แผนกบริการลูกค้าของ FedEx

ฝ่ายบริการลูกค้า

ฝ่ายบริการลูกค้า

คุณต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด

ฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับพัสดุ

ฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการส่งพัสดุ

ฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งอื่น