สนามบินที่มีฝูงบิน FedEx

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ

สำหรับผู้ชำระเงินในประเทศไทย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการเพิ่มเติมของเรา กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ PDF ชื่อ 'ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ ของ FedEx' จากลิงก์ข้างล่างนี้ 

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับบริการของ FedEx กรุณาพลิกดูด้านหลังของใบตราส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศของ FedEx และเอกสารออนไลน์เกี่ยวกับ เงื่อนไขการขนส่งตามมาตรฐาน หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการระหว่างประเทศของพัสดุที่จัดส่งนั้น

 

ค่าบริการเพิ่มเติมนอกพื้นที่การนำส่ง/การไปรับพัสดุ

พัสดุที่จัดส่งระหว่างประเทศด้วย FedEx Express ที่มีการนำส่งถึงหรือไปรับจากทำเลที่ตั้งที่อยู่ไกลและเข้าถึงได้ยากจะมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมนอกพื้นที่การนำส่งพัสดุหรือนอกพื้นที่การไปรับพัสดุ

ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 การจัดส่งระหว่างประเทศบางรายการไปยัง/จากสหรัฐอเมริกาจะมีการคิดค่าธรรมเนียมนอกพื้นที่จัดส่งหรือค่าธรรมเนียมนอกพื้นที่เข้ารับ สำหรับบริการ International Express Freight ตามรหัสไปรษณีย์ของตำแหน่งที่เข้ารับหรือจัดส่ง

รายการรหัสไปรษณีย์และชื่อเมืองที่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเหล่านี้ สามารถดูได้ ที่นี่

ค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการเพิ่มเติมจะมีผลกับพัสดุที่ตรงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ขนาด

ค่าธรรมเนียมจะมีผลกับพัสดุที่:

1) วัดแล้วมีขนาดมากกว่า 121 เซนติเมตร จากด้านที่ยาวที่สุด

2) วัดแล้วมีขนาดมากกว่า 76 เซนติเมตร จากด้านที่ยาวเป็นลำดับที่สอง

ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการเพิ่มเติม – ขนาด จะใช้กับบรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่มีความยาวและเส้นรอบวงมากกว่า 266 เซนติเมตร

รูปร่างและขนาดของพัสดุอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างจัดส่ง ซึ่งสามารถส่งผลต่อค่าธรรมเนียมของพัสดุได้ FedEx อาจทำการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการขนส่งให้เหมาะสมได้ทุกเวลา หากขนาดของพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการจัดส่ง

การขนส่ง

ค่าธรรมเนียมจะมีผลกับการขนส่งพัสดุใดๆ ที่วัดแล้วมีขนาดมากกว่า 157 เซนติเมตร จากด้านที่ยาวที่สุด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการเพิ่มเติมสำหรับการขนส่ง และการขนส่งพัสดุใดๆ ที่ต้องมีการจัดการพิเศษระหว่างขนส่ง

 

ค่าธรรมเนียมขนาดใหญ่พิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ค่าธรรมเนียมขนาดใหญ่พิเศษจะมีผลกับการขนส่งที่พัสดุมีความยาว*เกิน 243 เซนติเมตร หรือมีความยาว*และเส้นรอบวงเกิน 330 เซนติเมตร (ด้านยาว+2 เท่าของความกว้าง+2 เท่าของความสูง)

รูปร่างและขนาดของพัสดุอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างจัดส่ง ซึ่งสามารถส่งผลต่อค่าธรรมเนียมของพัสดุได้ FedEx อาจทำการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการขนส่งให้เหมาะสมได้ทุกเวลา หากขนาดของพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการจัดส่ง

*ความยาวคือด้านที่ยาวที่สุดของพัสดุ

ค่าบริการเพิ่มเติมชั่วคราวจะเปลี่ยนชื่อเป็น "ค่าธรรมเนียมพิเศษ" ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนทั่วโลก และทำให้เกิดข้อจำกัดในการขนส่งสินค้าทางอากาศอีกด้วย

ทำให้เราต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากการที่เราพยายามปรับเครือข่ายการขนส่งของเรา เราจึงต้องประกาศเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมชั่วคราวสำหรับทุกการจัดส่งพัสดุ และสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ของ FedEx Express และ TNT ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้เราขอแจ้งให้ทราบว่า "ค่าบริการเพิ่มเติมชั่วคราว" จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "ค่าธรรมเนียมพิเศษ" ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 

เป็นต้นไป

 

การปรับค่าธรรมเนียมพิเศษ (ประเทศไทย)

ตามที่ได้ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับทุกการจัดส่งพัสดุ และสินค้าที่มีน้ำหนักมากตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

เราได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ เนื่องจากข้อกำหนดต่างๆในหลายประเทศได้ถูกกำหนดขึ้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ข้อกำหนดเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อซัพพลายเชนทั่วโลก และยังส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการขนส่งสินค้าทางอากาศ เราจึงต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากการที่เราพยายามปรับเครือข่ายการขนส่งของเรา เพื่อให้บริการกับคุณอย่างสุดความสามารถท่ามกลางข้อจำกัดเหล่านี้ต่อไป

เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศบางรายการจะถูกปรับขึ้น การปรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะช่วยให้เราสามารถส่งมอบบริการที่ดี่ที่สุดให้กับคุณตลอดสถานการณ์นี้ กรุณาดูข้อมูลอัพเดทตามรายละเอียดด้านล่าง

มีผลวันที่

การจัดส่งที่มีผลกระทบ อัตราค่าบริการเพิ่มเติมต่อกก. (บาท)

6 เมษายน 2563 -
9 สิงหาคม 2563

การจัดส่งขาออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วโลก 32 บาท ต่อ กก.*
ภายในเอเชียแปซิฟิก** 32 บาท ต่อ กก.*
ทุกการจัดส่งพัสดุ และสินค้าที่มีน้ำหนักมากระหว่างประเทศ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น 7 บาท ต่อ กก.*

*  ขั้นต่ำ 32 บาท ต่อการจัดส่งพัสดุ¹ และขั้นต่ำ 1,620 บาท ต่อการจัดส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมาก² จากทุกประเทศต้นทาง

1 สำหรับการจัดส่งพัสดุด้วยบริการต่อไปนี้ FedEx Envelope, FedEx Pak, FedEx International Priority (IP), FedEx International Economy (IE), FedEx International First (IF), FedEx 10kg Box, FedEx 25kg Box, FedEx International Priority DirectDistribution (IPD), FedEx International Economy DirectDistribution (IED)

² สำหรับการจัดส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากด้วยบริการต่อไปนี้ FedEx International Priority Freight (IPF), FedEx International Economy Freight (IEF), FedEx International Priority DirectDistribution Freight (IDF)

** การจัดส่งระหว่างอเมริกันซามัว, ออสเตรเลีย, บรูไน, หมู่เกาะคุก, จีน, ฟิจิ, ไมโครนีเซีย, กวม, เขตปกครองพิเศษจีนฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, กัมพูชา, เกาหลีใต้, ลาว, หมู่เกาะมาร์แชลล์, มองโกเลีย, เขตปกครองพิเศษจีนมาเก๊า, หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา, มาเลเซีย, นิวแคลิโดเนีย, นิวซีแลนด์, เฟรนช์พอลินีเชีย, ปาปัวนิวกินี, ฟิลิปปินส์, ปาเลา, สิงคโปร์, ไทย, ติมอร์-เลสเต, ตองกา, จีนไต้หวัน, เวียดนาม, วานูอาตู, หมู่เกาะวาลิสและฟูตูนา, ซามัว ทั้งนี้มีการยกเว้นเฉพาะบางเส้นทาง หากต้องการตรวจสอบค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการจัดส่งของคุณภายในเอเชียแปซิฟิก กรุณาเข้าสู่เว็บไซต์ fedex.com เพื่อรับอัตราค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ถึง 18 เมษายน 2564

 

มีผลวันที่ การจัดส่งที่มีผลกระทบ อัตราค่าบริการเพิ่มเติมต่อกก. (บาท)
10 สิงหาคม 2563 - 18 เมษายน 2564 การจัดส่งที่ชำระเงินในประเทศไทย โดยบุคคลที่สามทั่วโลก^ 7 บาท ต่อ กก.*
การจัดส่งขาออกจากประเทศไทย ไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
64 บาท ต่อ กก.*
ไปยังเอเชียแปซิฟิก**
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น
32 บาท ต่อ กก.*
การจัดส่งขาออกจากประเทศไทยไปยังอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก และเปอร์โตริโก
32 บาท ต่อ กก.*
ไปยังพื้นที่อื่นทั่วโลก
7 บาท ต่อ กก.*
การจัดส่ง ImportOne^ ขาเข้ามายังประเทศไทย จากเอเชียแปซิฟิก**
32 บาท ต่อ กก.*
จากพื้นที่อื่นทั่วโลก
7 บาท ต่อ กก.*


* ขั้นต่ำ 32 บาท ต่อการจัดส่งพัสดุ¹ และขั้นต่ำ 1,620 บาท² ต่อการจัดส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมาก จากทุกประเทศต้นทาง ค่าบริการเพิ่มเติมที่เรียกเก็บจริงจะถูกคำนวนตามสกุลเงินในใบแจ้งหนี้

^ สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนบริการ ImportOne และบุคคลที่สามทั่วโลกเท่านั้น สำหรับลูกค้าอื่นที่ทำการนำเข้า/ชำระเงินโดยบุคคลที่สามจะพิจารณาค่าธรรมเนียมนี้จากประเทศ/เขตการปกครองต้นทาง 

¹ สำหรับการจัดส่งพัสดุด้วยบริการต่อไปนี้ FedEx Envelope, FedEx Pak, FedEx International Priority (IP), FedEx International Economy (IE), FedEx International First (IF), FedEx 10kg Box, FedEx 25kg Box, FedEx International Priority DirectDistribution (IPD), FedEx International Economy DirectDistribution (IED)

² สำหรับการจัดส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากด้วยบริการต่อไปนี้ FedEx International Priority Freight (IPF), FedEx International Economy Freight (IEF), FedEx International Priority DirectDistribution Freight (IDF)

** การจัดส่งระหว่างอเมริกันซามัว, ออสเตรเลีย, บรูไน, หมู่เกาะคุก, จีน, ฟิจิ, ไมโครนีเซีย, กวม, เขตปกครองพิเศษจีนฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, กัมพูชา, เกาหลีใต้, ลาว, หมู่เกาะมาร์แชลล์, มองโกเลีย, เขตปกครองพิเศษจีนมาเก๊า, หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา, มาเลเซีย, นิวแคลิโดเนีย, นิวซีแลนด์, เฟรนช์พอลินีเชีย, ปาปัวนิวกินี, ฟิลิปปินส์, ปาเลา, สิงคโปร์, ติมอร์-เลสเต, ตองกา, จีนไต้หวัน, เวียดนาม, วานูอาตู, หมู่เกาะวาลิสและฟูตูนา, ซามัว ทั้งนี้อาจมีการยกเว้นเฉพาะบางเส้นทาง

ค่าธรรมเนียมพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึง 9 พฤษภาคม 2564

 

มีผลวันที่ การจัดส่งที่มีผลกระทบ อัตราค่าบริการเพิ่มเติมต่อกก. (บาท)
19 เมษายน 2564 - 9 พฤษภาคม 2564 การจัดส่งที่ชำระเงินในประเทศไทย โดยบุคคลที่สามทั่วโลก^ 7 บาท ต่อ กก.*
การจัดส่งขาออกจากประเทศไทย ไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
80 บาท ต่อ กก.* 
ไปยังเอเชียแปซิฟิก**
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น
32 บาท ต่อ กก.*
การจัดส่งขาออกจากประเทศไทยไปยังอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก และเปอร์โตริโก
32 บาท ต่อ กก.*
ไปยังพื้นที่อื่นทั่วโลก
7 บาท ต่อ กก.*
การจัดส่ง ImportOne^ ขาเข้ามายังประเทศไทย จากเอเชียแปซิฟิก**
32 บาท ต่อ กก.*
จากพื้นที่อื่นทั่วโลก
7 บาท ต่อ กก.*


* ขั้นต่ำ 32 บาท ต่อการจัดส่งพัสดุ¹ และขั้นต่ำ 1,620 บาท² ต่อการจัดส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมาก จากทุกประเทศต้นทาง ค่าบริการเพิ่มเติมที่เรียกเก็บจริงจะถูกคำนวนตามสกุลเงินในใบแจ้งหนี้

^ สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนบริการ ImportOne และบุคคลที่สามทั่วโลกเท่านั้น สำหรับลูกค้าอื่นที่ทำการนำเข้า/ชำระเงินโดยบุคคลที่สามจะพิจารณาค่าธรรมเนียมนี้จากประเทศ/เขตการปกครองต้นทาง 

¹ สำหรับการจัดส่งพัสดุด้วยบริการต่อไปนี้ FedEx Envelope, FedEx Pak, FedEx International Priority (IP), FedEx International Economy (IE), FedEx International First (IF), FedEx 10kg Box, FedEx 25kg Box, FedEx International Priority DirectDistribution (IPD), FedEx International Economy DirectDistribution (IED)

² สำหรับการจัดส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากด้วยบริการต่อไปนี้ FedEx International Priority Freight (IPF), FedEx International Economy Freight (IEF), FedEx International Priority DirectDistribution Freight (IDF)

** การจัดส่งระหว่างอเมริกันซามัว, ออสเตรเลีย, บรูไน, หมู่เกาะคุก, จีน, ฟิจิ, ไมโครนีเซีย, กวม, เขตปกครองพิเศษจีนฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, กัมพูชา, เกาหลีใต้, ลาว, หมู่เกาะมาร์แชลล์, มองโกเลีย, เขตปกครองพิเศษจีนมาเก๊า, หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา, มาเลเซีย, นิวแคลิโดเนีย, นิวซีแลนด์, เฟรนช์พอลินีเชีย, ปาปัวนิวกินี, ฟิลิปปินส์, ปาเลา, สิงคโปร์, ติมอร์-เลสเต, ตองกา, จีนไต้หวัน, เวียดนาม, วานูอาตู, หมู่เกาะวาลิสและฟูตูนา, ซามัว ทั้งนี้อาจมีการยกเว้นเฉพาะบางเส้นทาง

 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

มีผลวันที่ การจัดส่งที่มีผลกระทบ อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษต่อกก. (บาท)
10 พฤษภาคม 2564
การจัดส่งที่ชำระเงินในประเทศไทย โดยบุคคลที่สามทั่วโลก^ 

7 บาท ต่อ กก.* (พัสดุ¹)

24 บาท ต่อ กก.* (สินค้าน้ำหนักมาก²) (อัพเดท)

การจัดส่งขาออกจากประเทศไทย ไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
80 บาท ต่อ กก.*
ไปยังเอเชียแปซิฟิก**
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น
32 บาท ต่อ กก.*

ไปยังอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก และเปอร์โตริโก

32 บาท ต่อ กก.* (พัสดุ¹)

64 บาท ต่อ กก.* (สินค้าน้ำหนักมาก²) (อัพเดท)

ไปยังพื้นที่อื่นทั่วโลก
7 บาท ต่อ กก.*
การจัดส่ง ImportOne^ ขาเข้ามายังประเทศไทย จากเอเชียแปซิฟิก**
32 บาท ต่อ กก.*

จากอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก และเปอร์โตริโก

7 บาท ต่อ กก.* (พัสดุ¹)

24 บาท ต่อ กก.* (สินค้าน้ำหนักมาก²) (อัพเดท)

จากพื้นที่อื่นทั่วโลก
7 บาท ต่อ กก.*

*  ขั้นต่ำ 32 บาท ต่อการจัดส่งพัสดุ¹ และขั้นต่ำ 1,620 บาท² ต่อการจัดส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมาก จากทุกประเทศต้นทาง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจะถูกคำนวนตามสกุลเงินในใบแจ้งหนี้

^ สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนบริการ ImportOne และบุคคลที่สามทั่วโลกเท่านั้น สำหรับลูกค้าอื่นที่ทำการนำเข้า/ชำระเงินโดยบุคคลที่สามจะพิจารณาค่าธรรมเนียมนี้จากประเทศ/เขตการปกครองต้นทาง 

¹ สำหรับการจัดส่งพัสดุด้วยบริการต่อไปนี้ FedEx Envelope, FedEx Pak, FedEx International Priority (IP), FedEx International Economy (IE), FedEx International First (IF), FedEx 10kg Box, FedEx 25kg Box, FedEx International Priority DirectDistribution (IPD), FedEx International Economy DirectDistribution (IED)

² สำหรับการจัดส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากด้วยบริการต่อไปนี้ FedEx International Priority Freight (IPF), FedEx International Economy Freight (IEF), FedEx International Priority DirectDistribution Freight (IDF)

** การจัดส่งระหว่างอเมริกันซามัว, ออสเตรเลีย, บรูไน, หมู่เกาะคุก, จีน, ฟิจิ, ไมโครนีเซีย, กวม, เขตปกครองพิเศษจีนฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, กัมพูชา, เกาหลีใต้, ลาว, หมู่เกาะมาร์แชลล์, มองโกเลีย, เขตปกครองพิเศษจีนมาเก๊า, หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา, มาเลเซีย, นิวแคลิโดเนีย, นิวซีแลนด์, เฟรนช์พอลินีเชีย, ปาปัวนิวกินี, ฟิลิปปินส์, ปาเลา, สิงคโปร์, ติมอร์-เลสเต, ตองกา, จีนไต้หวัน, เวียดนาม, วานูอาตู, หมู่เกาะวาลิสและฟูตูนา, ซามัว ทั้งนี้อาจมีการยกเว้นเฉพาะบางเส้นทาง

 

อัพเดทค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับฟอร์มใบตราส่งสินค้าทางอากาศแบบเขียน (มีผลวันที่ 6 กรกฎาคม 2563)

ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เราจะทำการปรับค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับฟอร์มใบตราส่งสินค้าทางอากาศแบบเขียนเป็น 130 บาทต่อใบ ลูกค้าท่านใดที่ต้องการสั่งฟอร์มใบตราส่งสินค้าทางอากาศแบบเขียนจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมที่ 130 บาทต่อใบ นอกจากนี้ค่าบริการเพิ่มเติมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสู่ดิจิตอลของเราอีกด้วย

ค่าบริการเพิ่มเติมนี้จะถูกเรียกเก็บไปยังบัญชี FedEx ของผู้ที่ทำการสั่งฟอร์ม ด้วยใบแจ้งหนี้ที่ออกแยกให้โดยเฉพาะ

เราขอแนะนำให้คุณทำการจัดส่งด้วยเครื่องมือออนไลน์ของเรา เพื่อพบกับกระบวนการจัดส่งแบบดิจิตอลที่เต็มไปด้วยความง่าย สะดวก และรวดเร็ว

เพียงเข้าสู่เว็บไซต์ fedex.com และคลิก “จัดส่ง”

การปรับค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรสำหรับประเทศไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564)

เพื่อรักษาคุณภาพการบริการที่ยอดเยี่ยมอย่างที่คุณคาดหวัง เราจึงต้องมีการปรับอัตราค่าบริการของเราให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจมากขึ้น เราได้ทำการปรับค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรของเรา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ค่าธรรมเนียมใหม่จะใช้กับการดำเนินพิธีการศุลกากรทั้งหมด กรุณาคลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดค่าธรรมเนียม