ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่น ๆ

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่น ๆ

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่น ๆ

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่น ๆ
(สำหรับผู้ชำระเงินในประเทศไทย)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการเพิ่มเติมของเรา กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ PDF ชื่อ 'ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่น ๆ' จากลิงก์ข้างล่างนี้ 

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการส่งออกและ ImportOne ปี 2019

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่น ๆ สำหรับบุคคลที่สามทั่วโลกปี 2019

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับบริการของ FedEx กรุณาพลิกดูด้านหลังของใบตราส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศของ FedEx และเอกสารออนไลน์เกี่ยวกับ เงื่อนไขการขนส่งตามมาตรฐาน หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการระหว่างประเทศของพัสดุที่จัดส่งนั้น

ค่าบริการเพิ่มเติมนอกพื้นที่การนำส่ง/การไปรับพัสดุ

พัสดุที่จัดส่งระหว่างประเทศด้วย FedEx Express ที่มีการนำส่งถึงหรือไปรับจากทำเลที่ตั้งที่อยู่ไกลและเข้าถึงได้ยากจะมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมนอกพื้นที่การนำส่งพัสดุหรือนอกพื้นที่การไปรับพัสดุ รายการรหัสไปรษณีย์และชื่อเมืองที่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเหล่านี้ สามารถดูได้ ที่นี่

ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการขนส่งที่ไม่สามารถวางซ้อนกันได้

ค่าบริการจะมีผลกับพัสดุ สกิด หรือพาเลทใด ๆ ของการขนส่งที่ไม่สามารถวางซ้อนกันได้ ซึ่งหมายความว่าพัสดุ สกิดหรือพาเลทนั้นไม่สามารถซ้อนกันได้ในแนวตั้ง ในลักษณะที่ปลอดภัยและมีความมั่นคง พาเลทหรือสกิดจะถูกกำหนดให้เป็นการขนส่งที่ไม่สามารถวางซ้อนกันได้เมื่อลูกค้าระบุด้วยสติ๊กเกอร์หรือหากมีกรวยหรือหมวกอยู่ด้านบน หรือหากมีรูปร่างป้าน

บริการที่มีค่าบริการเพิ่มเติม: บริการ International Priority Freight (IPF) และ International Economy Freight (IEF)

ค่าธรรมเนียมการเรียกชำระเงินโดยบุคคลที่สาม

ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2018 ค่าธรรมเนียมการเรียกชำระเงินโดยบุคคลที่สามจะมีผลกับการจัดส่งที่เรียกชำระเงินจากบุคคลที่สาม ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บจากบุคคลที่สาม ค่าธรรมเนียมการเรียกชำระเงินโดยบุคคลที่สามจะมีผลบังคับใช้เมื่อหมายเลขบัญชีไม่เกี่ยวข้องกับผู้จัดส่งตามที่ FedEx กำหนดไว้แต่เพียงผู้เดียว ถูกเรียกชำระเป็นบุคคลที่สามสำหรับการจัดส่งดังกล่าว กรุณาดู เงื่อนไขการขนส่งมาตรฐาน แบบออนไลน์ สำหรับคำจำกัดความของการจัดส่งที่ชำระโดยบุคคลที่สาม