สนามบินที่มีฝูงบิน FedEx

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ

สำหรับผู้ชำระเงินในประเทศไทย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการเพิ่มเติมของเรา กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ PDF ชื่อ 'ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ ของ FedEx' จากลิงก์ข้างล่างนี้ 

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับบริการของ FedEx กรุณาพลิกดูด้านหลังของใบตราส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศของ FedEx และเอกสารออนไลน์เกี่ยวกับ เงื่อนไขการขนส่งตามมาตรฐาน หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการระหว่างประเทศของพัสดุที่จัดส่งนั้น

 

ค่าบริการเพิ่มเติมนอกพื้นที่การนำส่ง/การไปรับพัสดุ

พัสดุที่จัดส่งระหว่างประเทศด้วย FedEx Express ที่มีการนำส่งถึงหรือไปรับจากทำเลที่ตั้งที่อยู่ไกลและเข้าถึงได้ยากจะมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมนอกพื้นที่การนำส่งพัสดุหรือนอกพื้นที่การไปรับพัสดุ รายการรหัสไปรษณีย์และชื่อเมืองที่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเหล่านี้ สามารถดูได้ ที่นี่

ค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการเพิ่มเติม

ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 ค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการเพิ่มเติมจะมีผลกับพัสดุที่ตรงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ขนาด

ค่าธรรมเนียมจะมีผลกับพัสดุที่:

1) วัดแล้วมีขนาดมากกว่า 121 เซนติเมตร จากด้านที่ยาวที่สุด

2) วัดแล้วมีขนาดมากกว่า 76 เซนติเมตร จากด้านที่ยาวเป็นลำดับที่สอง

รูปร่างและขนาดของพัสดุอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างจัดส่ง ซึ่งสามารถส่งผลต่อค่าธรรมเนียมของพัสดุได้ FedEx อาจทำการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการขนส่งให้เหมาะสมได้ทุกเวลา หากขนาดของพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการจัดส่ง

การขนส่ง

ค่าธรรมเนียมจะมีผลกับการขนส่งพัสดุใดๆ ที่วัดแล้วมีขนาดมากกว่า 157 เซนติเมตร จากด้านที่ยาวที่สุด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการเพิ่มเติมสำหรับการขนส่ง และการขนส่งพัสดุใดๆ ที่ต้องมีการจัดการพิเศษระหว่างขนส่ง

 

ค่าธรรมเนียมขนาดใหญ่พิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 ค่าธรรมเนียมขนาดใหญ่พิเศษจะมีผลกับการขนส่งที่พัสดุมีความยาวเกิน 243 เซนติเมตร หรือมีความยาวและเส้นรอบวงเกิน 330 เซนติเมตร (ด้านยาว+2 เท่าของความกว้าง+2 เท่าของความสูง)

รูปร่างและขนาดของพัสดุอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างจัดส่ง ซึ่งสามารถส่งผลต่อค่าธรรมเนียมของพัสดุได้ FedEx อาจทำการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการขนส่งให้เหมาะสมได้ทุกเวลา หากขนาดของพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการจัดส่ง

ค่าธรรมเนียมการเรียกชำระเงินโดยบุคคลที่สาม

ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 ค่าธรรมเนียมการเรียกชำระเงินโดยบุคคลที่สามจะมีผลกับการจัดส่งที่เรียกชำระเงินจากบุคคลที่สาม ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บจากบุคคลที่สาม ค่าธรรมเนียมการเรียกชำระเงินโดยบุคคลที่สามจะมีผลบังคับใช้เมื่อหมายเลขบัญชีไม่เกี่ยวข้องกับผู้จัดส่งตามที่ FedEx กำหนดไว้แต่เพียงผู้เดียว ถูกเรียกชำระเป็นบุคคลที่สามสำหรับการจัดส่งดังกล่าว กรุณาดู เงื่อนไขการขนส่งมาตรฐาน แบบออนไลน์ สำหรับคำจำกัดความของการจัดส่งที่ชำระโดยบุคคลที่สาม

ค่าบริการเพิ่มเติมชั่วคราวสำหรับทุกการจัดส่งกับ FedEx Express (มีผลวันที่ 6 เมษายน 2563)

FedEx ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญในการผลักดันธุรกิจการค้า อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือตลอดวิกฤติโควิท-19 นี้ เรายังคงพยายามอย่างสุดความสามารถในการให้บริการขนส่งไปยังหลายประเทศทั่วโลก โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในท้องถิ่นที่อนุญาต

ข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับซัพพลายเชนทั่วโลกเป็นอย่างมาก อีกทั้งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเราในสถานการณ์เช่นนี้เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เราสามารถส่งมอบบริการให้กับคุณอย่างต่อเนื่องตลอดสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้ เรามีความจำเป็นที่จะต้องเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมชั่วคราวสำหรับทุกการจัดส่งพัสดุและสินค้าที่มีน้ำหนักมากระหว่างประเทศกับ FedEx Express โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563

มีผลวันที่

การจัดส่งที่มีผลกระทบ อัตราค่าบริการเพิ่มเติมต่อกก. (บาท)

6 เมษายน 2563

การจัดส่งขาออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วโลก 32 บาท ต่อ กก.*
ภายในเอเชียแปซิฟิก** 32 บาท ต่อ กก.*
ทุกการจัดส่งพัสดุและสินค้าที่มีน้ำหนักมากระหว่างประเทศ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น 7 บาท ต่อ กก.*

*  ขั้นต่ำ 32 บาท ต่อการจัดส่งพัสดุ1 และขั้นต่ำ 1,620 บาท ต่อการจัดส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมาก2 จากทุกประเทศต้นทาง

1    สำหรับการจัดส่งพัสดุด้วยบริการต่อไปนี้ FedEx Envelope, FedEx Pak, FedEx International Priority (IP), FedEx International Economy (IE), FedEx International First (IF), FedEx 10kg Box, FedEx 25kg Box, FedEx International Priority DirectDistribution (IPD), FedEx International Economy DirectDistribution (IED)

2   สำหรับการจัดส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากด้วยบริการต่อไปนี้ FedEx International Priority Freight (IPF), FedEx International Economy Freight (IEF), FedEx International Priority DirectDistribution Freight (IDF)

**       การจัดส่งระหว่างอเมริกันซามัว, ออสเตรเลีย, บรูไน, หมู่เกาะคุก, จีน, ฟิจิ, ไมโครนีเซีย, กวม, เขตปกครองพิเศษจีนฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, กัมพูชา, เกาหลีใต้, ลาว, หมู่เกาะมาร์แชลล์, มองโกเลีย, เขตปกครองพิเศษจีนมาเก๊า, หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา, มาเลเซีย, นิวแคลิโดเนีย, นิวซีแลนด์, เฟรนช์พอลินีเชีย, ปาปัวนิวกินี, ฟิลิปปินส์, ปาเลา, สิงคโปร์, ไทย, ติมอร์-เลสเต, ตองกา, จีนไต้หวัน, เวียดนาม, วานูอาตู, หมู่เกาะวาลิสและฟูตูนา, ซามัว ทั้งนี้มีการยกเว้นเฉพาะบางเส้นทาง หากต้องการตรวจสอบค่าบริการเพิ่มเติมชั่วคราวสำหรับการจัดส่งของคุณภายในเอเชียแปซิฟิก กรุณาเข้าสู่เว็บไซต์ fedex.com เพื่อรับอัตราค่าบริการ

อัพเดทค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับฟอร์มใบตราส่งสินค้าทางอากาศแบบเขียน (มีผลวันที่ 6 กรกฎาคม 2563)

ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เราจะทำการปรับค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับฟอร์มใบตราส่งสินค้าทางอากาศแบบเขียนเป็น 130 บาทต่อใบ ลูกค้าท่านใดที่ต้องการสั่งฟอร์มใบตราส่งสินค้าทางอากาศแบบเขียนจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมที่ 130 บาทต่อใบ นอกจากนี้ค่าบริการเพิ่มเติมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสู่ดิจิตอลของเราอีกด้วย

ค่าบริการเพิ่มเติมนี้จะถูกเรียกเก็บไปยังบัญชี FedEx ของผู้ที่ทำการสั่งฟอร์ม ด้วยใบแจ้งหนี้ที่ออกแยกให้โดยเฉพาะ

เราขอแนะนำให้คุณทำการจัดส่งด้วยเครื่องมือออนไลน์ของเรา เพื่อพบกับกระบวนการจัดส่งแบบดิจิตอลที่เต็มไปด้วยความง่าย สะดวก และรวดเร็ว

เพียงเข้าสู่เว็บไซต์ fedex.com และคลิก “จัดส่ง”