สนามบินที่มีฝูงบิน FedEx

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ

สำหรับผู้ชำระเงินในไทย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการเพิ่มเติมของเรา กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ PDF ชื่อ 'ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ ของ FedEx' จากลิงก์ข้างล่างนี้ 

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับบริการของ FedEx กรุณาพลิกดูด้านหลังของใบตราส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศของ FedEx และเอกสารออนไลน์เกี่ยวกับ เงื่อนไขการขนส่งตามมาตรฐาน หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการระหว่างประเทศของพัสดุที่จัดส่งนั้น

 

ค่าธรรมเนียมสูงสุด

ดูค่าธรรมเนียมพิเศษของเรา ที่นี่

 

ค่าบริการเพิ่มเติมนอกพื้นที่การนำส่ง/การไปรับพัสดุ

พัสดุที่จัดส่งระหว่างประเทศด้วย FedEx Express ที่มีการส่งมอบหรือเข้ารับจากพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงได้ยาก จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมนอกพื้นที่การนำส่งพัสดุหรือนอกพื้นที่การไปรับพัสดุ

ดูรายการรหัสไปรษณีย์และชื่อเมืองที่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเหล่านี้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึง 16 มกราคม 2565

ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 อัตราค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับนอกพื้นที่การนำส่งและนอกพื้นที่การไปรับพัสดุจะพิจารณาโดยอิงตามระดับของรหัสไปรษณีย์หรือเมืองของต้นทางและ/หรือสถานที่ปลายทางของการจัดส่งสำหรับ International Express Freight และบริการจัดส่งพัสดุ

พัสดุที่จัดส่งระหว่างประเทศที่มีการส่งมอบหรือเข้ารับจากพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงได้ยากซึ่งระบุไว้ในรายการค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับนอกพื้นที่การนำส่งและนอกพื้นที่การไปรับพัสดุและรายการรหัสไปรษณีย์จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วยอัตราตามระดับ 

ดูรายการรหัสไปรษณีย์ตามระดับซึ่งมีผลวันที่ 17 มกราคม 2565

ค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการเพิ่มเติมจะมีผลกับพัสดุที่ตรงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

ขนาด

ค่าธรรมเนียมจะมีผลกับพัสดุที่:

1) วัดแล้วมีขนาดมากกว่า 121 เซนติเมตร จากด้านที่ยาวที่สุด

2) วัดแล้วมีขนาดมากกว่า 76 เซนติเมตร จากด้านที่ยาวเป็นลำดับที่สอง

ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการเพิ่มเติม - ขนาดจะมีผลกับทุกพัสดุที่มีความยาวและเส้นรอบวงมากกว่า 266 เซนติเมตร

รูปร่างและขนาดของพัสดุอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างจัดส่ง ซึ่งสามารถส่งผลต่อค่าธรรมเนียมของพัสดุได้ FedEx อาจทำการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการขนส่งให้เหมาะสมได้ทุกเวลา หากขนาดของพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการจัดส่ง

การขนส่ง

ค่าธรรมเนียมจะมีผลกับการขนส่งพัสดุใดๆ ที่วัดแล้วมีขนาดมากกว่า 157 เซนติเมตร จากด้านที่ยาวที่สุด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการเพิ่มเติมสำหรับการขนส่ง และการขนส่งพัสดุใดๆ ที่ต้องมีการจัดการพิเศษระหว่างขนส่ง

 

ค่าธรรมเนียมขนาดใหญ่พิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ค่าธรรมเนียมขนาดใหญ่พิเศษจะมีผลกับการขนส่งที่พัสดุมีความยาว*เกิน 243 เซนติเมตร หรือมีความยาว*และเส้นรอบวงเกิน 330 เซนติเมตร (ด้านยาว+2 เท่าของความกว้าง+2 เท่าของความสูง)

รูปร่างและขนาดของพัสดุอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างจัดส่ง ซึ่งสามารถส่งผลต่อค่าบริการเพิ่มเติมของพัสดุได้ FedEx อาจทำการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการขนส่งให้เหมาะสมได้ทุกเวลา หากขนาดของพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการจัดส่ง 

* ความยาวคือด้านที่ยาวที่สุดของพัสดุ

ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับ Priority Alert / Priority Alert Plus / On-demand Care

ค่าบริการเพิ่มเติมมีผลกับบริการ Priority Alert / Priority Alert Plus / On-demand Care 

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565 ค่าบริการเพิ่มเติมของ Priority Alert/Priority Alert Plus/On-demand Care สำหรับบริการส่งออกและบริการสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลกจะมีการปรับเปลี่ยน 

อัพเดทค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับใบตราส่งสินค้าทางอากาศแบบเขียน (มีผลวันที่ 6 กรกฎาคม 2563)

ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เราจะทำการปรับค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับใบตราส่งสินค้าทางอากาศแบบเขียนเป็น 130 บาทต่อฉบับ ลูกค้าที่เลือกใช้ใบตราส่งสินค้าทางอากาศแบบเขียนจะถูกเก็บค่าธรรมเนียม 130 บาทต่อฉบับ การเรียกเก็บบริการเพิ่มเติมสำหรับใบตราส่งสินค้าทางอากาศแบบเขียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสู่ด้านดิจิตอลของเราต่อไปด้วยเช่นกัน

ค่าบริการเพิ่มเติมนี้จะถูกเรียกเก็บไปยังบัญชี FedEx ของผู้ที่ทำการสั่งฟอร์ม ด้วยใบแจ้งหนี้ที่ออกแยกให้โดยเฉพาะ

เราขอแนะนำให้คุณทำการจัดส่งด้วยเครื่องมือออนไลน์ของเรา เพื่อพบกับกระบวนการจัดส่งแบบดิจิตอลที่เต็มไปด้วยความง่าย สะดวก และรวดเร็ว

เพียงแค่ไปที่ fedex.com และคลิก “จัดส่ง”! 

การปรับค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรสำหรับประเทศไทย (มีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564)

เพื่อรักษาคุณภาพการบริการที่ยอดเยี่ยมอย่างที่คุณคาดหวัง เราจึงต้องมีการปรับอัตราค่าบริการของเราให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจมากขึ้น เราได้ทำการปรับค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรของเรา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ค่าธรรมเนียมใหม่จะใช้กับการดำเนินพิธีการศุลกากรทั้งหมด คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม