ตารางวันหยุดของ FedEx

ตารางวันหยุดของ FedEx

ค้นหาข้อมูลวันหยุดในการรับส่งพัสดุทั่วโลก

Loading data, please wait

โปรดทราบ:

FedEx Express เท่านั้น
วันหยุดในท้องถิ่นหรือภูมิภาคของประเทศหรือเขตปกครองอาจส่งผลต่อระยะเวลาขนส่งได้เช่นกันกรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าของ FedEx ในประเทศหรือเขตปกครองของคุณเพื่อขอทราบข้อมูลวันหยุดที่เป็นปัจจุบันที่สุด