

HAWAII (สหรัฐอเมริกา): สินค้าอันตรายไม่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งไปยัง/จากพื้นที่ Kalaupapa ของเกาะ Molokai อย่างไรก็ตาม สามารถรับจัดส่งหมวด II แบตเตอรี่ลิเธียมที่มีเครื่องหมายแบตเตอรี่ลิเธียม แต่ไม่มีฉลากสำหรับเครื่องบินขนส่งสินค้าเท่านั้นไปยัง/จากสถานที่เหล่านี้ได้